Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно урегулирования налоговых отношений в условиях действия обстоятельств непреодолимой силы

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.08.2014 № 4502а
Дата рассмотрения: 14.08.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання податкових відносин в умовах дії обставин непереборної сили"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону.

На даний час законодавство України не містить чітких однозначних правил поведінки суб'єктів права в умовах впливу обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що призводить до суттєвих розбіжностей процедур урегулювання міжсуб'єктних відносин у різних галузях права, які потрапили під вплив надзвичайних і невідворотних подій. Ця проблема є нагальною й для податкових правовідносин, регулювання яких відбувається, як відомо, згідно із нормами Податкового кодексу України (далі - Кодекс). У самому цьому акті відсутні терміни, якими визначається перелік і характер обставин непереборної сили, наявність яких порушує звичайний, відповідний до процедур, встановлених Кодексом, порядок відносин платників податків та органів державної податкової служби та механізми подолання негативних наслідків, що виникли внаслідок форс-мажорних обставин.

Так, статтями 100, 101, 102 Податкового кодексу прописані правила взаємовідносин платників податків і податкових органів під час дії надзвичайних і непередбачуваних обставин, але кожна із цих статей має посилання на окремі підзаконні нормативно-правові акти (Перелік обставин, що свідчать про наявність загрози виникнення або накопичення податкового боргу і доказів існування таких обставин, затвердженого постановою КМУ N 1235 від 27.12.2010 р., Порядок списання безнадійного податкового боргу платників податків, затвердженого наказом N 577 від 10.10.2013 р. Міністерства доходів і зборів України, Порядок застосування норм пунктів 102.6 - 102.7 статті 102 Податкового кодексу України, затвердженого наказом N 1044 від 24.12.2010 р. Державної податкової адміністрації України), наміром яких є унормування податкових взаємовідносин, які опинилися під впливом обставин непереборної сили різноманітного генезису, що, відповідно, породжує різні наслідки для платника податків. Проте, аналіз цих актів свідчить про відсутність практичної складової в ідеології їх побудови, що унеможливлює їх застосування у багатьох випадках.

2. Цілі і завдання прийняття проекту Закону.

Прийняття даного законопроекту встановить чіткі правила взаємовідносин між платниками податків та податковими органами в умовах дії обставин непереборної сили неоднакового характеру та з різними наслідками, що є вкрай актуальним для нашої держави під час боротьби із збройною агресією та терористичними угрупуваннями. Крім того, запропоновані зміни до Податкового кодексу України значної мірою спрощують відносини відповідних суб'єктів, внаслідок чого удосконалюється процеси адміністрування податків у форс-мажорних умовах а платники податків звільняються від зайвого бюрократичного і фінансового навантаження, пов'язаного із переадресацією документального підтвердження настання обставин непереборної сили від Торгово-промислової палати України до належних державних органів.

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Нормативно-правове регулювання у зазначеній сфері здійснюється відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України та Податкового кодексу України.

Прийняття Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання податкових відносин в умовах дії обставин непереборної сили" не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону.

Реалізація проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання податкових відносин в умовах дії обставин непереборної сили" не потребує додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону.

Прийняття проекту Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо врегулювання податкових відносин в умовах дії обставин непереборної сили" дозволить спростити процедури податкового адміністрування та сприятиме знищенню корупційних факторів за рахунок встановлення чітких та однозначних правил поведінки в умовах дії форс-мажорних обставин.

 

Народний депутат України

В. Королюк

Опрос