Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов проведения медико-социальной экспертизы

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 24.03.2014 № 4528
Дата рассмотрения: 24.03.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих питань проведення медико-соціальної експертизи"

1. Обґрунтування необхідності ухвалення проекту Закону

Відповідно до Конституції та законів України держава гарантує інвалідам належний соціальний захист та забезпечення реалізації їх невід'ємних прав.

Разом із тим, на практиці мають місце непоодинокі випадки різноманітних порушень прав інвалідів під час проходження ними медико-соціальної експертизи, зокрема, у разі, коли певним категоріям таких осіб призначають необґрунтовані повторні медичні огляди з метою встановлення та підтвердження відповідної групи інвалідності.

Так, згідно із законодавством, особам з ампутованими кінцівками медико-соціальні експертні комісії встановлюють III групу інвалідності без зазначення строку повторного огляду. Однак, у разі необхідності підвищення групи інвалідності таким особам наступна група встановлюється вже не безстроково. Це змушує інваліда у подальшому рік за роком проходити повторні огляди для підтвердження групи, хоча фактично анатомічний дефект не зникає, оскільки він є необоротним. Попри це, важко хвора людина мусить постійно відвідувати медико-соціальні експертні комісії, що спричиняє додатковий негативний вплив на її здоров'я внаслідок додаткових фізичних та психоемоційних навантажень, та додаткові матеріальні витрати.

Мають місце також непоодинокі факти, коли особам, які мають стійкі необоротні порушення функцій органів і систем організму, необґрунтовано відмовляють у встановленні безстрокової групи інвалідності або навіть знижують групу інвалідності, попри те, що стан здоров'я таких осіб у порівнянні з попереднім не покращився.

Крім того, практика постійних переоглядів таких осіб, здійснювана МСЕК всіх рівнів, створює додаткове навантаження на медичних працівників та призводить до додаткових витрат на проведення повторних медичних оглядів.

За даними офіційної статистики, у 2012 році в Україні вперше інвалідність було встановлено 171 тис. 826 особам, з них більше 136 тисяч - це особи працездатного віку. При цьому питома вага первинних оглядів, здійснених медико-соціальними експертними комісіями у 2012 році, становила 27,1 %, а повторних оглядів - 72,9 %.

На даний час базовим законодавчим актом, який регулює питання проведення медико-соціальної експертизи щодо встановлення інвалідності, є Закон України "Про реабілітацію інвалідів в Україні". Крім того, питання проведення медико-соціальної експертизи стійкої втрати працездатності регламентується також статтею 69 Основ законодавства України про охорону здоров'я, назва та редакція якої є дещо застарілими у порівнянні з відповідними положеннями прийнятого пізніше Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні".

Зокрема, стаття 69 Основ законодавства України про охорону здоров'я містить таке поняття, як "ступінь тривалої або постійної втрати працездатності", тоді як у пізніше прийнятому Законі України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" застосовується поняття "ступінь стійкого порушення функцій організму".

Також слід зауважити, що Закон "Про реабілітацію інвалідів в Україні" передбачає складання (коригування) медико-соціальною комісією індивідуальної програми реабілітації інваліда, в якій визначаються відповідні реабілітаційні заходи, у тому числі й щодо праці інваліда, тоді як стаття 69 Основ законодавства України про охорону здоров'я передбачає надання висновку органів медико-соціальної експертизи про умови і характер праці інвалідів.

Усунення зазначених вище проблем потребує внесення відповідних змін до Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" та Основ законодавства України про охорону здоров'я.

2. Цілі та завдання ухвалення законопроекту

Проект розроблено з метою посилення соціального захисту інвалідів, які мають анатомічні дефекти і важкі та необоротні порушення здоров'я, та захисту їхніх прав під час проходження ними медико-соціальної експертизи.

Також метою поданого законопроекту є узгодження між собою норм законів України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" та "Основи законодавства України про охорону здоров'я" в окремих питаннях щодо проведення медико-соціальної експертизи.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 7 Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" з метою визначення правових засад встановлення відповідної групи інвалідності без зазначення строку повторного огляду особам, які мають анатомічні дефекти та інші необоротні порушення функцій органів і систем організму.

Повторний медичний огляд з метою підвищення групи інвалідності таким особам у законопроекті пропонується проводити на підставі особистої заяви інваліда, його законних представників у разі настання змін у стані здоров'я і працездатності інваліда або за рішенням суду.

Порядок та умови надання відповідної групи інвалідності особам, які мають анатомічні дефекти, стійки необоротні порушення функцій органів і систем організму, їхній вичерпний перелік та перелік інших станів і захворювань, при яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду, пропонується затверджувати рішенням Кабінету Міністрів України.

Також законопроектом пропонується внести відповідні зміни до статті 69 Основ законодавства України про охорону здоров'я з метою приведення положень цієї статті у відповідність з положеннями Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні", який є базовим у цій сфері.

4. Правові аспекти

Правовий статус інвалідів та питання, пов'язані зі здійсненням медико-соціальної експертизи регулюються відповідними положеннями Конституції України, Законами України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", Основами законодавства України про охорону здоров'я, відповідними міжнародними договорами, згоду на обов'язковість яких надала Верховна Рада України, а також актами Кабінету Міністрів України та Міністерства охорони здоров'я України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребуватиме збільшення видатків Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків ухвалення законопроекту

Прийняття запропонованого законопроекту сприятиме усуненню суперечностей між відповідними положеннями Закону України "Про реабілітацію інвалідів в Україні" та Основ законодавства України про охорону здоров'я, що стосуються окремих питань проведення медико-соціальної експертизи, а також усуненню необхідності проходження інвалідами безпідставних повторних оглядів медико-соціальних експертних комісій.

Зазначене, у свою чергу, сприятиме поліпшенню захисту прав інвалідів (зокрема тих, які мають анатомічні дефекти, стійкі необоротні порушення функцій органів і систем організму) під час проходженні ними медико-соціальної експертизи, зменшенню навантаження на медико-соціальні експертні комісії усіх рівнів, більш раціонального використання бюджетних коштів за рахунок зменшення кількості безпідставних повторних медичних оглядів, що здійснюються МСЕК.

 

Народний депутат України Т. Д. Бахтеєва

Народний депутат України В. М. Сушкевич

Народний депутат України О. В. Ляшко

Народний депутат України Р. Р. Ілик

Народний депутат України О. І. Гелевей

Народний депутат України В. В. Дудка

Опрос