Идет загрузка документа (18 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об утверждении Общегосударственной целевой социальной программы противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу на 2014 - 2018 годы

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 28.07.2014 № 4384а
Дата рассмотрения: 25.07.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки" розроблено Державною службою України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань на виконання пункту 1.3 доручення Президента України від 28.12.2012 року "Щодо деяких питань запобігання поширенню епідемій туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу та вірусних гепатитів" (1. Забезпечити: 3) підготовку за участю представників громадських організацій, у тому числі міжнародних, та внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекту про Загальнодержавну програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2014 - 2018 роки.)

На сьогодні епідемічна ситуація характеризується широким поширенням ВІЛ-інфекції серед представників різних груп населення, насамперед серед осіб, які належать до групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, переважним ураженням осіб працездатного віку, нерівномірним поширенням та зміною основного шляху передачі ВІЛ з парентерального на статевий.

Проблеми, пов'язані з поширенням ВІЛ-інфекції/СНІДу, залишаються гострими, незважаючи на зусилля держави. Так, від реєстрації першого випадку ВІЛ-інфекції (1987 рік) станом на 1 січня 2013 р. у країні зареєстровано 223530 випадків ВІЛ-інфікованих осіб (з них 36830 дітей до 14 років), зокрема 56382 особи із захворюванням на СНІД, у тому числі 1224 дітей до 14 років. Кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров'я, становить понад 129 тис. осіб, показник поширеності ВІЛ-інфекції - 283,6 особи на 100 тис. населення, у більш як 24 тис. ВІЛ-інфікованих осіб хвороба досягла кінцевої стадії - СНІДу. Показник поширеності СНІДу становить 52,9 особи на 100 тис. населення. За період спостереження з 1987 року по 2012 рік 28 498 осіб померли від захворювань, зумовлених СНІДом. За оціночними даними, на початку 2012 року в державі проживало 230 тис. осіб віком від 15 років і старші, які живуть з ВІЛ, що становить 0,58 відсотка всього населення в зазначеній віковій категорії.

Розвиток епідемії ВІЛ-інфекції зумовлюють такі чинники:

- недостатній рівень обізнаності загального населення в питаннях виявлення ВІЛ та шляхів запобігання зараженню; відсутність мотивації до безпечної поведінки і тестування на ВІЛ;

- особливості поведінки та способу життя представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (та їхніх статевих партнерів);

- пізнє виявлення та недостатня диспансеризація ВІЛ-інфікованих;

- відставання (особливо на місцевому рівні) розвитку інфраструктури медичної і соціальної допомоги від темпів поширення епідемії;

- низький рівень доступу загального населення та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і людей, які живуть з ВІЛ, до лікування, якісної профілактичної, медичної та соціальної допомоги, в тому числі паліативної і хоспісної;

- переважання статевого шляху передачі ВІЛ-інфекції та збільшення кількості ВІЛ-інфікованих жінок дітородного віку, що зумовлює поступове збільшення кількості дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями;

- недостатній рівень державного фінансування заходів протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу;

- нормативно-правові, організаційні та фінансові перешкоди на шляху отримання якісних інтегрованих послуг пацієнтами, які мають поєднані захворювання, зокрема, ВІЛ і туберкульоз, ВІЛ і наркозалежність, ВІЛ і вірусні гепатити, патології, пов'язані із порушеннями психічної діяльності;

- високий рівень стигми та дискримінації ВІЛ-інфікованих і представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ.

Водночас у результаті виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки спостерігається тенденція до стабілізації епідемічної ситуації, зокрема, знизився показник темпів приросту нових випадків ВІЛ-інфекції (з 16,8 відсотка у 2006 році до 3,6 відсотка в 2011 році), зменшилася частка випадків захворювання на ВІЛ-інфекцію у віковій групі від 15 до 24 років, майже у шість разів (з 27,8 до 4,7 відсотка) знизився показник частоти передачі ВІЛ від матері до дитини.

Незважаючи на істотний прогрес, кількість зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції щороку збільшується, при цьому рівень доступу до послуг з лікування, особливо серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, є низьким, отже, смертність від СНІДу залишається високою.

З метою стабілізації епідемічної ситуації, зменшення соціально-економічних наслідків епідемії необхідно забезпечити широкомасштабні та комплексні заходи профілактики, діагностики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки людей, які живуть з ВІЛ, шляхом розроблення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки (далі - Програма), підготовки та подальшого впровадження цієї Програми.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою розробки проекту Закону України "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки" є затвердження відповідної Програми та завдань щодо забезпечення її виконання.

Метою Програми є зниження рівня захворюваності і смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу; надання якісних і доступних послуг з профілактики та діагностики ВІЛ-інфекції, насамперед серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ; послуг з лікування, догляду і підтримки людей, які живуть з ВІЛ, у рамках реформування системи охорони здоров'я.

Досягнення вказаної мети можливе шляхом реалізації протягом 2014 - 2018 років комплексу завдань і заходів, перелік яких є додатком до Програми. Завдання і заходи об'єднано у 5 розділів: організаційні завдання; профілактичні завдання; лабораторна діагностика, забезпечення якості досліджень; лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД; завдання з догляду та підтримки.

3. Правові аспекти

У проекті Закону України "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки" реалізовано норми:

Конституції України (Програму спрямовано на реалізацію прав та обов'язків громадян, визначених Конституцією);

Закону України від 23 грудня 2010 року N 2861-VI "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення" (проект спирається на основні правові засади у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, терміни та поняття, визначені цим законом);

Крім того, проект базується на нормах Закону України від 19 лютого 2009 року N 1026-VI "Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009 - 2013 роки" і передбачає впровадження найбільш ефективних завдань і напрямів вказаної програми, які будуть актуальними для наступного п'ятирічного періоду.

