Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно запрещения совместительства должности почетного ректора (президента), начальника, директора высшего учебного заведения государственной и коммунальной формы собственности

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 07.03.2014 № 4380
Дата рассмотрения: 07.03.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо заборони сумісництва посади почесного ректора (президента), начальника, директора вищого навчального закладу державної та комунальної форми власності"

1. Необхідність прийняття даного Закону

До ст. 32 Закону України "Про вищу освіту" та ст. 7 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" пропонується внести зміни у частині неможливості сумісництва посад особами, визначеними у пункті 1 частини першої статті 4 "Про засади запобігання і протидії корупції" з посадою почесного ректора вищого навчального закладу державної форми власності.

Відповідно до даного проекту Закону пропонується обмежити сумісництво посади почесного ректора вищого навчального закладу державної форми власності із посадами: Президента України, Голови Верховної Ради України, його Першого заступника та заступника, Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України, міністра, інших керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступників, Голови Служби безпеки України, Генерального прокурора України, Голови Національного банку України, Голови Рахункової палати, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим; народних депутатів України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад; державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування; військових посадових осіб Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби; суддів Конституційного Суду України, інших професійних суддів, Голови, членів, дисциплінарних інспекторів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службових осіб секретаріату цієї Комісії, Голови, заступника Голови, секретарів секцій Вищої ради юстиції, а також інших членів Вищої ради юстиції, народних засідателів і присяжних (під час виконання ними цих функцій); осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, податкової міліції, осіб начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту; посадових та службових осіб органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби, доходів і зборів; членів Центральної виборчої комісії; посадових та службових осіб інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим.

Таким чином даним законопроектом нівелюється можливість зловживання своїм посадовим становищем вищезазначеним особам шляхом призначення на посаду почесного ректора, (президента), начальника, директора вищого навчального закладу державної та комунальної форми власності і отримання відповідної виплати грошового утримання за рахунок вищого навчального закладу.

Враховуючи звернення студентських та профспілкових організацій вищих навчальних закладів України, вже кілька років у багатьох вузах державної та комунальної форми власності фактично організаційною та науковою роботою здійснюють керівництво почесні президенти, що одночасно посідають посади голів комітетів, заступників голів комітетів Верховної Ради України як народні депутати, що створюють проблеми щодо сумісництва двох посад одночасно: можливість тиску з боку керівництва (почесних ректорів), зловживання владою і корупції у вищих навчальних закладах.

З огляду на це, необхідно врегулювати ситуацію та привести у відповідність чинне законодавство України у частині сумісництва посад із посадою почесного ректора (президента), директора, начальника вищого навчального закладу державної або комунальної форми власності.

2. Цілі та завдання прийняття акту

Метою прийняття проекту Закону є запобігання і протидія корупції у сфері освіти.

Завданнями є заборона обіймати вищим посадовим особам держави посади почесного ректора вищого навчального закладу державної та комунальної форм власності.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту

Законопроект вносить зміни, які стосуються обмеження щодо сумісництва посади почесного ректора (президента) вищого навчального закладу державної та комунальної форми власності із іншими керівними посадами у державі.

Для цього пропонується внести доповнення до ст. 32 Закону України "Про вищу освіту", яке забороняє сумісництво посад для осіб, визначених у пункті 1 частини першої статті 4 Закону України з посадою почесного ректора (президента) вищого навчального закладу державної форми власності.

До ст. 7 Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" пропонується внести доповнення, яке обмежує сумісництво посад особами, визначеними у пункті 1 частини першої статті 4, з посадою почесного ректора (президента) вищого навчального закладу державної форми власності.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правові відносини у сфері можливості призначення на посади почесного ректора (президента) вищого навчального закладу визначено Законами України "Про вищу освіту", "Про засади запобігання і протидії корупції".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття даного Закону не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат з Державного та місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття нормативно-правового акта

Прийняття даного Закону буде сприяти боротьбі із корупцією у сфері освіти і нівелюватиме можливість зловживати даною посадою почесного ректора керівним складом органів державної влади та народних депутатів України, надасть можливість здійснювати самостійно керівництво організаційною роботою у вищих навчальних закладах України.

 

Народний депутат України

М. В. Томенко

Опрос