Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере государственной антикоррупционной политики в связи с выполнением Плана действий относительно либерализации Европейским Союзом визового режима для Украины

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 25.03.2014 № 4556
Дата рассмотрения: 25.03.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв'язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної антикорупційної політики у зв'язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України" (далі - проект Закону) розроблено на виконання Плану заходів з реалізації рекомендацій, які містяться у другій оцінці ЄК прогресу України у виконанні I-ї (законодавчої) фази Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму, а також у зв'язку з необхідністю виконання рекомендації європейських експертів щодо забезпечення спеціальної конфіскації по предикатних злочинах.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону є виконання рекомендацій експертів Європейської Комісії (далі - ЄК) щодо удосконалення положень антикорупційного законодавства, наданих у рамках переговорів щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.

Цієї мети пропонується досягнути шляхом внесення відповідних змін до низки законодавчих актів.

Так, експертами ЄК рекомендовано:

підвищити санкції за кримінальні корупційні правопорушення - проектом Закону передбачено встановлення більш жорстких видів покарання за відповідні правопорушення як щодо фізичних, так і щодо юридичних осіб;

запровадити зовнішній контроль щодо декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру - проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", поклавши повноваження щодо здійснення перевірок достовірності зазначених у деклараціях відомостей на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, а також передбачається закріпити в Законі України "Про банки і банківську діяльність" право вказаного органу одержувати у банків інформацію щодо вказаних у декларації відомостей при проведенні їх перевірки;

встановити відповідальність за подання у згаданих деклараціях недостовірних відомостей - проектом Закону пропонується запровадити адміністративну та дисциплінарну відповідальність за такі діяння;

посилити гарантії захисту осіб, які повідомляють про корупційні правопорушення, зокрема в частині перекладення обов'язку доказування у справах про застосування до інформаторів репресивних заходів, а також наявності анонімних ліній для повідомлень про факти корупції - проектом Закону передбачено внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України щодо покладення обов'язку доказування правомірності прийнятих рішень чи вчинених дій у справах про звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності, застосування заходів впливу до працівника у зв'язку з його повідомленням про корупційні правопорушення на відповідача; також пропонується внести зміни до законів України "Про засади запобігання і протидії корупції", "Про звернення громадян" в частині закріплення можливості повідомляти про корупційні правопорушення анонімно, а також порядку розгляду таких повідомлень;

чітко розмежувати компетенцію правоохоронних органів, відповідальних за боротьбу з корупцією, - у розвиток положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики" щодо скорочення переліку спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції пропонується внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закону України "Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України", виключивши повноваження органів доходів і зборів та Військової служби правопорядку у Збройних Силах України щодо складання протоколів про адміністративні корупційні правопорушення;

забезпечити виконання рекомендацій GRECO у сфері криміналізації корупції (на сьогодні додаткових кроків потребує реалізація рекомендацій I, II та VII GRECO, наданих Україні за результатами Третього раунду оцінювання) - проектом Закону передбачені зміни до Кримінального кодексу України в частині поширення юрисдикції України на іноземців та осіб без громадянства, які вчинили у співучасті із службовими особами, які є громадянами України, злочини, пов'язані з активним та пасивним хабарництвом, зловживанням впливом, або якщо вони вчинили зазначені злочини щодо вказаних службових осіб чи навпаки; доповнення об'єктивної сторони всіх злочинів згаданої категорії елементом "обіцянка"; поширення положень щодо відповідальності за активну та пасивну форми підкупу на осіб, які працюють у будь-якій якості у підприємствах, установах, організаціях приватного сектору.

Проектом також пропонується внесення змін до Кримінального кодексу України на виконання рекомендації європейських експертів щодо забезпечення спеціальної конфіскації по предикатних злочинах.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання основними є такі нормативно-правові акти:

Конституція України;

Кримінальний кодекс України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Закон України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Проект Закону відповідає Конституції України, узгоджується з іншими актами такої самої юридичної сили, не належить до сфери правового регулювання Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, пріоритетних сфер адаптації законодавства України до acquis communautaire, не потребує проведення гендерно-правової експертизи.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону потребує погодження з Міністерством фінансів та Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій із громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону забезпечить виконання рекомендацій експертів ЄК, наданих у рамках переговорного процесу щодо лібералізації ЄС візового режиму для України.

 

Міністр 

П. Петренко

Опрос