Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О восстановлении доверия к судебной власти в Украине

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 12.03.2014 № 4378-2
Дата рассмотрения: 12.03.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Відповідно до статті 3 Конституції України, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Стаття 2 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" передбачає, що суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини вимагає чіткого закріплення в чинному законодавстві процедур та механізмів, спрямованих на забезпечення створення реальних можливостей для здійснення громадянами прав і свобод.

Стаття 8 Загальної декларації прав людини 1948 року передбачає, що кожна людина має право на ефективне поновлення в правах компетентними національними судами у випадках порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом. Право на ефективний засіб захисту закріплено також у статті 2 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і в статті 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Однак при цьому є очевидним існування системних проблем, які протягом останніх років призвели надзвичайного зниження рівня довіри громадян до судової влади в Україні. Набула загрозливого характеру практика прийняття суддями відверто протиправних, неправосудних рішень, що прямо порушують конституційні права і свободи громадян. Зазначені висновки підтверджуються зростанням кількості рішень Європейського суду з прав людини, якими встановлено порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Надзвичайно болючою проблемою судової влади в України є всеохоплююча корупція, яка набула поширення на всіх етапах здійснення правосуддя.

Особливого поширення вищезазначені негативні явища набули протягом останніх місяців, коли суди відверто використовувались як знаряддя придушення масових акцій протесту, внаслідок чого Україна опинилась в глибокій соціально-економічній кризі.

Все вищенаведене зумовлює нагальну необхідність в прийнятті закону, спрямованого на відновлення довіри до судової влади в України, підвищення авторитету суддів, системне очищення суддівського корпусу від суддів, які порушують присягу.

Даний законопроект вноситься як альтернативний щодо законопроекту N 4378, внесеного 06.03.2014 року Кабінетом Міністрів України відповідно до статті 100 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", оскільки автор альтернативного законопроекту не поділяє точку зору Уряду щодо окремих питань проведення люстрації суддів в Україні.

2. Мета і завдання прийняття проекту Закону

Метою цього законопроекту є утвердження в суспільстві верховенства права та законності, відновлення довіри до судової системи України, звільнення з посад осіб, які виносили рішення, спрямовані на обмеження конституційних прав і свобод громадян, у тому числі на участь у мирних зібраннях або у зв'язку з участю у мирних зібраннях, зниження рівня корупції в системі судів загальної юрисдикції.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Проектом передбачається визначити правові та організаційні засади проведення перевірки та атестації суддів судів загальної юрисдикції.

Перевірка суддів передбачає аналіз рішень:

1) про обмеження прав громадян на проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій в Україні у період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року;

2) про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, залишення їх без змін, продовження строку тримання під вартою, обвинувальних вироків, рішень судів апеляційної та касаційної інстанції про перегляд обвинувальних вироків, наслідком яких не було їх скасування, щодо осіб, які визнані політичними в'язнями;

3) про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, залишення їх без змін, продовження строку тримання під вартою, обвинувальних вироків щодо осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року;

4) щодо яких рішенням Європейського суду з прав людини встановлено порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод;

5) про накладення адміністративних стягнень у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами на підставі статті 1222 Кодексу України про адміністративні правопорушення за невиконання водіями вимог працівника міліції про зупинку транспортного засобу та про залишення вказаних рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року щодо осіб, які були учасниками масових акцій протесту та підпадають під дію Закону України N 743-VII "Про недопущення переслідування та покарання осіб з приводу подій, які мали місце під час проведення мирних зібрань, та визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України";

6) про накладення адміністративних стягнень на підставі статті 1851 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій та про залишення вказаних рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року;

7) щодо справ, пов'язаних з проведенням виборів до Верховної Ради України сьомого скликання. За цих обставин перевірка здійснюється за ініціативою суб'єкта виборчого процесу, чиї права або інтереси порушені, або за ініціативою Вищої ради юстиції;

8) про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відносно осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року;

9) щодо грубого порушення майнових прав фізичних та юридичних осіб, що мали місце у господарських судах після 30 липня 2010 року та призвели до істотних наслідків.

Проектом встановлено, що судді, які за результатами проведеної перевірки та атестації визнані такими, що не пройшли їх, підлягають відстороненню від здійснення правосуддя із подальшим звільненням з посади судді у зв'язку з порушенням присяги.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є Конституція України, Закони України "Про судоустрій і статус суддів", "Про Вищу раду юстиції".

Прийняття проекту Закону не потребуватиме внесення змін та доповнень до законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребуватиме внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України у 2014 році", а його реалізація не потребуватиме збільшення видатків державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття проекту Закону та реалізація його положень дозволить відновити довіру до судової влади в Україні, здійснити справжню, а не формальну люстрацію суддівського корпусу, запобігши проявам корупції в системі судів загальної юрисдикції.

 

Народний депутат України

А. В. Лабунська

Опрос