Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О правах коренных народов Украины

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 20.03.2014 № 4501
Дата рассмотрения: 20.03.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону "Про права корінних народів України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Конституція України гарантує сприяння розвиткові етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України (стаття 11).

Статут Організації Об'єднаних Націй, резолюція N 1514 (XV) Генеральної Асамблеї ООН "Декларація про надання незалежності колоніальним країнам і народам" від 14 грудня 1960 року, Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права та Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року, Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин і співробітництва між державами відповідно до Статуту ООН, прийнята 24 жовтня 1970 року, та інші міжнародні документи підтверджують основоположне значення права на самовизначення всіх народів, в силу якого вони вільно встановлюють свій політичний статус і вільно здійснюють свій економічний, соціальний і культурний розвиток.

Водночас, незважаючи на те, що термін "корінний народ" вживається як в міжнародних документах, так і в положеннях Основного Закону України, його значення в законодавчих актах України не розкрито. Більше того, в Україні відсутній спеціальний закон який би визначав правовий статус корінного народу України та встановлював би чіткі гарантії реалізації останнім права на самовизначення.

У зв'язку із військовою окупацією території Автономної Республіки Крим і численними нинішніми і можливими майбутніми порушеннями фундаментальних прав громадян України (і, зокрема, корінних народів), що проживають в межах Автономної Республіки Крим, вкрай важливим бачиться визнання Україною статусу корінних народів за кримчаками, караїмами, кримськими татарами. Це сприятиме, крім іншого, також і міжнародно-правовому визнанню за названими корінними народами міжнародно-правового статусу народів, що борються за самовизначення.

Враховуючи те, що протягом тривалого часу проживання корінних народів на території України їх правовий статус не був визначений, назріла нагальна необхідність прийняття відповідного спеціального закону. Необхідність існування такого закону випливає з положень пункту 3 частини першої статті 92 Конституції України, відповідно до якого права корінних народів і національних меншин мають визначатися виключно законами. У зв'язку з цим у спеціальному законі про права корінних народів в Україні має бути визначено поняття корінного народу України, встановлені засади його правового статусу, а також передбачено право на самовизначення.

2. Цілі і завдання законопроекту

Метою законопроекту є визначення правового статусу корінних народів в Україні та встановлення правових гарантій на повне здійснення всіх прав людини і основоположних свобод особами, що належать до корінних народів, визнаних нормами міжнародного права.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

У законопроекті надається визначення поняття "корінний народ України", відповідно до якого - це автохтонна етнічна спільнота, етногенез якої відбувся на території в межах сучасних кордонів України, становить етнічну меншість в складі її населення і не має власного державного утворення за межами Української держави. Відповідно до цього визначення законопроектом пропонується встановити, що корінними народами в Україні є кримські татари, караїми, кримчаки.

Відповідно до положень законопроекту корінним народам в Україні гарантується право колективно та індивідуально, на повне здійснення всіх прав людини та основних свобод, визнаних у Статуті Організації Об'єднаних Націй, Загальної декларації прав людини і в інших нормах міжнародного права, що стосуються прав людини, зокрема права на самовизначення: вільно встановлювати свій політичний статус і вільно здійснювати свій економічний, соціальний і культурний розвиток.

Також законопроектом гарантується корінним народам і належним до них особам право не піддаватися примусовій асиміляції або примусовому впливу з метою знищення їх культури, зокрема гарантуються ефективні механізми правового захисту щодо:

- будь-якої дії, яка має своєю метою або результатом позбавлення їх цілісності як самобутніх народів або їх культурних цінностей, або їх етнічної приналежності;

- будь-якої дії, яка має своєю метою або результатом позбавлення їх своїх історичних земель, території їх компактного проживання або ресурсів;

- примусового переміщення населення в будь-якій формі, що має своєю метою або результатом порушення або підрив будь-якого їх права;

- примусової асиміляції або інтеграції в будь-якій формі;

- пропаганди в будь-якій формі, що має на меті заохочення або розпалювання расової чи етнічної дискримінації, направленої проти них.

Корінним народам також гарантується право на історичні землі, території їх компактного проживання та ресурси, якими вони традиційно володіли, які вони традиційно займали або іншим чином використовували або набували, в тому числі й на ті, з яких вони були виселені або відселені в результаті політики будь-якої держави, право визначати пріоритети і розробляти стратегії освоєння чи використання своїх історичних земель або територій їх компактного проживання та інших ресурсів, а також право на відшкодування за історичні землі, території їх компактного проживання та ресурси, якими вони традиційно володіли або які вони іншим чином займали або використовували і які були конфісковані, відчужені, зайняті, використані або яким було завдано збитків без вільної, попередньої і усвідомленої згоди корінних народів і осіб, що належать до корінних народів.

Крім того, законопроектом гарантується, що будь-яка військова діяльність на історичних землях або територіях компактного проживання корінних народів не проводиться, за винятком випадків, коли її проведення виправдане наявністю відповідних державних інтересів або в її відношенні є іншим чином вільно виражена згода або прохання зі сторони відповідних корінних народів.

Законопроектом пропонується також інші положення, які спрямовані на гарантування та захист прав корінних народів України.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Відносини у цій сфері регулюються Конституцією України, Міжнародним пактом про економічні, соціальні і культурні права та Міжнародним пактом про громадянські і політичні права, та інші міжнародними актами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціальних наслідків

Прийняття законопроекту забезпечить гарантування повного здійснення всіх прав людини і основоположних свобод особами, що належать до корінних народів, визнаних нормами міжнародного права, на рівні з усіма національними меншинами України, а також народом України. Крім того, реалізація положень законопроекту сприятиме розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності всіх корінних народів і національних меншин України.

 

Народні депутати України:

Кличко В. В.

Карпунцов В. В.

Продан О. П.

Павленко Р. М.

Кутовий Т. В.

Геращенко І. В.

Опрос