Идет загрузка документа (17 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины"

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 13.03.2014 № 4432
Дата рассмотрения: 13.03.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" та внесення змін до деяких законодавчих актів України (далі - законопроект) розроблено на виконання протокольного рішення N 1 засідання Кабінету Міністрів України від 09 січня 2014 року (далі - протокольне рішення), з метою приведення норм Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України" у відповідність з нормами чинного законодавства, пов'язаними з проведеною реформою під час оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, а також конкретизації завдань і повноважень Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку).

Оптимізація системи центральних органів виконавчої влади, у ході якої було визначено, що Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України є правонаступником Державної служби спеціального зв'язку України і Державної адміністрації зв'язку - урядового органу, що діяв у складі Міністерства транспорту та зв'язку України, а також затвердження Указом Президента України від 30 червня 2011 року N 717 Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Положення про Адміністрацію) призвели до необхідності узгодження законодавства, яке регулює діяльність Держспецзв'язку.

У законопроекті нормативно врегульовано норми щодо реалізації нових завдань і функцій, які покладені на Держспецзв'язку, а саме:

організація діяльності у сфері урядового фельд'єгерського зв'язку і визначення Головного управління урядового фельд'єгерського зв'язку складовою частиною Держспецзв'язку та його завдань;

забезпечення урядовим фельд'єгерським зв'язком Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем'єр-міністра України, державних органів, органів місцевого самоврядування, органів військового управління та закордонних дипломатичних установ України за кордоном;

доставка урядовим фельд'єгерським зв'язком офіційної кореспонденції;

підготовка пропозицій щодо формування й реалізації державної політики у сферах телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом України, електронного документообігу органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

забезпечення готовності до функціонування телекомунікаційних мереж загального користування в умовах надзвичайного стану та в особливий період, переведення мереж зв'язку на відповідний режим роботи, а також здійснення державного управління та підтримки розвитку загальнодоступних телекомунікаційних послуг, що особливо важливо у зв'язку з приватизацією ПАТ "Укртелеком".

До основних завдань Держспецзв'язку належать: забезпечення урядовим зв'язком посадових осіб держави, органів місцевого самоврядування, органів військового управління, керівників підприємств, установ і організацій у мирний час, в умовах надзвичайного та воєнного стану, а також у разі виникнення надзвичайної ситуації. На Держспецзв'язку покладено обов'язки щодо участі у виконанні завдань територіальної оборони, а також заходів, спрямованих на підтримання правового режиму воєнного та надзвичайного стану відповідно до закону.

Нещодавні події, які відбуваються в Автономній Республіці Крим особливо загострили питання щодо статусу Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та її особового складу.

Так, в умовах воєнного стану, виходячи із покладених завдань, підрозділи та особовий склад Держспецзв'язку безпосередньо повинні брати участь у воєнних (бойових) діях у взаємодії з іншими військовими формуваннями. Однак в осіб рядового та начальницького складу Держспецзв'язку відповідно до чинного законодавства немає прав та обов'язків щодо участі у воєнних (бойових) діях. Не формується резерв осіб, якими необхідно буде комплектувати Держспецзв'язку в особливий період, оскільки проходження військової служби в резерві та перебування в запасі передбачено законодавством тільки щодо Збройних Сил України та інших військових формувань. Для підготовки Держспецзв'язку до виконання завдань в умовах воєнного стану, в мирний час повинен бути передбачений і виконуватися комплекс відповідних заходів, проте законодавством передбачено, що ці заходи здійснюються тільки щодо військових формувань.

Таким чином, Держспецзв'язку свою діяльність здійснює у сфері забезпечення національної безпеки та оборони України, фактично призначена для виконання функцій, покладених на військові формування, однак не має статусу військового формування, тому не в змозі здійснювати належну підготовку до оборони та не зможе виконати всі поставлені перед нею завдання в умовах воєнного стану.

