Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации права голоса

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.08.2014 № 4503а
Дата рассмотрения: 14.08.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації права голосу"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону.

Статтею 69 Конституції України встановлено, що народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії. При цьому, згідно частині другій статті 71 Основного Закону, виборцям гарантується вільне волевиявлення під час проведення виборів, зокрема, до органів державної влади.

Сучасна практика проведення виборів характерна тим, що кожного разу до законодавства вносяться зміни різного формату, які, як правило, залежать від дислокації політичних сил у суспільстві і не завжди викликані інтересами виборців.

Натомість, зміни, які пропонуються проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації права голосу" націлені на підсилення гарантій для виборців на вільну реалізацію свого права вибору без натиску надмірних бюрократичних ускладнень. Ці зміни є актуальними у незалежності від стану політичної кон'юнктури в державі.

Як продемонстрували Вибори до Верховної Ради України 2012 року та Позачергові вибори Президента України 2014 року, тривалий час деякими проблемними питаннями процесу волевиявлення залишаються низька оперативність і якість роботи дільничних комісій. Крім того, для окремих виборців залишається доволі складною процедура використання права голосу у випадку виникнення необхідності тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси.

Очевидно, що вказані проблеми, серед іншого, є наслідками, відповідно, відсутності чітких кваліфікаційних вимог та вікового цензу для членів виборчих комісій і недосконалості норм, що прописують порядок взаємовідносин між виборцем, органом ведення Державного реєстру виборців та виборчими комісіями при зміні місця голосування.

Вказаний висновок опосередковано підтверджується й наступними статистичними даними.

Так, кількість членів дільничних виборчих комісій під час проведення Виборів народних депутатів України 28 жовтня 2012 року становила 684536 осіб. При проведенні Позачергових виборів Президента України до роботи окружних виборчих комісій було залучено 4164 особи, з яких вищу освіту мали 83 % особи на відміну від виборів Президента України 2010 року, коли членів ОВК з вищою освітою було 93 %.

У той же час, у відповідності до тенденцій, що обумовлюють зростання політичної активності молоді, зросла кількість її представників в окружних виборчих комісіях - особи віком до 30 років становили майже чверть (23 %) складу виборчих комісій - проти 13 % у 2010 році і 11 % у 2004 році.

Отже, виходячи з викладеного, сприймається логічною пропозиція законодавчого встановлення певних кваліфікаційних вимог до такої великої кількості осіб, освіта яких та вік мають суттєвий вплив на їх здатність до продуктивної роботи у виборчому процесі - загалом, та на окремих його етапах - підготовки до голосування, голосування і підрахунку голосів.

Що стосується процедур, пов'язаних із функціонуванням Державного реєстру виборців, то слід зазначити, що на час голосування на Позачергових виборах Президента України до структури Державного реєстру виборців входило 756 місцевих органів ведення цього Реєстру. Це значно менше кількості дільничних виборчих комісій, які до того ж просторово є більш доступними до виборців і, відповідно, перенесення центрів відносин між виборцями і органами ведення Реєстру від останніх до виборчих дільниць, виглядає більш зручнішим та органічним для виборця, який має бажання або вимушений проголосувати не за місцем своєї реєстрації.

2. Цілі і завдання прийняття проекту Закону.

Новели, що пропонуються проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації права голосу" спрямовані на підвищення загального освітнього рівня членів окружних та дільничних виборчих комісій та підвищення ефективності їх роботи за рахунок введення вікового обмеження для осіб, які претендують на посаду члена виборчої комісії, на рівні 65 років.

Як вбачається, це дозволить підняти рівень відносин між виборцями та комісіями різних рівнів під час підготовки до виборів, що має зменшити кількість і об'ємність конфліктних ситуацій, які можуть згодом вимагати свого вирішення у Центральній виборчій комісії чи у судовому порядку.

Окрім того, вказані норми сприятимуть підвищенню ефективності роботи комісій в день голосування та при проведення підрахунку голосів. Це має відбуватися за рахунок значного зменшення випадків появи різноманітних помилок під час цих процесів, складання протоколів (уточнених протоколів) або вирішення інших процедурних питань, пов'язаних із діяльністю виборчих комісій.

У свою чергу, пропозиція відносно залучення дільничної виборчої комісії у якості проміжного "комунікатора" між виборцем та органом Державного реєстру виборців, дозволить розвантажити органи Реєстру. Одночасно, будь-який виборець отримає можливість в оперативному порядку змінити місце голосування та проголосувати без надмірних матеріальних і психологічних втрат.

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Нормативно-правове регулювання у зазначеній сфері здійснюється відповідно до Конституції України, Закону України "Про вибори народних депутатів України" та Закону України "Про державний реєстр виборців".

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації права голосу" не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону.

Реалізація проекту Закону України "Про внесення до деяких законодавчих актів України щодо реалізації права голосу" не потребує додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів. Навпроти, очікуване зменшення бюрократичного навантаження на органи Державного реєстру виборців може стати приводом для зменшення бюджетних витрат.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону.

Прийняття проекту Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації права голосу" дозволить підвищити продуктивність роботи виборчих комісій усіх рівнів та сприятиме залученню до процесів волевиявлення більшої кількості громадян України.

Крім того, ухвалення зазначених пропозицій слугуватиме підвищенню рівня політичної відповідальності суб'єктів виборчого процесу та зміцненню демократичних інститутів нашої держави.

 

Народний депутат України

В. Королюк

Опрос