Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усиления гарантий осуществления независимого правосудия в условиях проведения антитеррористической операции, введения военного или чрезвычайного положения)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 05.08.2014 № 4427а
Дата рассмотрения: 11.08.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення гарантій здійснення незалежного правосуддя в умовах проведення антитерористичної операції, введення воєнного чи надзвичайного стану)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Основною передумовою ефективного захисту прав людини і користування нею цими правами є існування незалежної, неупередженої, компетентної та дієвої судової влади, що зумовлює наразі, з огляду на видозміни вітчизняного суспільства, необхідність розробки і запровадження нових підходів до визначення змісту принципу незалежності суддів.

Незалежність і недоторканність суддів гарантуються Конституцією і законами України (стаття 126 Конституції України) та є невід'ємними складовими їхнього статусу. При цьому: 1) незалежність суддів є конституційним принципом організації та функціонування судів, а також професійної діяльності суддів, що забезпечується, крім іншого, забороною будь-якого впливу на суддів, захистом їх професійних інтересів; 2) недоторканність суддів має публічно-правове призначення, яке полягає у забезпеченні здійснення правосуддя неупередженим, безстороннім і справедливим судом.

У зв'язку із цим, зважаючи, що саме належна законодавча регламентація гарантій принципу незалежності суддів є вирішальним кроком до становлення дійсно самостійної судової влади, здатної забезпечити надійний захист прав і основних свобод людини і громадянина, а також враховуючи конституційні гарантії незалежності та недоторканності суддів при відправленні правосуддя, необхідним є доповнення Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України, Господарського процесуального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України положенням, спрямованим на створення такого порядку судового розгляду, який здатний забезпечити, незалежно від суспільних настроїв, можливість прийняття судом у розумні строки, законного, обґрунтованого та справедливого рішення в умовах проведення антитерористичної операції, введення воєнного чи надзвичайного стану.

2. Цілі і завдання законопроекту

Законопроект спрямований на усунення прогалин законодавчого регламентування щодо дійсного забезпечення незалежного здійснення правосуддя судами, а також унеможливлення випадків втручання будь-кого у професійну діяльність суддів.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується доповнити статтею 1111 Цивільний процесуальний кодекс України та внести зміни до статті 116 цього Кодексу, статей 19 та 22 Кодексу адміністративного судочинства України, статей 15 та 17 Господарського процесуального кодексу України та статей 32 і 34 Кримінального процесуального кодексу України, доповнивши визначений законом перелік випадків обов'язкової зміни підсудності пунктом, згідно якого справа передається до іншого суду у разі якщо наявні обставини (знаходження суду в районі проведення антитерористичної операції або у місцевості, в якій введено воєнний або надзвичайний стан), що унеможливлюють здійснення кримінального провадження, існує реальна загроза життю і безпеці осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, та працівників суду, а також зобов'язавши за наявності таких обставин відповідні вищі спеціалізовані суди визначати місце розгляду справи.

4. Місце законопроекту в системі законодавства

Законопроект стосується цивільного, господарського, адміністративного та кримінального процесу. Основними нормативно-правовими актами, які регулюють зазначене питання, є Конституція України, Цивільний процесуальний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України, Господарський процесуальний кодекс України та Кримінальний процесуальний кодекс України.

Реалізація положень даного законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація акта не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

Прийняття зазначеного законопроекту сприятиме реалізації принципу незалежності судової гілки влади, реальному запобіганню будь-якого впливу на суддів під час здійснення ними своєї професійної діяльності, а також об'єктивному і неупередженому дослідженню всіх обставин цивільного, господарського і адміністративного провадження та, відповідно, постановленню правосудного рішення за результатами його розгляду, а отже підвищенню якості роботи суду в умовах проведення антитерористичної операції, введення воєнного чи оголошення надзвичайного стану.

 

Народний депутат України

Л. О. Ємець (N 442)

Опрос