Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О национализации

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 20.08.2014 № 4505а-1
Дата рассмотрения: 20.08.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про націоналізацію"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Внесення на розгляд Верховної Ради України зазначеного законопроекту обумовлено необхідністю врегулювання порядку проведення примусового відчуження об'єктів права приватної власності на користь держави з мотивів суспільної необхідності, - зокрема, забезпечення оборонних, економічних, організаційно-технічних та інших стратегічних потреб держави і суспільства під час відвернення чи подолання наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру, а також надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче регіонального рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян.

Положення законопроекту наповнюють регулятивним змістом норму статті 41 Конституції України, в якій зазначається, що "примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості".

2. Цілі та завдання проекту Закону

Законопроект розроблено з метою врегулювання відносин примусового відчуження об'єктів права приватної власності з мотивів суспільної необхідності, як того вимагає стаття 41 Конституції України.

Проект Закону визначає правові, економічні та організаційні засади проведення націоналізації.

3. Загальна характеристика і основні положення акта

Законопроектом визначено мету проведення націоналізації, яка полягає у забезпеченні оборонних, економічних, організаційно-технічних та інших стратегічних потреб держави і суспільства під час відвернення чи подолання наслідків надзвичайних ситуацій воєнного характеру, а також надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче регіонального рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян.

Націоналізація проводитиметься виключно за умови попереднього та повного відшкодування вартості націоналізованого майна власникам та у випадках, коли задовольнити стратегічні потреби держави і суспільства в інший спосіб неможливо або для цього вимагаються непропорційно великі витрати часу, людських і фінансових ресурсів.

Проведення націоналізації в інших випадках, ніж зазначені в законі, не допускається.

Згідно з запропонованою в законопроекті процедурою, Кабінет Міністрів готує і подає на погодження Раді національної безпеки та оборони України проект спеціального закону про націоналізацію для затвердження Верховній Раді України.

Згідно з процедурою, передбаченою законопроектом, проводиться незалежна експертна оцінка вартості об'єкту націоналізації. У разі згоди власника із запропонованим розміром компенсації, укладається відповідна угода, а при недосягненні згоди - розмір компенсації визначається судом.

Виплата компенсації здійснюється у грошовій формі за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на ці витрати. Перехід об'єкту націоналізації до власності держави здійснюється після повного відшкодування їх вартості власнику. На базі націоналізованого цілісного майнового комплексу створюється казенне підприємство.

Законопроектом передбачаються гарантії захисту трудових прав працівників націоналізованого підприємства, процедура оскарження і судового захисту прав заінтересованих осіб.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами, що регулюють відносини у даній сфері є Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України.

Прийняття Закону не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного та місцевих бюджетів України.

6. Прогноз соціально-економічного та інших наслідків прийняття цього Закону

Прийняття зазначеного Закону дозволить ліквідувати прогалини у регулюванні цих відносин у законодавстві України, гарантуватиме захист права приватної власності та іноземних інвестицій відповідно до міжнародних зобов'язань України, зокрема, тих, що випливають із статті 1 Першого Протоколу до Конвенції Ради Європи про захист прав людини й основних свобод (ратифікованого Законом України від 17.07.1997 N 475/97-ВР).

 

Народний депутат України

М. М. Рудьковський (посвідчення N 431)

Опрос