Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О лекарственных средствах" (относительно повышения экспортного потенциала)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 25.03.2014 № 4547
Дата рассмотрения: 25.03.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" (щодо підвищення експортного потенціалу)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту закону

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про лікарські засоби" (щодо підвищення експортного потенціалу)" розроблено з метою державної підтримки експорту лікарських засобів та створення сприятливих умов для експортерів (у тому числі дистриб'юторів) вітчизняної фармацевтичної конкурентоспроможної продукції на зовнішньому ринку.

Прийняття законопроекту пов'язано з необхідністю поліпшення умов торгівлі на зовнішніх ринках для вітчизняних виробників та дистриб'юторів фармацевтичної продукції з метою збільшення обсягів експорту, підвищення його географічної й товарної диверсифікованості, у тому числі за рахунок товарів з вищою доданою вартістю, сприяння просуванню продукції виробництв фармацевтичної галузі на нові ринки і закріплення позицій на вже освоєних.

За даними Державної служби статистики України обсяг реалізованої фармацевтичної продукції вітчизняними підприємствами (КВЕД 24.4. "Фармацевтичне виробництво") в Україні за період з січня по липень 2013 року у грошовому виразі склав понад 6151,7 млн. грн. (769,64 млн. дол. США), що на 23,3 % (23,26 %) відповідно більше ніж за відповідний період 2012 року.

За період січень - червень 2013 року рівень обсягу експорту фармацевтичної продукції у порівнянні з відповідним періодом 2012 р., зріс, як у національній валюті так і у доларах США майже на 11 %, та становить 837,26 млн. грн. та 104,75 млн. дол. США відповідно.

Порівняльний аналіз показників динаміки експорту лікарських засобів вітчизняного виробництва за останній період вказує на тенденцію до зростання експорту фармацевтичної продукції.

Наприклад, у 2012 році рівень обсягу експорту фармацевтичної продукції у порівнянні з 2011 р., зріс, як у національній валюті (25,1 %) так і у доларах США (24,8 %), що становить 1945,58 млн. грн. та 243,46 млн. дол. США відповідно

За оцінками спеціалістів обсяг експорту української фармацевтичної продукції становить близько 20 % від загального обсягу виробництва продукції, та кожен рік приріст експорту складає до 30 %.

Продукція українських фармпідприємств реалізується на ринках СНД, Європи, Північної Африки, Східної Азії, та країн Ближнього Сходу. Серед країн, до яких експортується українська продукція, - такі країни ЄС, як Німеччина, Болгарія, Румунія, Польща, Литва тощо. Загалом, лікарські засоби українського виробництва експортуються до 62-х країн світу

Натомість, реалізація експортного потенціалу у фармацевтичному секторі галузі охорони здоров'я України стримується через існування прогалин у законах України та невизначеності суттєвих правових умов вивезення лікарських засобів.

На сьогодні склалася ситуація, за якої можливості здійснення експорту лікарських засобів суб'єктами господарювання, які здійснюють оптову торгівлю препаратами (дистриб'юторами), звужені, що негативно впливає на загальні показники експорту препаратів.

Проблема полягає у тому, що правові підстави для маркування лікарських засобів мовою країни експорту та подальшої їх реалізації за межі України мають лише виробники лікарських засобів. Дистриб'ютори, які мають бажання здійснювати експорт в інші країни, не мають можливості його здійснювати, якщо виробник не зацікавлений вносити зміни (процедура внесення змін здійснюється на платній основі) до реєстраційного досьє щодо маркування лікарських засобів іншою мовою.

Існування розрізнених норм Закону України "Про лікарські засоби" та Закону України "Про засади державної мовної політики України" не вирішує існуючої проблеми, що обґрунтовується наступним.

Відповідно до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби" лікарські засоби допускаються до застосування в Україні після їх державної реєстрації, крім випадків, передбачених цим Законом.

Маркування, що наноситься на етикетку, зовнішню та внутрішню упаковку лікарського засобу, повинно містити відомості, визначені Законом.

Під час державної реєстрації (перереєстрації) можуть затверджуватись додаткові вимоги до упаковки та маркування у зв'язку з особливостями застосування лікарського засобу.

Мова маркування лікарських засобів, інструкцій про їх застосування визначається відповідно до статті 26 Закону України "Про засади державної мовної політики України".

Так, згідно пункту 3 статті 26 Закону України "Про засади державної мовної політики України" маркування товарів, інструкцій про їх застосування тощо виконуються державною мовою і регіональною мовою або мовою меншин. За рішенням виробників товарів поруч із текстом, викладеним державною мовою, може розміщуватися його переклад іншими мовами. Маркування товарів для експорту виконується будь-якими мовами.

Крім того, відповідно до статті 20 Закону України "Про лікарські засоби" на території України можуть реалізовуватися лише зареєстровані лікарські засоби, крім випадків, передбачених цим законом.

Норма статті 18 Закону України "Про лікарські засоби" стосовно умов експорту є банкетною (відсильною) - "вивезення лікарських засобів здійснюється у порядку, передбаченому законодавчими актами України". Проте чіткий порядок вивезення лікарських засобів відсутній, а розрізнені норми інших законодавчих актів не враховують певні особливості обігу лікарських засобів, а тому не вирішують порушеної проблеми.

Аналіз наведених норм вказує на те, що законодавством нечітко викладено процедуру обігу та підстави відчуження лікарських засобів, призначених не для реалізації на території України, а для експорту.

