Идет загрузка документа (16 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 11.08.2014 № 4463а
Дата рассмотрения: 11.08.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку"

1. Обґрунтування необхідності прийняття Закону

Проект Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" (далі - проект) розроблено Мінрегіоном України за власною ініціативою з метою врегулювання на законодавчому рівні питання здійснення права власності та ефективного управління багатоквартирним будинком, забезпечення співвласників будинку дієвим механізмом для прийняття рішень щодо утримання та управління спільним майном, в тому числі щодо проведення енергоефективної модернізації будинку.

Необхідність прийняття проекту обґрунтовується нагальною потребою забезпечення ефективного управління спільним майном багатоквартирних будинків.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту є вирішення проблем з реалізації права власності у багатоквартирному будинку, пов'язаних з необхідністю створення умов для ефективної експлуатації та утримання спільного майна багатоквартирних будинків, а також визначення альтернативних методів управління.

Досягнути зазначеної мети пропонується шляхом:

визначення поняття "багатоквартирний будинок"; майна, що належить до спільного майна; суб'єктів права власності у багатоквартирному будинку;

встановлення механізму визначення частки кожного співвласника у спільному майні;

запровадження у кожному багатоквартирному будинку інституціональних можливостей для представництва інтересів всіх співвласників;

визначення та конкретизації основних прав і обов'язків співвласників багатоквартирного будинку;

визначення простої та кваліфікованої (для найважливіших рішень) більшості голосів співвласників для прийняття рішень щодо розпорядження та управління спільним майном у багатоквартирному будинку;

запровадження принципу пропорційності голосів співвласників відповідно до їхньої частки у спільному майні та процедури письмового опитування водночас із процедурою скликання загальних зборів;

визначення альтернативних моделей управління спільним майном у багатоквартирному будинку (самостійно, у тому числі шляхом створення ОСББ, або передачі всіх або частини функцій на підставі договору фізичній особі - підприємцю чи юридичній особі (управителю);

визначення порядку розподілу витрат на утримання спільного майна (пропорційно до своєї частки у спільному майні) та відповідальності співвласників багатоквартирного будинку.

Прикінцевими положеннями проекту передбачено внесення змін до інших законодавчих актів.

Внесення змін до Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" зокрема передбачають:

усунення штучного поділу співвласників на повноправних членів і неповноправних "не членів" ОСББ;

узгодження правового режиму спільної власності в багатоквартирному будинку з положеннями Цивільного кодексу України;

врегулювання питань самостійного забезпечення об'єднанням утримання багатоквартирного будинку.

Відтак завдяки прийняттю законопроекту буде створено більш сприятливі умови для створення і діяльності ОСББ в Україні.

Також проектом передбачено внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень". Цими змінами передбачається надати право кожному співвласнику багатоквартирного будинку отримувати інформацію про те, хто є власниками інших квартир і нежитлових приміщень у цьому будинку - тобто, хто разом із ним є співвласниками спільного майна в будинку.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють такі основні нормативно-правові акти:

Цивільний кодекс України;

Закон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку";

Закон України "Про житлово-комунальні послуги".

Законопроект стосується реалізації права громадянина на управління багатоквартирним будинком.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту не потребує додаткових коштів.

5. Позиція заінтересованих органів

Міністерством соціальної політики України проект погоджено без зауважень.

Міністерством фінансів України та Антимонопольним комітетом України проект погоджено із зауваженнями, які враховано.

Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва надано лист із зауваженнями, які враховано частково.

Міністерством економічного розвитку і торгівлі України проект погоджено із зауваженнями, які не враховано.

Висновок Міністерства юстиції України від 06.06.2014 - проект погоджено із зауваженнями щодо неузгодженості з актами такої ж юридичної сили та невідповідності вимогам нормопроектувальної техніки, які враховано частково.

6. Регіональний аспект

Положення проекту не стосуються питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" розміщено для громадського обговорення на офіційному веб-сайті Мінрегіону України.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта погоджено без зауважень Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, Спільним представницьким органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань для ведення колективних переговорів та соціального діалогу на національному рівні та Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України".

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект є регуляторним актом.

Необхідність державного регулювання шляхом прийняття регуляторного акта обґрунтовується необхідністю вдосконалення нормативно-правової бази, яка регулює відносини, пов'язані з утриманням, експлуатацією та управлінням спільним майном багатоквартирного будинку, та враховувала особливості таких відносин, пов'язаних із необхідністю колективного прийняття рішень та максимального врахування інтересів усіх співвласників.

Положення проекту позитивно вплинуть на забезпечення прав та інтересів держави, громадян і суб'єктів господарювання, що обґрунтовується таким чином.

Прийняття проекту:

врегулює на законодавчому рівні відносин у сфері управління багатоквартирними будинками, сприятиме збереженню наявного житлового фонду та ефективному його управлінню, що є частиною державної житлової політики;

забезпечить громадян необхідною нормативно-правовою базою для ефективного управління багатоквартирним будинком власними силами (самостійно);

створить умови для залучення у сферу управління спільним майном багатоквартирного будинку суб'єктів господарювання - професійних управителей та розвитку ринку надання послуг з управління;

Проект регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики.

Обґрунтування відповідності проекту регуляторного акта принципам державної регуляторної політики

N
з/п

Принцип державної регуляторної політики

Обґрунтування відповідності проекту принципу державної регуляторної політики

1.

Доцільність

Проект є доцільним, оскільки враховує особливості відносин у сфері управління спільним майном багатоквартирного будинку, сприятиме їх врегулюванню та за своїм змістом є основоположним у цій сфері

2.

Адекватність

Форма та рівень державного регулювання відповідає потребі вирішення проблеми управління спільним майном багатоквартирного будинку та ринковим вимогам (сприяє розвитку ринку послуг з управління спільним майном) з урахуванням усіх прийнятних альтернатив

3.

Ефективність

Ефективність впливу цього регуляторного акта на відповідні суспільні відносини підтверджується перевищенням вигід над витратами

4.

Збалансованість

Баланс інтересів суб'єктів господарювання, громадян та держави забезпечується завдяки можливості вибору громадянами прийнятної форми управління багатоквартирним будинком, однією з яких є залучення суб'єктів господарювання - управителів

5.

Передбачуваність

Послідовність державної політики підтверджується тим, що розроблення проекту акта передбачено пунктом 75 Плану діяльності Мінрегіону з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік, затвердженого наказом Мінрегіону від 14.12.2012 N 629

6.

Прозорість та врахування громадської думки

Під час підготовки проекту акта було забезпечено відкритість дій Мінрегіону України для фізичних, юридичних осіб та їх об'єднань шляхом розміщення проекту на офіційному веб-сайті Міністерства

11. Прогноз результатів

Реалізація положень проекту Закону України "Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку" сприятиме ефективному управлінню, утриманню та експлуатації спільного майна багатоквартирних будинків, збереженню житлового фонду та удосконаленню та розвитку ринку надання послуг з управління спільним майном багатоквартирного будинку.

 

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

В. Б. Гройсман

Опрос