Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О государственно-частном партнерстве" (относительно совершенствования правового режима реализации проектов государственно-частного партнерства)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 12.08.2014 № 4466а
Дата рассмотрения: 12.08.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державно-приватне партнерство" (щодо вдосконалення правового режиму реалізації проектів державно-приватного партнерства)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про державно-приватне партнерство" (щодо вдосконалення правового режиму реалізації проектів державно-приватного партнерства)" розроблено з метою вдосконалення чинного законодавства про державно-приватне партнерство, що має забезпечити більш сприятливий режим реалізації проектів державно-приватного партнерства вітчизняними та іноземними інвесторами. Необхідність прийняття запропонованих змін обумовлюється наявною сьогодні гострою потребою у залученні приватних інвестицій в економіку України, підвищенні якості товарів, робіт, послуг, що надаються споживачам, реалізації проектів, спрямованих на розвиток освіти, охорони здоров'я, соціального обслуговування населення транспортної та інженерної інфраструктур тощо.

Вітчизняний досвід свідчить про недостатній рівень захищеності прав та законних інтересів приватних інвесторів при реалізації проектів державно-приватного партнерства. Зокрема, приватний партнер не застрахований від несприятливих для нього змін до митного та податкового законодавства, валютних та інфляційних ризиків. Значними ризиками супроводжується і надання державних гарантій та державної підтримки проектів державно-приватного партнерства.

Прийняття цього законопроекту покликано значним чином знизити зазначені вище ризики і у такий спосіб підвищити рівень правової захищеності приватних інвесторів при реалізації проектів державно-приватного партнерства, закріпивши додаткові пільги та гарантії їх діяльності.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Законопроект має на меті, по-перше, визначити пріоритети державно-приватного партнерства в Україні, для чого пропонується доповнити преамбулу Закону вказівкою на цілі і завдання законодавства державно-приватного партнерства в Україні, а саме: "Цілями державно-приватного партнерства в Україні є реалізація соціально значущих проектів, залучення приватних інвестицій в економіку України, підвищення якості товарів, робіт, послуг, що надаються споживачам, реалізація проектів, спрямованих на розвиток освіти, охорони здоров'я, соціального обслуговування населення транспортної та інженерної інфраструктур, інфраструктури зв'язку та телекомунікації, науки, культури, спорту тощо".

По-друге, законопроект має на меті більш чітко визначити форми здійснення державно-приватного партнерства, до яких чинна редакція Закону відносить лише договори концесії, спільну діяльність та "інші договори". Натомість, у світовій практиці публічно-приватного партнерства широке розповсюдження та високу ефективність має здійснення публічно-приватного партнерства на основі утворення спільних підприємств, засновниками яких виступають державний та приватний партнери. З огляду на це вбачається виправданим передбачити можливість створення таких підприємств на законодавчому рівні.

Поряд з цим, потребує розширення і перелік договорів, на основі яких здійснюється державно-приватне партнерство за рахунок договорів оренди, науково-дослідницьких та дослідно-конструкторські договорів. Не є виправданим і винесення за рамки правового регулювання Законом і договору про розподіл продукції, що також належить до класичних форм реалізації проектів державно-приватного партнерства.

Цей законопроект усуває дані обмеження і створить умови для використання вичерпного переліку форм державно-приватного партнерства, прийнятого у світовій практиці.

По-третє, законопроект націлений на підвищення зацікавленості вітчизняних та іноземних інвесторів в участі у проектах державно-приватного партнерства завдяки закріпленню додаткових пільг та гарантій діяльності приватного партнера.

З цією метою пропонується доповнити зміст Закону нормами, що захищають приватних партнерів від негативних валютних, інфляційних факторів, несприятливих змін у податковому законодавстві тощо.

Ці новації, поза сумнівами, значно підвищать рівень правової захищеності учасників проектів державно-приватного партнерства, підвищать рівень їх зацікавленості у реалізації крупних інфраструктурних проектів.

3. Загальна характеристика і основні завдання законопроекту

Проектом пропонується внести зміни до Закону України "Про державно-приватне партнерство".

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

Основу нормативно-правової бази в даній сфері становлять Конституція України, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України "Про державно-приватне партнерство", а також низка підзаконних актів, виданих на його основі.

Для реалізації положень запропонованого законопроекту немає потреби вносити зміни до інших законодавчих актів, окрім змін, передбачених у цьому проекті.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту приведе у відповідність із Конституцією та іншими законами законодавство України про політичні партії.

 

Народний депутат України

В. В. Петьовка

Опрос