Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно децентрализации полномочий в сфере архитектурно-строительного контроля и усовершенствования градостроительного законодательства

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 11.08.2014 № 4465а
Дата рассмотрения: 11.08.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності та державного архітектурно-будівельного контролю"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань регулювання містобудівної діяльності та державного архітектурно-будівельного контролю" (далі - проект акта) розроблено Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на виконання доручення Віце-прем'єр-міністра України - Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В. Б. Гройсмана від 14.03.2014 N 7605/0/1-14.

Проект акта доопрацьовано з урахуванням рішень, прийнятих на засіданні Кабінету Міністрів України 19.03.2014.

Виходячи з необхідності децентралізації системи державного управління та передачі максимальної кількості функцій і повноважень із загальнодержавного на місцевий рівень, існує потреба у реформуванні діючої на сьогодні системи державного архітектурно-будівельного контролю.

Актуальним також залишається завдання з подальшого удосконалення дозвільної системи у сфері будівництва.

Так, потребують вирішення питання щодо максимального наближення послуг з отримання дозвільних документів до суб'єктів господарювання, встановлення механізму контролю за сплатою замовниками будівництва коштів пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів, скорочення дозвільних і погоджувальних процедур тощо.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту акта є удосконалення містобудівної діяльності, спрощення дозвільних та погоджувальних процедур у будівництві та удосконалення системи державного архітектурно-будівельного контролю і нагляду.

Для цього пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів, які передбачають:

- надання (отримання, реєстрацію) документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів:

- виконавчими органами сільських, селищних, міських рад з питань державного архітектурно-будівельного контролю - щодо об'єктів, розташованих на території населених пунктів;

- структурними підрозділами районних державних адміністрацій з питань державного архітектурно-будівельного контролю - щодо об'єктів, розташованих за межами населених пунктів;

- центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю через Головних інспекторів будівельного нагляду - щодо об'єктів, розташованих на території кількох адміністративно-територіальних одиниць.

При цьому реалізація законопроекту в запропонованій редакції забезпечуватиме певну свободу розсуду, можливість обирати з кількох юридично допустимих рішень те, яке орган влади вважає найкращим за даних обставин, створення органів державного архітектурно-будівельного контролю виходячи з можливостей та потреб відповідних регіонів.

Крім того, законопроектом передбачається:

система державного нагляду за прийняттям рішень у сфері містобудування та здійсненням державного архітектурно-будівельного контролю, механізми оскарження замовником таких рішень;

удосконалення процедури подання декларації про виконання підготовчих та будівельних робіт шляхом установлення вичерпного переліку підстав для її повернення;

виключення необхідності інформування замовниками місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування про отримані документи на початок будівництва та про прийняття в експлуатацію об'єктів та скасування відповідальності за неподання такої інформації;

скорочення строку видачі технічних умов з 15 (30) до 10 робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви;

право замовника будівництва на застосування автономних систем інженерного забезпечення незалежно від наявності на відповідній території магістральних чи інших інженерних мереж;

зняття обмежень щодо залучення до здійснення контролю фахівців лише науково-дослідних та науково-технічних організацій, атестованих Мінрегіоном.

3. Правові аспекти

Нормативно-правові акти, що діють у даній сфері:

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Закони України:

"Про регулювання містобудівної діяльності";

"Про основи містобудування";

"Про архітектурну діяльність";

"Про місцеве самоврядування в Україні";

"Про місцеві державні адміністрації";

"Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності";

"Про відходи";

"Про судовий збір".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація заходів передбачених проектом акта здійснюватиметься в межах асигнувань, передбачених Державним бюджетом України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено із зауваженнями Міністерством економічного розвитку і торгівлі України та Міністерством фінансів України.

Отримано рішення про погодження Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва N 254 від 17.03.2013 та висновок Міністерства юстиції України із зауваженнями від 21.03.2014, які враховано частково.

6. Регіональний аспект

Проект акта погоджено без зауважень із Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України".

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України для громадського обговорення. Надійшло 4 пропозиції, з яких 3 враховано.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта не стосується питань соціальної та трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект є регуляторним актом, який розроблено з метою удосконалення містобудівної діяльності та механізму державного архітектурно-будівельного контролю шляхом делегування відповідних повноваження місцевим органам виконавчої влади.

Проект акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, передбачуваності, ефективності, прозорості, та в подальшому справлятиме позитивний вплив на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави.

Очікувані результати прийняття цього регуляторного акта визначалися із застосуванням методу аналізу вигод ти витрат у простій формі та наведені у таблиці.

Об'єкт впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

Підвищення довіри населення за рахунок справедливого та прозорого регулювання
Делегування повноважень держави місцевим органам влади і, як наслідок, розширення їх можливостей
Забезпечення балансу стримувань і противаг між державними і місцевими органами управління у сфері будівництва
Покращення умов ведення бізнесу та іміджу України на міжнародній арені

немає

Інтереси суб'єктів господарювання

Зниження корупційних ризиків шляхом удосконалення дозвільних процедур
Послаблення державного регулювання
Скасування необхідності інформування замовниками місцевих органів влади про отримані документи та відповідальності за неподання такої інформації
Максимальне наближення послуг щодо отримання дозвільних документів до суб'єктів господарювання
Економія часу, пов'язаного з виконанням вимог регуляторного акта

немає

Інтереси громадян

Зниження корупційних ризиків шляхом удосконалення дозвільних процедур
Максимальне наближення послуг щодо отримання дозвільних документів до громадян
Послаблення державного регулювання

немає

11. Прогноз результатів

Прийняття проекту акта сприятиме удосконаленню містобудівної діяльності та механізму державного архітектурно-будівельного контролю, посиленню ролі місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо комплексного розвитку територій в інтересах територіальних громад.

 

Перший заступник
Міністра регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

В. А. Негода

Опрос