З урахуванням завдань, покладених на Держспецзв'язку в умовах надзвичайного та воєнного стану, участі Держспецзв'язку в територіальній обороні держави і стратегічному плануванні застосування Збройних Сил, інших військових формувань, що є складовою національної безпеки України, законопроектом передбачається внести зміни до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

У зв'язку з визначенням Держспецзв'язку державним органом, що входить до складу сектору безпеки і держави, законопроектом уточнюються положення статей Закону щодо особового складу Держспецзв'язку, передбачається, що комплектування Держспецзв'язку військовослужбовцями і проходження ними військової служби здійснюватиметься на підставі Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", також вносяться відповідні зміни до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Таким чином, з урахуванням сучасних реалій воєнних загроз та можливих геополітичних викликів державі, превентивних мір заходів щодо їх усунення, прийняття законопроекту, який чітко визначить роль і місце Держспецзв'язку в системі державного управління та в складі сектору безпеки і оборони держави, є вкрай необхідним.

2. Мета і шляхи її досягнення

Прийняття законопроекту має на меті створення нормативно-правового підґрунтя для виконання завдань, покладених на Держспецзв'язку відповідно до законодавства.

Цей законопроект чітко визначає роль і місце Держспецзв'язку у системі державного управління в результаті проведення оптимізації системи центральних органів виконавчої влади, її підпорядкованість як державного органу, який здійснює діяльність у сфері національної безпеки України, забезпечує інформаційну безпеку держави.

З прийняттям законопроекту буде врегульовано питання щодо статусу Держспецзв'язку, виконання покладених на неї завдань з метою реалізації нею своїх повноважень.

3. Правові аспекти

Основним нормативно-правовими актами у сфері регулювання проекту акта є:

Закони України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України"; "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах"; "Про Національну систему конфіденційного зв'язку"; "Про телекомунікації"; "Про радіочастотний ресурс України"; "Про центральні органи виконавчої влади"; "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності"; "Про Дисциплінарний статут Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України"; "Про автомобільний транспорт"; "Про поширення дії окремих положень Закону України "Про міліцію" на особовий склад Державної фельд'єгерської служби України при Державному комітеті зв'язку та інформатизації України", "Про ратифікацію Протоколу про внесення поправок до Угоди про Міжурядовий фельд'єгерськй зв'язок";

Укази Президента України від 30 червня 2011 року N 717 "Про Адміністрацію Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України"; від 09 грудня 2010 року N 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади"; від 06 квітня 2011 року N 370 "Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади"; від 08 квітня 2011 року N 409 "Про внесення зміни до Указу Президента України від 06 квітня 2011 року N 370";

розпорядження Президента України від 27 липня 1992 року N 130/92-рп "Про порядок доставки дипломатичної пошти України";

постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1991 року N 375-3 "Про забезпечення органів державної влади і управління України урядовим кур'єрським зв'язком", від 26 липня 1999 року N 1349-37 "Про затвердження Положення про Державну фельд'єгерську службу України", від 26 жовтня 2011 року N 1105 "Деякі питання надання платних послуг Державною фельд'єгерською службою";

розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2011 року N 901-р "Про передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій, що передаються до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації".

Реалізація законопроекту потребуватиме внесення змін до чинних і розроблення нових актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту здійснюватиметься за рахунок коштів, призначених у Державному бюджеті України на утримання Держспецзв'язку. Прийняття законопроекту не впливатиме на доходну частину Державного бюджету та потребуватиме додаткових витрат Державного бюджету України у розмірі 450000 грн. щорічно для підтримання на належному рівні мобілізаційних ресурсів Держспецзв'язку (доукомплектування непорушних запасів, проведення тренувань тощо).

5. Позиція заінтересованих органів

Законопроект потребує зовнішнього погодження із заінтересованими органами.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питань розвитку адміністративно-територіальних одиниць та не впливає на регіональний розвиток.

61. Запобігання дискримінації

У законопроекті немає положень, які містять ознаки дискримінації. Громадська антидискримінаційна експертиза не проводилася.

7. Запобігання корупції

Законопроект не містить правил і процедур, які можуть спричинити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Законопроект не потребує проведення антикорупційної експертизи.

8. Громадське обговорення

Законопроект не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту сприятиме підвищенню ефективності діяльності Держспецзв'язку, впорядкуванню її функціонування, зміцненню єдиної системи забезпечення національної безпеки України, узгодить норми Закону України "Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України", інших актів законодавства, а також забезпечить належний рівень соціального захисту військовослужбовців Держспецзв'язку та членів їхніх сімей.

 

Народні депутати України:

І. М. Стойко (посвідчення N 390)

Ю. П. Самойленко (посвідчення N 264)

Ю. М. Сиротюк (посвідчення N 214)

Опрос