Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О выборах народных депутатов Украины

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 12.08.2014 № 4472а
Дата рассмотрения: 12.08.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про вибори народних депутатів України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про вибори народних депутатів України" розроблено з метою вдосконалення чинного виборчого законодавства, що стосується виборів народних депутатів України та приведення його у відповідність до сучасних вимог суспільства.

Чинний Закон України "Про вибори народних депутатів України" (далі - Закон) був прийнятий Верховною Радою України 17 листопада 2011 року. Закон передбачає змішану (пропорційно-мажоритарну) виборчу систему, за якої 225 депутатів обираються за пропорційною системою у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій та 225 депутатів обираються за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах.

Саме за таким принципом було обрано нинішній склад Верховної Ради України на чергових виборах народних депутатів України, які відбулися 28 жовтня 2012 року.

Проте, протягом двох років з моменту обрання Верховної Ради України гостро проявилися недоліки виборчого законодавства, і в першу чергу змішаної виборчої системи.

Так, в частині застосування мажоритарної виборчої системи, її недоліки виявились вже під час виборчого процесу та були пов'язані з можливістю впливати на результати виборів шляхом застосування різноманітних маніпулятивних технологій (зокрема, масового "переселення" виборців з одного округу до іншого, маніпулювання з кордонами виборчих округів тощо).

Натомість, пропорційна виборча система суттєво зменшує можливості для маніпуляції голосами виборців та використання адміністративного ресурсу через запровадження механізму взаємного партійного контролю, сприяє формуванню багатопартійності у парламенті, забезпечує колективну відповідальність партій за обранців. Саме через це пропорційна виборча система є найбільш поширеною у світі.

Крім того, варто зауважити, що важливим аспектом забезпечення політичного плюралізму у парламенті є також величина відсоткового бар'єру, подолання якого є умовою входження партій до складу парламенту. За чинним Законом України "Про вибори народних депутатів України" право на участь у розподілі депутатських мандатів набувають кандидати у депутати, включені до виборчих списків партій, що отримали п'ять і більше відсотків голосів виборців, у відношенні до сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків партій.

Політичний склад Верховної Ради України, обраної на виборах 28 жовтня 2012 року показово свідчить про те, що існуючий на сьогодні відсотковий бар'єр потребує зниження, оскільки його величина жодним чином не сприяє можливості якісного оновлення парламенту за рахунок поповнення його представниками нових політичних сил.

При цьому, наразі безумовно є підстави говорити, що суспільство вже давно готове та прагне до зміни політичного складу парламенту. Проте, досягнення цієї мети можливе лише у випадку суттєвого зниження відсоткового бар'єру, подолання якого є умовою участі у розподілі депутатських мандатів.

Поряд із зниженням відсоткового бар'єру пропонується повернення до надання права бути суб'єктом виборчого процесу виборчим блокам партій. Вказані зміни, на нашу думку, створять передумови для об'єднання міноритарних політичних партій, що поділяють схожі ідеї та представляють певну частину населення, проте не здатні самостійно подолати відсотковий бар'єр та представити їх інтереси у парламенті.

Крім того, варто зауважити, що чинний Закон містить ряд інших недоліків, в тому числі техніко-юридичного характеру, негативний вплив яких був гостро відчутний в процесі правозастосування під час виборчого процесу. У зв'язку з цим, задля забезпечення ефективних, прозорих та демократичних виборів до Верховної Ради України, чинне законодавство потребує принципового вдосконалення, що вбачається за можливе шляхом прийняття нової редакції Закону "Про вибори народних депутатів України".

2. Мета і цілі прийняття законодавчого акта

Метою прийняття нового Закону України "Про вибори народних депутатів України" є адаптація виборчого законодавства до потреб сучасного демократичного суспільства, впровадження механізмів модернізації політичного складу парламенту та забезпечення врахування інтересів максимальної кількості виборців, які беруть участь у голосуванні, що в свою чергу, безперечно, сприятиме підвищенню довіри населення до влади.

3. Загальна характеристика та основні положення акта

Законопроектом запропоновано прийняття нової редакції Закону України "Про вибори народних депутатів України".

При цьому, серед ключових нововведень пропонується розширення кола суб'єктів виборчого процесу, включенням до нього блоків політичних партій; зниження відсоткового бар'єру, необхідного для отримання права на участь у розподілі депутатських мандатів, до одного відсотку.

Крім того, проектом деталізовано права виборців як активних суб'єктів виборчого процесу, та гарантії діяльності офіційних спостерігачів; запропоновано принципово нові підходи та механізми в організації діяльності виборчих комісій, покликані сприяти підвищенню рівня їх відповідальності, ефективності та прозорості в їх роботі, а також сприяти покращенню інформованості виборців про їх діяльність.

Проектом також встановлено обов'язок партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу публікувати інформацію про джерела надходжень до виборчого фонду та витрати, що має сприяти відкритості та прозорості процесу фінансування політичних партій та блоків; вдосконалено порядок внесення змін до списку виборців та передбачено граничні строки внесення таких змін.

4. Стан нормативно-правової бази

Основу нормативно-правової бази у даній сфері становлять Конституція України та Закон України "Про вибори народних депутатів України", "Про Центральну виборчу комісію", "Про Державний реєстр виборців".

Реалізація положень зазначеного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація запропонованого законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття запропонованого проекту Закону сприятиме демократизації виборчого процесу та забезпеченню більш ефективних механізмів реалізації і захисту прав громадян України та результатів їх волевиявлення на виборах народних депутатів України, а також позитивно позначиться на виборчих перспективах нових політичних сил та сприятиме якісному оновленню персонального складу Верховної Ради України.

 

Народні депутати України:

Л. Ю. Оробець (посв. N 096)

В. Г. Полочанінов (посв. N 129)

Опрос