Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно порядка реабилитации лиц, репрессированных по политическим мотивам

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 25.03.2014 № 4546
Дата рассмотрения: 25.03.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку реабілітації осіб, репресованих по політичних мотивах"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законом України від 27 лютого 2014 року N 792-VII "Про внесення змін до Закону України "Про застосування амністії в Україні" щодо повної реабілітації політичних в'язнів" з метою недопущення політичних репресій і випадків застосування кримінальної юстиції для боротьби з політичними опонентами було розширено поняття "амністії" - встановлена можливість прийняття закону про амністію як щодо певної категорії осіб, так і щодо конкретно визначеної особи (індивідуальна амністія).

Цим Законом також було прямо застосовано індивідуальну амністію стосовно 42 осіб і встановлено негайно їх звільнити. При цьому, поіменне згадування у вищезазначеному Законі осіб, щодо яких застосовано "індивідуальну амністію", не призвело до їх реабілітації. Адже, реабілітація цих осіб можлива або шляхом їх безумовного звільнення від кримінальної відповідальності, або внаслідок перегляду відповідних справ судами України й виправдання відповідних обвинувачених або засуджених осіб.

Запровадження в догоду політичної доцільності вітчизняного ноу-хау - "індивідуальної амністії" (поняття, якого фактично не існує у світовій правовій науці і практичній діяльності) завдало суттєвої шкоди не лише загальній конструкції кримінальної юстиції, а й правового порядку взагалі.

Не заперечуючи необхідності вжиття термінових заходів щодо звільнення "політичних в'язнів режиму Януковича", пропонується впровадити порядок реабілітації осіб, репресованих по політичних мотивах, який ґрунтувався би на основоположних засадах кримінального права.

Так, амністією є повне або часткове (заміна м'якшим) звільнення від кримінальної відповідальності і покарання певної категорії осіб, винних у вчиненні злочинів. Амністія здійснюється (оголошується), як правило, за рішенням вищого представницького органу влади. Акт амністії може полягати у звільненні від покарання (основного і додаткового), скороченні строку покарання, звільненні від додаткового покарання. Акт амністії розглядається в нерозривному зв'язку з правовою і політичною ситуацією, виступаючи як прояв гуманізму держави.

На відміну від амністії, помилуванням є звільнення від відбування кримінального покарання індивідуальним рішенням, як правило, глави держави. Помилування здійснюється за клопотанням засудженого у випадках, що потребують гуманного ставлення. В Україні помилування - це, відповідно до ст. 106 Конституції України, ст. 87 Кримінального кодексу України та Положення про порядок здійснення помилування, - акт глави держави, який полягає у заміні покарання або невідбутої її частини більш м'яким покаранням, повному або частковому звільненні від відбування покарання, або заміні довічного позбавлення волі на позбавлення волі строком на 25 років або більше.

Основною відмінністю амністії від помилування є саме неперсоніфікований характер амністії - вона застосовується до індивідуально невизначеної категорії осіб.

З огляду на це, як слушно зазначено у висновку ГНЕУ до законопроекту N 4271 (який став Законом від 27 лютого 2014 року N 792-VII), запровадження "індивідуальної амністії" є такою, що не узгоджується з природою амністії і загальними засадами кримінального права та права взагалі. За своєю природою "індивідуальна амністія" по суті є не чим іншим, як помилуванням, здійснення якого п. 27 ч. 1 ст. 106 Конституції України віднесено до компетенції Президента України. Верховна Рада України не може шляхом прийняття окремих законів наділяти себе повноваженнями, які не віднесені до її відання Конституцією України, і тим більш такими повноваженнями, які відповідно до Конституції належать Президенту України. За змістом відповідних положень Конституції України та чинного кримінального законодавства у разі виникнення потреби звільнення від відбування кримінального покарання конкретно визначених осіб має здійснюватись шляхом помилування особи Президентом України.

Така ситуація вже призвела до того, що у Верховній Раді вже активізувались "лобісти", які намагаються розширити перелік "політичних в'язнів" і користуючись доступом до прийняття важливих рішень у парламенті України, розповсюджувати "індивідуальну амністію" на інших неполітичних засуджених, що не сприяє розвитку правового порядку в Україні.

Припинити таку практику, на нашу думку, можна шляхом встановлення на законодавчому рівні єдиного порядку реабілітації осіб, які на думку вищого представницького органу України, були репресовані виключно по політичних мотивах. Обґрунтованість відповідного рішення Верховної Ради та наявність або відсутність політичної складової у кримінальному переслідуванні відповідних осіб має встановлюватись виключно у судовому порядку, а саме найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції - Верховним Судом України.

Тим самим буде реалізована перспектива повної реабілітації осіб, репресованих по політичних мотивах, в тому числі 42 осіб, щодо яких застосовано індивідуальну амністію Законом України від 27 лютого 2014 року N 792-VII.

2. Цілі й завдання прийняття акта

Проект Закону розроблено з метою впровадження дієвого механізму реабілітації осіб, репресованих по політичних мотивах.

3. Загальна характеристика й основні положення проекту акта

Проектом передбачено внести зміни до Кримінального процесуального кодексу України, Закону України "Про застосування амністії в Україні" та Закону України "Про судоустрій і статус суддів". Суть змін полягає у скасуванні інституту "індивідуальної амністії" і вирішення питання щодо реабілітації осіб, яких парламентом віднесено до політичних в'язнів, шляхом перегляду відповідних судових рішень у Верховному Суді України.

Пропонується також визнати такими, що втрачають чинність, положення Закону України від 27 лютого 2014 року N 792-VII "Про внесення змін до Закону України "Про застосування амністії в Україні" щодо повної реабілітації політичних в'язнів", щодо застосування індивідуальної амністії стосовно конкретного переліку осіб. Ці особи підлягатимуть виправданню шляхом перегляду відповідних проваджень у Верховному Суді України.

Якщо Верховна Рада України визнає репресованими по політичних мотивах осіб, провадження стосовно яких судом не закінчено (підозрювані, обвинувачені, підсудні), такі особи отримають право на звернення до Верховного Суду України щодо своєї реабілітації після завершення провадження у суді першої інстанції.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють зазначене питання є Конституція України, Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, закони України "Про застосування амністії в Україні", "Про судоустрій і статус суддів" та інші нормативно-правові акти.

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного законопроекту не потребує додаткових витрат державного та місцевих бюджетів України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття цього законопроекту сприятиме утворенню дієвого механізму повної реабілітації осіб, репресованих по політичним мотивам, який ґрунтується на загальновизнаних демократичних принципах функціонування системи кримінальної юстиції.

Це дозволить унеможливити втручання вищого законодавчого органу держави у діяльність судової гілки влади, досягти більшої захищеності основоположних прав і свобод людини.

 

Народний депутат України  

Г. Москаль 

Опрос