Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О национализации

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.08.2014 № 4505а
Дата рассмотрения: 14.08.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про націоналізацію"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Керуючись пунктом 36 статті 85 Конституції України, що надає Верховній Раді України повноваження визначати правові засади вилучення об'єктів права приватної власності було розроблено проект Закону України "Про націоналізацію".

Проект Закону України "Про націоналізацію" покликаний створити механізм правового захисту суверенного права українського народу на землю, надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони, які відповідно до ст. 13 Конституції України є об'єктами права власності Українського народу.

Відповідно до статті 41 Конституції України примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості.

На даний момент немає жодного законодавчого акта, який би регулював суспільні відносини у сфері примусового відчуження об'єктів права приватної власності (націоналізації). Тому, з метою усунути цю законодавчу прогалину й було розроблено даний законопроект.

2. Мета та завдання прийняття акта

Метою прийняття цього законопроекту є відновлення соціально-економічного потенціалу України, забезпечення гідного життя її громадян та підвищення рівня національної безпеки.

Завданнями прийняття цього Закону є:

підвищення ефективності української економіки;

інтенсивний розвиток стратегічних галузей національної економіки та промисловості;

створення на базі державного сектору економіки національних галузевих корпорацій;

забезпечення позитивного торгівельного балансу України;

модернізація української промисловості;

створення умов для переходу від експорту сировини і напівфабрикатів до виготовлення кінцевої продукції;

підвищення конкурентоздатності товарів і послуг, виготовлених в Україні, на світовому ринку;

впровадження передових технологій та інновацій;

усунення приватних монополій; ліквідація умов для існування олігархічного капіталу в Україні; збільшення державного сектору економіки, що покликаний ліквідувати кризові явища в соціально-економічній сфері; забезпечення гідного рівня життя для всіх громадян України;

справедливий розподіл загальнонаціональних багатств;

зменшення залежності від імпортних товарів та іноземного сектору економіки;

захист економічного суверенітету України;

зменшення податкового тиску на вітчизняного товаровиробника;

створення умов для припинення відтоку національного капіталу;

захист інтересів працівників підприємств, що підлягають націоналізації;

збільшення рівня соціального капіталу; пом'якшення соціально-економічних протиріч та майнового розшарування суспільства;

захист природи та довкілля; покращення якості ґрунтів, водних резервів та атмосферного повітря.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Законопроект структурно складається з преамбули, двох розділів та 17 статей та перехідних положень. За своєю суттю законопроект є законодавчою інновацією, оскільки регулює нову сферу суспільних відносин - відносини у сфері націоналізації приватного майна.

До основних положень проекту Закону України "Про націоналізацію" належать, зокрема, такі. Вперше у вітчизняному законодавстві вводиться поняття "націоналізація". Так, відповідно до проекту, націоналізація - примусове відчуження об'єктів права приватної власності (землі, надр, шахт, заводів, фабрик, банків, обладнання, іншого рухомого та нерухомого майна, тощо) на користь держави з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених цим Законом. Також, законопроект встановлює мету та завдання націоналізації, визначені в статті 4 Проекту, а стаття 7 встановлює перелік галузей національної економіки та промисловості, містоутворюючих та стратегічних підприємств, які підлягають націоналізації. Стаття 8 встановлює перелік об'єктів, які не підлягають націоналізації.

Законопроект відповідно до статті 9 створює постійно діючу систему органів, які будуть здійснювати націоналізацію та встановлює їхні повноваження. До системи органів, які здійснюють націоналізацію належить: Кабінет Міністрів України та Фонд державного майна України. Стаття 11 встановлює процедуру здійснення націоналізації об'єктів права приватної власності.

Стаття 13 законопроекту встановлює перелік осіб та органів, які можуть виступити з ініціативою про проведення націоналізації. Стаття 15 визначає, що націоналізація в Україні здійснюється на підставі Державної програми націоналізації та окремих галузевих програм націоналізації.

Стаття 17 законопроекту встановлює, що Власник майна, що підлягає примусовому відчуженню на користь держави з мотивів суспільної необхідності, отримує компенсацію за націоналізоване майно з коштів Державного бюджету України.

В цілому законопроект покликаний законодавчо врегулювати суспільні відносини в сфері націоналізації шляхом встановлення її мети, принципів, порядку, завдань, системи органів, які її будуть здійснювати, а також встановлює перелік законодавчих актів, необхідних для практичного впровадження норм проекту Закону України "Про націоналізацію" в реальне життя.

Для реалізації законопроекту пропонується внести зміни до низки законодавчих актів України. Зокрема, пропонується внести зміни в такі Закони України:

1) Цивільний кодекс України;

2) Земельний кодекс України;

3) Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом";

4) Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень";

5) Закон України "Про відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності";

6) Закон України "Про іпотеку";

7) Закон України "Про заставу";

8) Закон України "Про виконавче провадження";

9) Закон України "Про Фонд державного майна України";

10)Закон України "Про аудиторську діяльність".

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

На даний момент націоналізація приватного майна як сфера суспільних відносин не регулюється чинним законодавством України. Відповідно проект Закону України "Про націоналізацію" є законодавчою інновацією, покликаною врегулювати суспільні відносини у сфері націоналізації.

Реалізація норм законопроекту потребує розроблення нових нормативно - правових актів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових витрат із Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Прийняття проекту Закону України "Про націоналізацію" сприятиме відновленню соціально-економічного потенціалу України, забезпеченню гідного життя її громадян та підвищенню рівня національної безпеки.

Реалізація норм цього законопроекту:

підвищить ефективність української економіки;

інтенсифікує розвиток стратегічних галузей національної економіки та промисловості;

дозволить створити на базі державного сектору економіки національні галузеві корпорацій;

забезпечить позитивний торгівельний балансу України;

модернізує українську промисловості;

створить умови для переходу від експорту сировини і напівфабрикатів до виготовлення кінцевої продукції;

підвищить конкурентоздатность товарів і послуг, виготовлених в Україні, на світовому ринку;

усуне приватні монополії;

ліквідує умови для існування олігархічного капіталу в Україні;

збільшить державного сектору економіки, що покликаний ліквідувати кризові явища в соціально-економічній сфері;

забезпечить гідний рівень життя для всіх громадян України;

справедливий розподіл загальнонаціональних багатств;

зменшить залежність від імпортних товарів та іноземного сектору економіки;

захистить економічний суверенітет України;

зменшить податковий тиску на вітчизняного товаровиробника;

створить умов для припинення відтоку національного капіталу;

захистить інтереси працівників підприємств, що підлягають націоналізації;

збільшить рівень соціального капіталу;

пом'якшить соціально-економічні протиріччя та майнове розшарування суспільства;

захист природи та довкілля;

покращення якості ґрунтів, водних резервів та атмосферного повітря.

 

Народні депутати України:

О. Я. Тягнибок (посв. N 201)

М. Й. Головко (посв. N387)

О. І. Осуховський (посв. N 375)

Ю. М. Сиротюк (посв. N 214)

Опрос