Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно поддержки развития льноводства

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 20.03.2014 № 4508
Дата рассмотрения: 20.03.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо підтримки розвитку льонарства"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Льон-довгунець є стратегічною сільськогосподарською культурою та джерелом натурального волокна в Україні, з якого можна виготовляти широкий асортимент побутових тканин і технічних виробів. Він є традиційною культурою сільськогосподарських товаровиробників північних та західних регіонів України.

За даними Державної служби статистики України, у 2013 році індекс обсягу сільськогосподарського виробництва порівняно з 2012 роком становив 113,7 %, індекс виробництва продукції рослинництва - 118,1 %. У той же час спостерігається чітка тенденція падіння обсягів валового збору льону-довгунця, скорочення посівних площ під ним.

Так, у 2013 році під льоном-довгунцем було зайнято 1,5 тис. га сільськогосподарських угідь, тоді як у 1990 році посівна площа цієї сільськогосподарської культури становила 172,5 тис. га. Скорочення посівних площ призвели до відповідного падіння валових зборів льону-довгунця, з 108,1 тис. т у 1990 році до 1,1 тис. т у 2013 році. Динаміка виробництва льону-довгунця наведена в таблиці (джерело: Державна служба статистики України).

Динаміка виробництва льону-довгунця

 

Посівна площа,
тис. га

Валовий збір,
тис. т

Усі категорії господарств

1990

172,5

108,1

1995

97,8

48,2

2000

23,4

8,3

2005

25,5

12,7

2006

14,2

5,3

2007

12,9

3,8

2008

6,8

3,0

2009

2,4

1,2

2010

1,3

0,4

2011

1,7

0,8

2012

2,2

1,8

2013

1,5

1,1

За період з 1990-х років Україна суттєво погіршила свої позиції в контексті світового ринку льону. У світовому виробництві льонопродукції на сьогоднішній день провідні місця посідають Китайська Народна Республіка, країни Європейського Союзу, Російська Федерація.

Однією з головних причин скорочення посівних площ льону-довгунця в державі є те, що із високоприбуткового льонарство стало низькорентабельним, а у більшості випадках збитковим. Високий рівень собівартості трести льону, низькі ціни її реалізації є причиною кризового стану льоносіючих підприємств.

Треста льону - це продукція, отримана шляхом виривання (скошування) льону-довгунця спецтехнікою, який складається в рядки, у певні технологічні строки вилежується, перевертається та збирається в рулони. У 2012 році рівень збитковості виробництва трести льону більшості сільськогосподарських підприємств України становив близько 12 %.

Результатом зазначених процесів у галузі льонарства є втрата Україною сировинної бази для текстильної та легкої промисловості, неспроможність льоновиробників забезпечити внутрішній ринок високоякісними лляними тканинами та іншими виробами з льону, втрата лідерства на зовнішніх ринках збуту. Однак галузь має значний потенціал, реалізація якого сприятиме підвищенню рівня конкурентоспроможності льонопродукції, відродженню галузі льонарства та її стабільному розвитку.

На жаль, чинне законодавство не сприяє розвитку льонарства. Торгово-промислова палата України зазначає, що згідно з правилами класифікації Гармонізованої системи опису та кодування товарів по УКТ ЗЕД в редакції Товарної номенклатури Митного тарифу України, затвердженого Законом України "Про митний тариф України" від 19.09.2013 N 584-VII, треста льону відноситься до коду 5301 10 00 00 (волокно лляне, необроблене або вимочений льон), а тому не відноситься до сільськогосподарських товарів у розумінні Податкового кодексу України (пункт 209.7 розділу V Податкового кодексу України). Тому на операції з реалізації зазначених товарів не поширюється спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського господарства.

У той же час слід відмітити, що відповідно до підпункту 209.17.1 пункту 209.17 статті 209 Податкового кодексу України на такий вид економічної діяльності, як вирощування та первинне оброблення (замочування) прядивних культур, у т. ч. льону-довгунця, дія спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського господарства поширюється (підпункт 209.17.1 пункту 209.17 статті 209 Податкового кодексу України).

З огляду на зазначене, включення трести льону до переліку сільськогосподарських товарів є логічним та правильним кроком, який дозволить збільшити рентабельність льонарства, стимулювати розвиток галузі, від успішності функціонування якої залежить відродження економіки сільськогосподарських підприємств зони Полісся, для яких вирощування льону є традиційною культурою, а також текстильної та легкої промисловості України.

2. Цілі та завдання прийняття законопроекту

Метою законопроекту є стимулювання розвитку льонарства в Україні шляхом включення трести льону до сільськогосподарських товарів у розумінні Податкового кодексу України. Це, у свою чергу, надасть можливість льоносіючим підприємствам обирати спеціальний режим оподаткування операцій з реалізації трести льону, що сприятиме збільшенню рентабельності її виробництва.

3. Основні положення законопроекту

Законопроектом вносяться зміни до пункту 209.7 статті 209 Податкового кодексу України. Пропонується включити товарну підкатегорію 5301 10 00 00 (волокно лляне, необроблене або вимочений льон) згідно з УКТ ЗЕД до переліку сільськогосподарських товарів, передбачених цією нормою.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, Податковий кодекс України. Реалізація положень законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Законопроект не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

Нерентабельність виробництва трести льону призводить до стрімкого падіння обсягів валового збору льону-довгунця та скорочення посівних площ під ним. Починаючи з 1990 року, посівна площа льону-довгунця скоротилася в 115 разів, а валовий збір цієї культури зменшився в 92,3 рази. У 2012 році в Україні працювало всього 4 льоносіючих сільськогосподарських підприємства, тоді як, наприклад, у 2008 році їх кількість становила 9.

Включення трести льону до переліку сільськогосподарських товарів надасть можливість льоносіючим підприємствам обирати спеціальний режим оподаткування операцій з реалізації трести льону, що не лише сприятиме збільшенню рентабельності її виробництва, збільшенню кількості льоносіючих підприємств, посівних площ під льоном-довгунцем, обсягів його валового збору, а й стимулюватиме розвиток текстильної та легкої промисловості України.

Збільшення кількості льоносіючих підприємств, робочих місць, зростання обсягів валового збору льону-довгунця, виробництва товарів текстильної та легкої промисловості сприятиме збільшенню дохідної частини Державного бюджету України, що повністю компенсує незначні втрати бюджету від зменшення надходжень від оподаткування податком на додану вартість операцій з реалізації трести льону (за даними Державної служби статистики України, у 2012 році льоносіючими сільськогосподарськими підприємствами було вироблено 17066 ц трести льону, середня ціна реалізації одного центнера трести льону складала 136,90 грн., а чистий дохід (виручка) від її реалізації становив усього 1874,5 тис. грн.).

За даними експертів, поліські райони Волинської, Житомирської, Київської, Львівської, Рівненської, Сумської та Чернігівської областей мають оптимальні природно-кліматичні умови для вирощування льону-довгунця, необхідний рівень забезпеченості трудовими ресурсами. Потужностей для збільшення виробництва трести льону в Україні достатньо, однак для цього необхідно створити сприятливу законодавчу базу.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття акта дозволить стимулювати розвиток льонарства, текстильної та легкої промисловості, а також дозволить збільшити кількість робочих місць та число робітників, зайнятих у сільськогосподарському виробництві.

Крім того, ріст виробництва льонопродукції призведе до зменшення імпорту цього товару, стимулюватиме зниження внутрішніх цін на нього, що має важливе соціальне значення для населення.

 

Народні депутати України:

В. А. Пехов

Г. Є. Смітюх

Опрос