Идет загрузка документа (21 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Национальной гвардии Украины

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 11.03.2014 № 4393
Дата рассмотрения: 11.03.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про Національну гвардію України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

В умовах небезпеки для територіальної цілісності України, загрози її державному суверенітету, провокування силового сценарію та дестабілізації ситуації в країні, порушення її миру і спокою виникла необхідність на основі внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ створити за європейською моделлю потужне військове формування з правоохоронними функціями, здатне виконувати службово-бойові завдання, у тому числі правоохоронні функції, як в умовах мирного часу, так і в умовах запровадження правового режиму надзвичайного та/або воєнного стану.

Зазначеним проектом Закону пропонується внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ перетворити в Національну гвардію України - військове формування з правоохоронними функціями, що входитиме до системи Міністерства внутрішніх справ України і призначена для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, а також у взаємодії з правоохоронними органами у забезпеченні державної безпеки і захисті державного кордону, припиненні терористичної діяльності, а також діяльності незаконних воєнізованих або збройних формувань (груп), терористичних організацій, організованих груп та злочинних організацій.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою прийняття зазначеного проекту Закону України "Про Національну гвардію України" є законодавче врегулювання правових основ організації та діяльності Національної гвардії України, її загальної структури, функцій та повноважень, системи управління, гарантій правового і соціального забезпечення особового складу, а також порядку фінансування, матеріально-технічного забезпечення та контролю за її службово-бойовою діяльністю.

У запропонованому до розгляду законопроекті враховані положення Конституції України та законодавства.

Статтею 1 проекту Закону визначається адміністративно-правовий статус Національної гвардії України, її призначення та завдання, що відповідає нормам статті 17 Конституції України.

За організаційно-правовим статусом Національна гвардія України діятиме в системі Міністерства внутрішніх справ і тому це формування нерозривно пов'язане із системою державних правоохоронних органів. Вона є ланкою цієї системи, а військовослужбовці Національної гвардії України представляють із себе персонал особливого виду державної служби - військової. Для цього виду державної служби характерні від цивільної служби наступні відмінні ознаки, які є професійним обов'язком службовців цієї категорії: захист життя і здоров'я людей; забезпечення безпеки громадян і встановленого порядку управління; забезпечення основних прав громадян і публічних інтересів; забезпечення безпеки матеріальних цінностей; охорона громадського порядку і правопорядку; наявність спеціальних особливих дисциплінарних статутів, положень про дисципліну, обумовлених специфічними особливостями посадових функцій мілітаризованих службовців.

Частина шоста статті 17 Конституції України встановлює, що "на території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом". Тобто, для кожного військового формування повинен існувати закон, який визначає його статус.

Унікальність Національної гвардії України полягає в тому, що вона виконуватиме службово-бойові завдання в інтересах громадян, суспільства і держави в умовах мирного часу, за надзвичайних ситуацій, а також бере участь у забезпеченні оборони України, захисті її суверенітету і територіальної цілісності, безпеки прикордонного простору, державної незалежності і національних інтересів у разі збройної агресії, збройного конфлікту чи загрози нападу шляхом безпосереднього ведення (бойових) дій.

В умовах мирного часу та за надзвичайних ситуацій зазначений орган призначений виконувати в основному правоохоронні функції всередині держави, про що свідчать завдання, які на нього покладені, обов'язки та права особового складу.

У рамках Договору про звичайні збройні сили в Європі та пов'язаних з ним угод Національну гвардію України необхідно розглядати як формування, що утворене і структурно організоване для здійснення в мирний час функцій забезпечення саме внутрішньої безпеки.

Статтею 2 законопроекту визначаються функції Національної гвардії України, що випливають з її призначення та завдань.

Принцип екстериторіальності, на основі якого будуватиметься діяльність Національної гвардії України, спроможність її сил швидко пересуватися в ході виконання службово-бойових завдань, дозволяє здійснювати її переміщення до потрібних районів, що забезпечується наявністю в них штатної техніки та засобів обслуговування і ремонту, з метою забезпечення там правопорядку та громадської безпеки. Разом з тим, будучи допоміжною, за характером діяльності Національна гвардія України здатна самостійно виконувати службово-бойові завдання тривалий час в умовах відриву від пунктів постійної дислокації за рахунок наявності власних підрозділів забезпечення та заздалегідь створених запасів матеріально-технічних засобів. Відпрацьована у внутрішніх військах (на основі яких створюється Національна гвардія України) система оповіщення особового складу, здатність протягом двох годин удень та чотирьох годин уночі привести себе в готовність та негайно приступити до виконання службово-бойових завдань надасть змогу Національній гвардії України оперативно вирішувати покладені на неї завдання та функції.

Розділ II законопроекту відповідно до вимог пункту 22 частини першої статті 85 Конституції України визначає загальну структуру і чисельність Національної гвардії України, упорядковує питання керівництва Національною гвардією України.

