Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины, связанные с деятельностью Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в сфере защиты персональных данных

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 25.03.2014 № 4551
Дата рассмотрения: 25.03.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до законів України, пов'язаних з діяльністю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері захисту персональних даних"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до законів України, пов'язаних з діяльністю Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у сфері захисту персональних даних" (далі - проект Закону) розроблено Міністерством юстиції з метою завершення реалізації першої (законодавчої) фази виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України у сфері захисту персональних даних.

2. Цілі і завдання прийняття акта

З 1 січня 2014 року набрав чинності Закон України від 3 липня 2013 року N 383-VII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи захисту персональних даних", яким повноваженнями у сфері захисту персональних даних наділяється Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (далі - Уповноважений).

Проте Законом України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" визначено, що сферою застосування зазначеного Закону є відносини, що виникають при реалізації прав і свобод людини і громадянина лише між громадянином України, незалежно від місця його перебування, іноземцем чи особою без громадянства, які перебувають на території України, та органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами. Зазначене унеможливлює реалізацію Уповноваженим своїх функцій у приватному секторі, визначених Законом України "Про захист персональних даних".

Тому пропонується визначити, що дія Закону України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини" у випадках, передбачених законом також поширюється на відносини, що виникають між юридичними особами публічного та приватного права, а також фізичними особами, які перебувають на території України.

Також проектом Закону пропонується врегулювати на рівні Закону поняття "згода суб'єкта персональних даних" шляхом внесення відповідного визначення до Закону України "Про захист персональних даних".

Зазначене також відповідає вимогам Додаткового протоколу до Конвенції про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних стосовно органів нагляду та транскордонних потоків даних і Директиви Європейського Парламенту та Ради 95/46/ЄС від 24 жовтня 1995 року стосовно захисту фізичних осіб у питаннях обробки персональних даних і вільного обігу цих даних.

Окрім цього, проектом Закону пропонується і врегулювати інституційну складову у сфері захисту персональних даних у законах України "Про Державний реєстр виборців", "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

Прийняття проекту Закону дозволить Україні завершити першу (законодавчу) фазу виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України у сфері захисту персональних даних.

3. Правові аспекти

На сьогодні правові відносини у сфері захисту персональних даних регулюються Конституцією України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України "Про захист персональних даних", Законом України "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини", Конвенцією Ради Європи про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних та Додатковим протоколом до неї щодо органів нагляду та транскордонних потоків даних, ратифікованих Законом України від 6 липня 2010 року N 2438-VI, а також законами України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".

4. Фінансово-економічне обґрунтування законопроекту

Реалізація проекту Закону не потребує виділення додаткових коштів з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону погоджено без зауважень Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством соціальної політики, зауваження Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації не враховані.

6. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

Проект Закону не стосується питань функціонування місцевого самоврядування.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Проект Закону не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект Закону не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує громадського обговорення.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Прогноз результатів

Прийняття проекту Закону дозволить Україні виконати взяті на себе зобов'язання щодо вдосконалення законодавства, створення та забезпечення діяльності належної інституційної системи у сфері захисту персональних даних, що є необхідною умовою завершення першої (законодавчої) фази виконання Плану дій щодо лібералізації ЄС візового режиму для України у сфері захисту персональних даних.

 

Перший заступник Міністра  

І. І. Ємельянова 

Опрос