Формально-юридично, дії виробника з реалізації на території України лікарських засобів для експорту, промаркованих мовою країни експорту, але не зареєстрованих Міністерством охорони здоров'я, дистриб'ютору для подальшого їх експорту, можуть кваліфікуватися як порушення законодавства, та мати наслідком позбавлення ліцензії на виробництво.

Відтак, виробники здійснюють експорт промаркованих мовою країни експорту лікарських засобів самостійно, або залучають компанії-дистриб'ютори виключно у випадку реалізації зареєстрованих Міністерством охорони здоров'я лікарських засобів (зокрема, у випадку, якщо упаковка, викладена мовою країни експорту, зареєстрована міністерством).

Переваги використання дистрибуції як інструменту поширення лікарських засобів вітчизняного виробництва на зовнішніх ринках має декілька переваг. Значення дистрибуції особливо посилюється через існування низки причин, які не дозволяють безпосереднім виробникам фармацевтичної продукції здійснювати її експорт (приміром, виробник відмовляється від експорту через те, що обсяг поставки для нього невеликий; в іншому випадку перешкодою є ціноутворення). Натомість, такі причини не є перешкодою для дистриб'ютора.

Результатом такої ситуації є те, що на зовнішні ринки низку лікарських засобів не постачають ані виробники, ані дистриб'ютори. Унаслідок цього вільну нішу, яку могли б зайняти українські ліки, займають препарати Індії, Китаю, Росії тощо. У підсумку Україна поступово витісняється із зовнішніх ринків, вітчизняні препарати втрачають свою частку на цих ринках.

Викладені у законопроекті пропозиції узгоджуються з нормами законодавства ЄС.

Відповідно до статті 63 Директиви 2001/83/ЄС Європейського Парламенту і Ради ЄС (DIRECTIVE 2001/83/ЕС OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL, of 6 November 2001), дані з маркування, визначені статтями 54, 59 цієї Директиви, подаються державною мовою/мовами тієї країни-члена, на ринку якої реалізується лікарський засіб. Визначена норма не виключає можливості надання таких даних на кількох мовах за умови, що у текстах усіма мовами буде наведена однакова інформація.

Таким чином, прийняття запропонованого законопроекту дозволить усунути умови, які стають на заваді використання дистриб'юції лікарських засобів як інструмента експорту.

2. Мета і завдання законопроекту

Метою прийняття цього законопроекту є державна підтримка експорту лікарських засобів та створення сприятливих умов для експортерів (у тому числі дистриб'юторів) вітчизняної фармацевтичної конкурентоспроможної продукції на зовнішньому ринку.

Завданням законопроекту є усунення правової прогалини та встановлення єдиних умов та чіткого порядку здійснення експорту лікарських засобів суб'єктами господарювання, підтримка вітчизняних виробників та дистриб'юторів фармацевтичної продукції, сприяння збільшенню експорту лікарських засобів, що дасть змогу покращити в цілому конкурентоспроможність економіки і сальдо Зовнішньоторговельного балансу України.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Законопроектом пропонується внесення змін до статей 12 та 20 Закону України "Про лікарські засоби", а саме:

частину шосту статті 12 викласти у такій редакції: "Маркування лікарських засобів, інструкції про їх застосування тощо виконуються державною мовою і регіональною мовою або мовою меншини (за рішенням виробників лікарських засобів). Разом із текстом, викладеним державною мовою, може надаватися його переклад іншими мовами, за умови, що всіма використаними мовами подаються однакові дані. Особливості маркування лікарських засобів, призначених для вивезення, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.". Це дасть можливість забезпечити маркування ліків, призначених для експорту мовою країни експорту та вносити корективи до маркування ліків з огляду на прийнятність або неприйнятність української назви лікарського засобу для країни експорту (благозвучність, релігійні мотиви, національні мовні особливості можуть бути перешкодою для буквальної транслітерації назви та, взагалі, для реалізації продукції в іноземній країні;

статтю 20 Закону України "Про лікарські засоби" доповнити новою частиною такого змісту: "Порядок вивезення лікарських засобів визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я.". Це дасть можливість Міністерству охорони здоров'я України затвердити єдиний порядок, яким чітко визначити конкретні вимоги для експорту ліків для усіх суб'єктів господарювання, які здійснюють вивезення лікарських засобів за межі території України.

4. Правові аспекти

Основним нормативно-правовим актом у даній сфері правового регулювання є Закон України "Про лікарські засоби".

Питання мови маркування лікарських засобів, інструкцій про їх застосування визначені Законом України "Про засади державної мовної політики України".

Прийняття даного законопроекту не потребує внесення змін до інших законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту, яким передбачено встановити норми, що стимулюватимуть експорт фармацевтичної продукції, дозволить створити сприятливі умови для підвищення конкурентоспроможності української фармацевтичної продукції на зовнішніх ринках та нарощування експорту та сприятиме збільшенню надходжень до бюджету, за рахунок збільшення суми сплати до бюджету податку на прибуток.

Реалізація положень цього проекту Закону, у разі його прийняття, не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз результатів

Прийняття даного законопроекту дозволить створити умови для поліпшення умов торгівлі на зовнішніх ринках для вітчизняних виробників та дистриб'юторів фармацевтичної продукції з метою збільшення обсягів експорту, підвищення його географічної й товарної диверсифікованості, що дасть змогу збільшити надходження до Державного бюджету у формі податків від експортних операцій, збільшити кількість робочих місць, покращити конкурентоспроможність економіки і сальдо Зовнішньоторговельного балансу України в цілому.

 

Народний депутат України  

Т. Д. Бахтеєва 

Опрос