Розділ III проекту Закону визначає питання проходження військової служби, у тому числі проходження служби у військовому резерві Національної гвардії України, а також трудові відносини в Національній гвардії України.

Ураховуючи специфіку та важливість завдань і функцій, що виконуватимуться Національною гвардією України, законопроектом пропонується встановити деякі обмеження щодо прийняття на службу до Національної гвардії України.

Так, не може бути прийнятою на службу до Національної гвардії України особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення злочину (крім реабілітованої особи) або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.

Розділ IV визначає обов'язки Національної гвардії України, що випливають із завдань та функцій, що на неї покладатимуться, а також визначаються права та відповідальність військовослужбовців Національної гвардії України.

Ураховуючи адміністративно-правовий статус Національної гвардії України, специфіку діяльності та оснащення, законопроектом пропонується визначити умови, межі, підстави та порядок застосування військовослужбовцями Національної гвардії України заходів фізичного впливу, спеціальних засобів, вогнепальної зброї, озброєння, бойової та спеціальної техніки, що має бути нормою саме закону (Розділ V).

Питання правового статусу, соціального і правового захисту особового складу Національної гвардії України і членів його сімей визначені в розділі VI законопроекту також з урахуванням проходження військової служби, а також специфіки виконання особовим складом Національної гвардії України службово-бойових завдань.

Положення, що пропонується закріпити в розділі VII законопроекту, урегульовують питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення Національної гвардії України та контролю за її діяльністю.

Прикінцевими та перехідними положеннями (Розділ VIII) пропонується до розгляду дата набрання чинності цим Законом (___ ___________ 2014 року), установлюється термін втрати чинності Законом України "Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України", а також визначається правонаступництво відповідних структурних складових Національної гвардії України стосовно відповідних органів військового управління, військових частин і підрозділів, вищих навчальних закладів, навчальних військових частин, органів і підрозділів забезпечення, установ внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ. Урегульовуються питання щодо поширення дії Закону України "Про Національну гвардію України" в частині соціального і правового захисту військовослужбовців Національної гвардії України на осіб, що звільнені з військової служби в запас або у відставку із складу внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, а також на членів сімей військовослужбовців внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України, які загинули (померли), пропали безвісти, стали інвалідами під час проходження військової служби до набрання чинності цим Законом.

Ураховуючи необхідність звільнення Національної гвардії України від виконання нею невластивих функцій, а також беручи до уваги відсутність на момент подання на розгляд Верховною Радою України законопроекту "Про Національну гвардію України" затвердженої концепції про реформування правоохоронних органів, Прикінцевими та перехідними положеннями пропонується Національній гвардії України продовжити виконувати завдання з конвоювання осіб, узятих під варту та/або засуджених до позбавлення волі, у тому числі під час їх екстрадиції, а також забезпечувати охорону осіб, які тримаються під вартою під час судових засідань у судах, перелік яких визначається Міністром внутрішніх справ України до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів у частині забезпечення виконання зазначених завдань.

Водночас надається завдання Кабінету Міністрів України підготувати відповідні зміни до чинного законодавства та вжити необхідних заходів, пов'язаних з реформуванням внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

3. Правові аспекти

Конституція України, Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Кримінально-виконавчий кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закони України "Про міліцію", "Про правовий режим надзвичайного стану", "Про правовий режим воєнного стану", "Про оборону України", "Про боротьбу з тероризмом", "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання", "Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку", "Про судоустрій і статус суддів", "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", "Про участь України в міжнародних миротворчих операціях", "Про військовий обов'язок і військову службу", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про державну службу", "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави", "Про фізичну культуру і спорт", "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", "Про загальну структуру і чисельність Міністерства внутрішніх справ України", статути Збройних Сил України, Укази Президента України від 10 грудня 2008 року N 1153 "Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України", від 06 червня 2007 року N 501 "Питання органу військового управління внутрішніх військ", від 10 серпня 2012 року N 470 "Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація проекту Закону України "Про Національну гвардію України" не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету і буде здійснюватися за рахунок виділених асигнувань на утримання внутрішніх військ МВС України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України "Про Національну гвардію України" був розглянутий та підтриманий на засіданні Кабінету Міністрів України.

6. Регіональний аспект

Запропонований проект Закону не впливає на розвиток адміністративно-територіальних одиниць, тому не потребує узгодження з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

61. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила або процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не потребує погодження із соціальними партнерами.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття Закону надасть змогу створити за європейською моделлю в Україні потужне військове формування з правоохоронними функціями, здатне виконувати службово-бойові завдання, у тому числі правоохоронні функції, як в умовах мирного часу, так і в умовах запровадження правового режиму надзвичайного та/або воєнного стану, призначене, перш за все, для виконання завдань із захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, участі в забезпеченні державної безпеки і захисті державного кордону, а також ведення воєнних (бойових) дій у разі збройного конфлікту чи загрози нападу на територію України.

 

Народний депутат України

Опрос