Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно упорядочения проведения контролирующими органами налоговых проверок и встречных сверок)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 07.03.2014 № 4382
Дата рассмотрения: 07.03.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо впорядкування проведення контролюючими органами податкових перевірок та зустрічних звірок)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту.

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо впорядкування проведення контролюючими органами податкових перевірок та зустрічних звірок)" (далі - законопроект) спрямований на скорочення кількості податкових перевірок, зокрема, через виключення з податкової системи України документальної невиїзної перевірки. Необхідно зазначити, що документальна база, яка є об'єктом документальної невиїзної перевірки, та правові підстави для її проведення є аналогічними з тими, які передбачені для документальних виїзних перевірок. Різниця лише полягає в місці їх проведення. При цьому, контролюючий орган у випадках, передбачених статтею 78 Податкового кодексу України (далі - ПК України), може прийняти рішення як про проведення документальної виїзної, так і про проведення документальної невиїзної перевірки, що є грубим порушенням законних прав платників податків, оскільки у випадку прийняття рішення про проведення документальної невиїзної перевірки (що найчастіше трапляється на практиці) платники податків повинні доставити в приміщення контролюючого органу велику кількість первинної документації, регістрів бухгалтерського обліку, що може, в свою чергу, паралізувати діяльність підприємств та відволікати значні кадрові ресурси на обслуговування вказаного виду перевірки. З урахуванням викладеного пропонується залишити можливість проводити в приміщенні контролюючого органу лише камеральні перевірки, які здійснюються на підставі поданої платниками податків податкової звітності. Аналогічна проблема існує і щодо проведення зустрічних звірок, які не є податковою перевіркою в розумінні пункту 73.5 статті 73 Податкового кодексу України, але здійснюються на підставі "даних первинних бухгалтерських та інших документів суб'єкта господарювання", що здійснюються контролюючими органами з метою документального підтвердження господарських відносин з платником податків та зборів. Фактично, зустрічні звірки за своїм змістом є різновидом податкової перевірки, оскільки здійснюється в даному випадку податкова перевірка первинних документів, регістрів бухгалтерського обліку платників податків, але при цьому можливе проведення одночасно як зустрічних звірок, так і податкових перевірок на підприємствах. Це суттєво збільшує адміністративне навантаження на платників податків та не сприяє поліпшенню інвестиційної привабливості національної економіки.

2. Цілі і завдання прийняття акта.

Метою і завданнями прийняття цього законопроекту є виключення з Податкового кодексу України документальних невиїзних перевірок та зустрічних звірок для зменшення адміністративного навантаження платників податку та недопущення зловживання контролюючими органами наданих ним повноважень під час їх проведення. Встановлення більш чіткого переліку податкових перевірок під час здійснення контролюючими органами податкового контролю є гарантією захисту прав та охоронюваних законом інтересів платників податків щодо недопущення їх дублювання та неконтрольованого їх проведення.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акту.

Законопроектом пропонується виключити з Податкового кодексу України документальні невиїзні перевірки та зустрічні звірки, які призводять до суттєвого адміністративного навантаження на платників податків через їх можливе дублювання та через їх велику кількість, а також в багатьох випадках - до зловживань невиїзними перевірками з боку контролюючих органів, що порушує нормальний ритм роботи суб'єктів господарювання.

Окрім того, законопроектом передбачається виключити зі статті 85 Податкового кодексу України положення, відповідно до яких великі платників податків повинні надати контролюючому органу не пізніше одного робочого дня, наступного за днем початку перевірки, первинні документи та регістрі бухгалтерського обліку в електронному вигляді. Вказана вимога є практично нереалізованою через великий обсяг документів в електронній формі, а також через те, що вказані документи можуть і не містити електронних цифрових підписів внаслідок їх необов'язкової наявності. Також в законопроекті пропонується усунути неузгодженість між положеннями пунктів 85.4 та 85.8 статті 85 Податкового кодексу України. Відповідно до пункту 85.4 статті 85 Податкового кодексу України при проведенні перевірок посадові особи контролюючого органу мають право отримувати у платників податків належним чином завірені копії первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів, що свідчать про приховування (заниження) об'єктів оподаткування, несплату податків, зборів, платежів, порушення вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи. Зі свого боку, аналогічна вимога міститься у в пункті 85.8 статті 85 Податкового кодексу України, але вона має місце в будь-яких випадках при проведенні перевірки, що ставить платників податків у вкрай невигідне становище через можливі зловживання наданими повноваженнями з боку контролюючих органів.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Питання, що відносяться до предмету правового регулювання законопроекту, регламентуються виключно Податковим кодексом України.

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує змін до інших законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття акта.

Прийняття законопроекту створить суттєво скоротить кількість невиїзних перевірок та "квазіперевірок", під час проведення яких платники податків вимушені втрачати велику кількість часу для підготовки копій або доставку первинної документації в приміщення контролюючих органів.

 

Народні депутати України:

Долженков О. В.

Воропаєв Ю. М.

Опрос