Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно передачи лицом, назначенным (избранным) на должность, принадлежащих ему предприятий и корпоративных прав в управление другому лицу

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 18.08.2014 № 4524а
Дата рассмотрения: 15.08.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо передачі особою, призначеною (обраною) на посаду, належних їй підприємств та корпоративних прав в управління іншій особі"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо передачі особою, призначеною (обраною) на посаду, належних їй підприємств та корпоративних прав в управління іншій особі" (далі - Законопроект) підготовлено на виконання вимог Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції". Зокрема, нормами Закону України від 14 травня 2013 року N 224-VI "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації державної антикорупційної політики", які набули чинності 1 січня 2014 року, передбачена необхідність запровадження механізмів передачі підприємств та корпоративних прав. З метою реалізації зазначеного розроблений Комісією Законопроект передбачає комплексне врегулювання питання запровадження механізму передачі особою, призначеною чи обраною на посаду, належних їй підприємств та корпоративних прав в управління іншій особі. Зокрема, Законопроектом передбачено, що передача підприємств та корпоративних прав може здійснюватись шляхом укладання відповідних договорів на здійснення управління підприємствами та корпоративними правами із суб'єктом підприємницької діяльності або торговцем цінними паперами або компанією з управління активами.

2. Мета і шляхи досягнення

Метою розробки зазначеного законопроекту є комплексне врегулювання питання запровадження механізму передачі особою, призначеною (обраною) на посаду, належних їй підприємств та корпоративних прав в управління іншій особі. Законопроектом передбачено внесення відповідних змін до Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про засади запобігання і протидії корупції" та "Про інститути спільного інвестування".

Зміни, що пропонується внести до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", передбачають запровадження механізму передачі особою належних їй підприємств та корпоративних прав в управління іншій особі. З цією метою зазначений закон пропонується доповнити новою статтею 142 "Порядок передачі особою, призначеною (обраною) на посаду, належних їй підприємств та корпоративних прав в управління іншій особі", якою передбачено врегулювання порушеного питання шляхом:

- укладення договорів управління майном, управління цінними паперами та про створення венчурного пайового інвестиційного фонду для управління переданими корпоративними правами у випадку передачі корпоративних прав. Крім того, передбачено, що підприємства, які за способом утворення (заснування) та формування статутного капіталу є унітарними, передаються особою, призначеною (обраною) на посаду, виключно шляхом укладання договору управління майном.

- запровадження процедури повідомлення про передачу підприємств та корпоративних прав уповноваженому підрозділу органу державної влади, на посаду в якому таку особу призначено (обрано).

При цьому, з метою запровадження відповідальності за невиконання обов'язку щодо передачі протягом десяти днів після призначення (обрання) на посаду належних підприємств та корпоративних прав, Законопроектом передбачено внесення змін до статті 14 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Також, Законопроектом передбачено доповнення статті 17 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" нормою щодо зняття обмеження, встановленого для суми договору про управління цінними паперами, у випадку укладання такого договору відповідно до Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції".

Крім того, Законопроектом передбачено доповнення статей 4 та 51 Закону України "Про інститути спільного інвестування" нормами щодо:

1) можливості участі у венчурному пайовому інвестиційному фонді, який створюється з урахуванням особливостей Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції", виключно осіб, які у зв'язку з призначенням (обранням) на посаду, на вимогу зазначеного Закону передають належні їм корпоративні права;

2) можливість оплати цінних паперів інститутів спільного інвестування за рахунок передачі корпоративних прав, тільки у випадку передбаченому Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції".

3. Правові аспекти

Правовідносини у цій сфері регулюються Законами України "Про засади запобігання і протидії корупції", "Про цінні папери та фондовий ринок" та "Про інститути спільного інвестування", а також іншими законодавчими та нормативно-правовими актами в цій галузі.

Реалізація акта потребує внесення змін до нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Проект акта не стосується прав та свобод громадян.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного законопроекту не потребує додаткових матеріальних та інших витрат з Державного бюджету України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо передачі особою, призначеною (обраною) на посаду, належних їй підприємств та корпоративних прав в управління іншій особі" стосується інтересів наступних органів державної влади:

- Міністерства фінансів України;

- Міністерства економічного розвитку і торгівлі України;

- Міністерства юстиції України;

- Національного агентства України з питань державної служби;

- Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва;

- Фонду державного майна України.

Зазначені органи державної влади погодили законопроект без зауважень.

6. Регіональний аспект

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо передачі особою, призначеною (обраною) на посаду, належних їй підприємств та корпоративних прав в управління іншій особі" не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо передачі особою, призначеною (обраною) на посаду, належних їй підприємств та корпоративних прав в управління іншій особі" відсутні положення, які містять ознаки дискримінації. Зазначений законопроект не потребує проведення громадської антидискримінаційної експертизи.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо передачі особою, призначеною (обраною) на посаду, належних їй підприємств та корпоративних прав в управління іншій особі" відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Зазначений законопроект не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

З метою отримання зауважень і пропозицій до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо передачі особою, призначеною (обраною) на посаду, належних їй підприємств та корпоративних прав в управління іншій особі" текст законопроекту оприлюднений на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в мережі Інтернет - www.nssmc.gov.ua.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо передачі особою, призначеною (обраною) на посаду, належних їй підприємств та корпоративних прав в управління іншій особі" забезпечить впровадження механізму передачі особами, призначеними (обраними) на посаду, належних їм підприємств та корпоративних прав в управління іншій особі.

11. Прогноз результатів

Прийняття акта сприятиме запровадженню механізму передачі особою, призначеною (обраною) на посаду, належних їй підприємств та корпоративних прав в управління іншій особі, що в свою чергу призведе до створення додаткових правових механізмів запобігання і протидії корупції серед осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 

Голова Комісії

Д. Тевелєв

Опрос