Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно лишения права на специальные пенсии и единовременную денежную помощь должностных (служебных) лиц, уволенных за нарушение присяги, Конституции и законов Украины

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 21.03.2014 № 4516
Дата рассмотрения: 21.03.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо позбавлення права на спеціальні пенсії та одноразову грошову допомогу посадових (службових) осіб, звільнених за порушення присяги, Конституції та законів України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Крім того, Основний Закон визначає Україну як демократичну, соціальну, правову державу.

Політика держави має ґрунтуватися на безумовному додержанні Конституції та законів України, загальновизнаних принципів і норм міжнародного права та спрямовуватися на зміцнення демократичних засад суспільного і державного життя.

Водночас події, що супроводжували масові акції громадського протесту, які розпочалися в Україні з 21 листопада 2013 року, свідчать про масове порушення посадовими особами правоохоронних та інших органів державної влади права громадян на життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку, а суддями - права на судовий захист.

В той же час, зазначеним категоріям осіб законами України "Про прокуратуру", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про судоустрій і статус суддів" надано право на одержання одноразової грошової допомоги у розмірі від десяти посадових окладів і більше та спеціальних пенсій, розмір яких суттєво перевищує розмір пенсій, призначених на загальних підставах.

З метою запобігання використанню такими особами права на одержання одноразової грошової допомоги та спеціальних пенсій, реалізація якого передбачає високий рівень їх соціального забезпечення за рахунок державних коштів, та керуючись статтею 91 Конституції України, і підготовлено зазначений законопроект.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Ціллю законопроекту є запобігання використанню права на додатковий соціальний захист посадовими (службовими) особами, винними у переслідуванні, дискримінації та незаконному притягненні до відповідальності осіб - учасників масових акцій громадського протесту, які тривали в Україні протягом листопада 2013 - лютого 2014 року.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Законопроектом пропонується доповнити норми статті 501 Закону України "Про прокуратуру", статей 5, 9 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", статті 15 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", статей 136, 138, 139 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" положеннями щодо позбавлення посадових осіб, які під час проходження служби впродовж листопада 2013 - лютого 2014 року брали участь в охороні громадського порядку, виконанні інших завдань під час проведення акцій громадського протесту в Україні та інших масових заходів в цей час, а також у розслідуванні злочинів стосовно учасників таких акцій протестів чи здійсненні правосуддя, і щодо яких за результатами службового розслідування встановлено факт порушення ними присяги, Конституції чи законів України в цей період, права на спеціальне пенсійне забезпечення та одноразову грошову допомогу при звільненні.

Крім того, щодо суддів пропонується доповнити перелік причин припинення відставки судді (наслідком якого є припинення виплати щомісячного довічного грошового утримання) фактом "порушення присяги", незалежно від терміну його виявлення шляхом проведення відповідного службового розслідування.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У цій сфері правового регулювання діють Конституція України та закони України "Про прокуратуру", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про судоустрій і статус суддів".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Не потребуватиме додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття законопроекту дозволить запобігти використанню права на додатковий соціальний захист посадовими (службовими) особами, винними у порушенні присяги, Конституції та законів України.

 

Народний депутат України

В. Сушкевич

Опрос