Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 30 Закона Украины "Об акционерных обществах" (относительно упрощения процедуры выплаты дивидендов акционерам)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 07.03.2014 № 4383
Дата рассмотрения: 07.03.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо спрощення процедури виплати дивідендів акціонерам)"

1. Підстави для розроблення законопроекту

Проект Закону України "Про внесення змін до статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства" (щодо спрощення процедури виплати дивідендів акціонерам) (далі - законопроект) розроблено через необхідність спростити процедуру виплати дивідендів акціонерам, оскільки на даний час виплата таких дивідендів є вкрай складною та неможливою.

Згідно статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства" визначено, що для виплати дивідендів товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів або сплати депонентам іншим способом, передбаченим договором, а також для їх подальшого переказу депозитаріями-кореспондентами особам, які мають права на отримання доходів та інших виплат відповідно до законодавства іншої країни.

Таким чином, фактично, законодавством встановлено обов'язковість виплати дивідендів через посередників-депозитарні установи. Доцільність запровадження на законодавчому рівні вказаних правил є сумнівною, оскільки вказані грошові кошти є власністю саме акціонерів, тому і повинні перераховуватись безпосередньо на їх поточні рахунки, відкриті в банківських установах.

Необхідно також відмітити, що згідно з пп. 2.2.20 рішення правління ПАТ "Національний депозитарій України" від 13.11.2013 року N 1/12 кошти, які надійшли від емітента корпоративних прав у вигляді дивідендів на розрахунковий рахунок Центрального депозитарію, відкритого в Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках, підлягають перерахуванню не пізніше трьох днів на рахунки отримувачів-депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів з метою їх подальшого перерахування власникам цінних паперів. Тобто, станом на сьогоднішній день через вказану редакцію частини 5 статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства" на підзаконному рівні передбачена можливість перебування на розрахункових рахунках депозитаріїв та депозитаріїв-кореспондентів дивідендів власників цінних паперів протягом 3 днів з дня їх перерахування емітентом корпоративних прав, що є неприпустимим та суттєво знижує інвестиційну привабливість нашої економіки в очах потенційних іноземних інвесторів.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Метою і завданнями прийняття цього акта є спрощення процедури виплати дивідендів акціонерам.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроектом передбачається скасувати норму статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства", яка передбачає виплату дивідендів акціонерам виключно через депозитарну систему.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Питання, що відносяться до предмету правового регулювання даного законопроекту, регулюються Законом України "Про акціонерні товариства".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз результатів

Прийняття Закону України "Про внесення змін до статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства" дозволить спростити процедуру виплати дивідендів акціонерам

 

Народні депутати України:

Ю. М. Воропаєв

О. В. Долженков

Опрос