Реалізація проекту не передбачає внесення змін до чинних актів або визнання актів такими, що втратили чинність.

Проект Закону стосується прав громадян, визначених Конституцією і законами України, зокрема, рівних конституційних прав громадян та їх рівності перед законом (стаття 24 Конституції України), невід'ємного права на життя (стаття 27), права на повагу до гідності (стаття 28), права на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування (стаття 49).

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація Закону України "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки" потребує витрат із державного бюджету.

Фінансування Програми здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного і місцевого бюджетів, Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом і малярією, а також інших джерел.

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, уточнюється щороку під час складання проекту державного бюджету з урахуванням його реальних можливостей.

Орієнтовний обсяг фінансування становить:

усього за Програмою - 6380148,42 тис. грн., у тому числі:

з Державного бюджету - 4820060,21 тис. грн.;

з місцевих бюджетів - 331377,58 тис. грн.;

з коштів Глобального фонду для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і малярією - 1224342,84 тис. грн.;

з інших джерел - 4367,79 тис. грн.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект Закону України "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки" стосується інтересів інших органів, які будуть співвиконавцями вказаної Програми, зокрема:

Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства закордонних справ України, Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України;

Державної пенітенціарної служби України, Державної прикордонної служби України, Державної служби України з контролю за наркотиками, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Державної служби України з лікарських засобів;

Державної інспекції України з питань праці;

Державного комітету телебачення та радіомовлення України, Служби безпеки України, Національної академії медичних наук України, Національної академії наук України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

6. Регіональний аспект

Проект Закону стосується діяльності регіонів у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. Під час розробки проекту бралися до уваги такі регіональні чинники:

- нерівномірність поширення ВІЛ-інфекції у різних регіонах України, яка зумовлює необхідність розподілу коштів та зусиль відповідно до реальних потреб;

- відставання (особливо на місцевому рівні) розвитку інфраструктури медичної і соціальної допомоги від темпів поширення епідемії, що зумовлює низький рівень доступу загального населення та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і людей, які живуть з ВІЛ, до лікування, якісної профілактичної, медичної та соціальної допомоги, в тому числі паліативної і хоспісної.

З огляду на необхідність врахування потреб регіонів, проект Закону України "Про затвердження Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки" направлено на погодження Раді міністрів АР Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.

61. Запобігання дискримінації

У проекті акта відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила та процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта потребує громадського обговорення.

Для залучення громадськості, фахівців та експертів до розроблення проекту Програми наказом Держслужби України соцзахворювань від 15.02.2013 року N 13 утворено міжвідомчу робочу групу з питань розробки проекту Загальнодержавної програми з протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 - 2018 роки. До складу групи увійшли представники зацікавлених міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, неурядових та міжнародних організацій, які працюють у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу. Крім того, при робочій групі працювали експертні групи за окремими напрямками Програми, які сформували пропозиції до завдань і заходів Програми, показників, джерел фінансування, виконавців і розпорядників коштів.

Для врахування пропозицій і потреб регіонів Держслужбою у співпраці з партнерськими організаціями було направлено відповідні запити до управлінь охорони здоров'я місцевих органів виконавчої влади, центрів профілактики і боротьби зі СНІДом. Надані регіональними фахівцями пропозиції щодо заходів всеукраїнського та регіонального рівня, потреби в обладнанні, медичних засобах тощо, які повинні бути включені до проекту для ефективної відповіді регіонів на епідемію, узагальнено і враховано при формуванні проекту Програми.

Для громадського обговорення проект акта розміщено на сайті Держслужби України соцзахворювань www.dssz.gov.ua. Громадське обговорення проекту Закону відбулося 2 квітня 2013 року.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект акта стосується соціально-трудової сфери, інтересів Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань, Спільного представницького органу Сторони роботодавців на національному рівні.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект акта не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Виконання Програми дасть змогу:

значно зменшити кількість нових випадків інфікування ВІЛ серед населення з поступовим унеможливленням інфікування;

зменшити на 50 % ризик інфікування ВІЛ медичних працівників під час надання медичної допомоги пацієнтам;

зменшити на 50 відсотків кількість нових випадків інфікування серед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ;

зменшити до 1 % інфікування внаслідок передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;

забезпечити доступ усіх представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ до участі у профілактичних програмах;

охопити 100 відсотків учнів та студентів програмами профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу та формування здорового способу життя;

забезпечити усіх ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають під медичним наглядом у закладах охорони здоров'я, медичною допомогою та соціальними послугами з догляду та підтримки;

забезпечити доступ до безперервного лікування препаратами антиретровірусної терапії усіх хворих на ВІЛ-інфекцію, які цього потребують;

зменшити на 50 відсотків смертність від туберкульозу серед хворих з поєднаною інфекцією ВІЛ/туберкульоз;

залучити до постійної участі у програмах замісної підтримувальної терапії не менш як 35 відсотків споживачів опіоїдних ін'єкційних наркотиків, які цього потребують, а також до участі у програмах їх реабілітації;

сформувати серед населення толерантне ставлення до людей, які живуть з ВІЛ, та представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ і знизити на 50 відсотків рівень дискримінації таких людей.

 

Міністр охорони здоров'я України 

О. Мусій

Опрос