Идет загрузка документа (14 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования расчетов за энергоносители, а также для погашения займов, полученных от международных финансовых организаций

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 29.08.2014 № 4557а
Дата рассмотрения: 28.08.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоносії, а також для погашення позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

На сьогодні стан розрахунків підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення за спожиті енергоносії є вкрай незадовільним. Аналогічна ситуація спостерігається і з розрахунками вказаних підприємств перед міжнародними фінансовими організаціями в рамках залучення інвестицій в галузь.

Розроблений проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоносії, а також для погашення позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій" (далі - законопроект) спрямований на врегулювання цієї проблеми.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою законопроекту є удосконалення розрахунків підприємств централізованого водопостачання та водовідведення за спожиту електричну енергію, а також визначення механізму для погашення позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій, як підприємствами сфери водопостачання та водовідведення, так і підприємствами сфери теплопостачання.

Реалізувати вказаний механізм пропонується шляхом:

запровадження поточних рахунків із спеціальним режимом використання для суб'єктів господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення (внесення змін до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання");

удосконалення законодавства щодо поточних рахунків із спеціальним режимом використання для суб'єктів господарювання у сфері теплопостачання (внесення змін до Закону України "Про теплопостачання");

визначення єдиних підходів щодо запровадження підприємствами поточних рахунків із спеціальним режимом використання, зокрема, в частині механізму погашення позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій.

3. Правові аспекти

Основними нормативно-правовими актами у цій сфері є Закони України: "Про питну воду та питне водопостачання", "Про теплопостачання", "Про банки і банківську діяльність", "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" та "Про електроенергетику".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує матеріальних чи інших витрат.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення розрахунків за енергоносії, а також для погашення позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій" доопрацьовано з урахуванням зауважень, висловлених на засіданні Урядового комітету з питань регіонального розвитку 31.07.2014 щодо проекту Закону "Про внесення змін до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання", та зауважень, наданих Міністерством юстиції України.

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" погоджено без зауважень: Міністерством фінансів України, Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг, надано зауваження, які враховано частково.

Міністерством юстиції проект Закону погоджено із зауваженням щодо невідповідності вимозі нормопроектувальної техніки, яке враховано під час доопрацювання проекту.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У законопроекті відсутні норми, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

7. Запобігання корупції

Законопроект не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилася.

8. Громадське обговорення

З метою оприлюднення законопроект розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (www.minregion.gov.ua).

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання" погоджено без зауважень Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок на національному рівні та Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Асоціацією міст України.

Асоціацією міст України не підтримано проект Закону.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект є регуляторним актом.

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод та витрат у простій формі щодо трьох основних цільових груп, інтереси яких зачіпає це регулювання, а саме:

- держави;

- суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері централізованого тепло-, водопостачання та/або водовідведення;

- громадян.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Держава

Удосконалення процедури розрахунків підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення за спожиті енергоносії, а також визначення механізму погашення позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій (шляхом запровадження поточних рахунків зі спеціальним режимом використання)

Додаткових витрат не передбачається

Суб'єкти господарювання, що провадять діяльність у сфері централізованого тепло-, водопостачання та/або водовідведення

Удосконалення розрахунків підприємств у сфері тепло-, водопостачання та водовідведення за спожиті енергоносії, а також гарантування розрахунків за отриманими від міжнародних фінансових установ позиками

Додаткових витрат не передбачається

Громадяни

Створення сприятливих умов для збалансованого розвитку ринку житлово-комунальних послуг, унормування відносин підприємств тепло-, водопостачання та водовідведення і споживачів, підвищення якості послуг та ефективності їх надання, удосконалення порядку оплати теплової енергії та комунальних послуг

Додаткових витрат не передбачається

Ефективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини підтверджується перевищенням вигід над витратами.

Обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики

N
з/п

Принцип державної регуляторної політики

Обґрунтування відповідності проекту принципу державної регуляторної політики

1.

Доцільність

Виконання чинних нормативно-правових актів України, удосконалення економічних і правових відносин у цій сфері

2.

Адекватність

Форма та рівень державного регулювання відповідає регламентним вимогам

3.

Ефективність

Ефективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини підтверджується перевищенням вигід над витратами

4.

Збалансованість

Баланс інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави забезпечується завдяки реалізації прав та державних гарантій громадян, визначених Конституцією України, щодо забезпечення потреб людини в матеріальних благах і послугах та фінансових ресурсах держави для їх реалізації

5.

Передбачуваність

Проект акта засвідчує послідовність державної політики щодо забезпечення стабілізації фінансового стану підприємств централізованого водопостачання та водовідведення й реалізації закріпленого Конституцією України і законами України права громадян, незалежно від їх матеріального стану, на забезпечення житлово-комунальними послугами відповідного рівня та якості

6.

Прозорість та врахування громадської думки

Проект акта оприлюднено на сайті Мінрегіону з метою обговорення

11. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту дозволить забезпечити ефективне функціонування сфери тепло-, водопостачання та водовідведення, поліпшення стану розрахунків за спожиті енергоносії та створення умов для погашення підприємствами позик, отриманих від міжнародних фінансових організацій.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

В. Б. Гройсман

___ ____________ 2014 р.

 

Опрос