Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно порядка начисления пени)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 07.03.2014 № 4385
Дата рассмотрения: 07.03.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (відносно порядку нарахування пені)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Необхідність прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (відносно порядку нарахування пені)" зумовлено, в першу чергу, тим, щоб стимулювати платників податків зазначати більш об'єктивну інформацію в податковій звітності, яка би в повній мірі відповідала даним бухгалтерського обліку, зокрема. Шляхом подання відповідних уточнюючих розрахунків податкових зобов'язань з податків, зборів. Необхідно відзначити, що відповідно до чинної редакції пункту 54.1 статті 54, статті 129 Податкового кодексу України (далі - ПК України) платники податків, які самостійно виявили факт заниження податкових зобов'язань та подали відповідний уточнюючий розрахунок або відобразили суму недоплати у складі декларації за поточний звітний податковий період, зобов'язані окрім штрафу, передбаченого статтею 50 ПК України, також виплатити пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, діючої на день заниження-за весь період такого заниження.

Вказані норми не стимулюють платників податків здійснювати відповідні виправлення, щоб б зекономило час для контролюючих органів при виявленні ними подібних податкових правопорушень під час проведення відповідних податкових перевірок, що є неприпустимим з точки зору формування правової природи пені, як способу забезпечення виконання податкового зобов'язання, а не фіскального інструменту.

Належне врегулювання у цій сфері має сприяти суттєвому оздоровленню не тільки економічної, а й соціальної та політичної обстановки в державі, посиленню боротьби з корупцією, зміцненню довіри, партнерства між державою та суб'єктами підприємницької діяльності і на цій основі - зростанню економічного потенціалу та незалежності України, що особливо актуально в умовах перманентних, все більш гострих кризових явищ у світовій економіці.

2. Цілі й завдання прийняття проекту Закону

Основна ціль та завдання запропонованого проекту Закону - виключення можливості нараховувати пеню платникам податків, які самостійного виявили факт заниження податкового зобов'язання шляхом подання відповідного уточнюючого розрахунку та відображення суми недоплати у податковій декларації за звітний період відповідно до статті 50 ПК України. Це призведе до підвищення дисципліни серед платників податків в частині подання повної та об'єктивної податкової звітності до контролюючих органів та стимулюватиме їх самостійно виявляти факт заниження ними податкових зобов'язань, не чекаючи відповідних податкових повідомлень-рішень з боку контролюючих органів. Також метою вказаного законопроекту є запровадження більш справедливого механізму нарахування пені у випадках несплати узгодженого платником податків або донарахованого контролюючим органом податкового або грошового зобов'язання у строки, встановлені ПК України.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Законопроектом пропонується внести зміни до пункту 54.1 статті 54, підпункту 129.1.2 пункту 129.1 статті 129 ПК України, відповідно до яких пеня не сплачуватиметься у разі виявлення його заниження на суму такого заниження та за весь період заниження.

Окрім того законопроектом пропонується внести зміни до пункту 129.4 статті 129 ПК України, відповідно до яких Пеня, визначена підпунктом 129.1.1 пункту 129.1 цієї статті, нараховується на суму податкового боргу (включаючи суму штрафних санкцій за їх наявності та без урахування суми пені) із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої за кожний календарний день прострочення у його сплаті.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини в даній сфері регламентуються Податковим кодексом України.

Прийняття поданого законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України, оскільки йдеться про сферу, врегульовану цим спеціальним Кодексом.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не вимагає додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття та реалізація запропонованого законопроекту сприятиме удосконаленню податкового законодавства з питань сплати пені.

 

Народний депутат України

О. В. Долженков

Опрос