Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О восстановлении доверия к судебной власти в Украине

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 11.03.2014 № 4378-1
Дата рассмотрения: 25.03.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Відповідно до статті 3 Конституції України, людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави.

Стаття 2 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" передбачає, що суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

Утвердження і забезпечення прав і свобод людини вимагає чіткого закріплення в чинному законодавстві процедур та механізмів, спрямованих на забезпечення створення реальних можливостей для здійснення громадянами прав і свобод.

Стаття 8 Загальної декларації прав людини 1948 року передбачає, що кожна людина має право на ефективне поновлення в правах компетентними національними судами у випадках порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом. Право на ефективний засіб захисту закріплено також у статті 2 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і в статті 13 Конвенції про захист прав людини та основних свобод.

Однак при цьому є очевидним існування проблем в системі здійснення судочинства, які протягом останніх років призвели до цілковитого знищення довіри громадян до судової влади в Україні.

Набула загрозливого характеру практика прийняття суддями відверто протиправних, неправосудних рішень, що прямо порушують конституційні права і свободи громадян, що підтверджується катастрофічним зростанням кількості рішень Європейського суду з прав людини.

Надзвичайно гострою проблемою судової влади в України є всеохоплююча корупція, яка набула поширення на всіх етапах здійснення правосуддя, що гарантувалось "круговою порукою", створеною в системі судочинства і закріпленою в законах України, які були прийняті у зв'язку з проведенням судової реформи в України у 2010 році.

Особливого поширення вищезазначені негативні явища набули протягом останніх місяців, коли суди відверто використовувались злочинною владою як знаряддя придушення масових акцій протесту, внаслідок чого Україна опинилась в глибокій соціально-економічній кризі.

Все вищенаведене зумовлює нагальну необхідність в прийнятті закону, спрямованого на відновлення довіри до судової влади в України, підвищення авторитету суддів, системне очищення суддівського корпусу від суддів, які порушують присягу.

Даний законопроект є узгодженим варіантом на заміну законопроекту з реєстраційним номер 4378 та альтернативних до нього.

2. Мета і завдання прийняття проекту Закону

Метою цього законопроекту є утвердження в суспільстві верховенства права та законності, відновлення довіри до судової системи України, звільнення з посад осіб, які виносили рішення, спрямовані на обмеження конституційних прав і свобод громадян, у тому числі на участь у мирних зібраннях або у зв'язку з участю у мирних зібраннях, зниження рівня корупції в системі судів загальної юрисдикції.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Цей законопроект визначає правові та організаційні засади проведення спеціальної перевірки суддів судів загальної юрисдикції (далі - перевірка суддів) як тимчасового, посиленого заходу з використанням існуючих процедур розгляду питань про притягнення суддів загальної юрисдикції до дисциплінарної відповідальності і звільнення з посади у зв'язку з порушенням присяги, з метою підвищення авторитету судової влади в України та довіри громадян до судової гілки влади, відновлення законності і справедливості.

Законопроект визначає, що перевірка суддів проводиться протягом одного року з моменту формування складу Тимчасової спеціальної комісії, що створюється у порядку, визначеному статтею 4 цього Закону. При цьому заяви про проведення перевірки індивідуально визначеного судді (суддів) згідно статті 3 цього Закону можуть бути подані до Тимчасової спеціальної комісії юридичними або фізичними особами протягом шести місяців з моменту опублікування у газеті "Голос України" повідомлення про її створення.

Проектом передбачено, що суддя суду загальної юрисдикції підлягає перевірці у разі прийняття ним одноособово або у колегії суддів таких рішень:

1) про обмеження прав громадян на проведення зборів, мітингів, походів, демонстрацій в Україні у період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом;

2) про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, залишення їх без змін, продовження строку тримання під вартою, обвинувальних вироків, рішень судів апеляційної та касаційної інстанцій про перегляд обвинувальних вироків, наслідком якого не було їх скасування, щодо осіб, які визнані політичними в'язнями, за дії пов'язані з їх політичною та громадською діяльністю;

3) про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, залишення їх без змін, продовження строку тримання під вартою, обвинувальних вироків щодо осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом;

4) про накладення адміністративних стягнень у вигляді позбавлення права керування транспортними засобами на підставі статті 1222 Кодексу України про адміністративні правопорушення за невиконання водіями вимог працівника міліції про зупинку транспортного засобу та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом;

5) про накладення адміністративних стягнень на підставі статті 185 Кодексу України про адміністративні правопорушення за злісну непокору законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом;

6) про накладення адміністративних стягнень на підставі статті 185-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за порушення порядку організації і проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом;

7) про накладення адміністративних стягнень на підставі статті 185-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення за створення умов для організації і проведення з порушенням установленого порядку зборів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій та про залишення зазначених рішень без змін судом апеляційної інстанції в період з 21 листопада 2013 року до дня набрання чинності цим Законом;

8) у справах, пов'язаних з проведенням виборів до Верховної Ради України сьомого скликання скасування їх результатів або позбавлення статусу народного депутата України особи, яка була обрана народним депутатом до Верховної Ради України сьомого скликання (перевірка суддів проводиться за ініціативою суб'єкта виборчого процесу, чиї права або інтереси порушені, або за ініціативою Вищої ради юстиції);

9) про надання дозволу на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відносно осіб, які були учасниками масових акцій протесту в період з 21 листопада 2013 року до 21 лютого 2014 року;

10) щодо яких рішенням Європейського суду з прав людини встановлено порушення Україною Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, у тому числі статей 14 та 18 цієї Конвенції, які були спричинені діями або бездіяльністю судді, що містить ознаки порушення присяги судді.

Відповідно до проекту формується Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів судів загальної юрисдикції (далі - Тимчасова спеціальна комісія), яка складається із 15 членів.

Верховний Суд України призначає до Тимчасової спеціальної комісії 5 членів, які повинні бути суддями у відставці, що протягом останніх п'яти років перебування на посаді судді не обіймали адміністративні посади в судах. Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики та Верховна Рада України призначають до Тимчасової спеціальної комісії по 5 членів - представників громадськості, які є громадянами України та мають вищу юридичну освіту. Тимчасова спеціальна комісія діє при Вищій раді юстиції.

Також проект визначає основні засади діяльності Тимчасової спеціальної комісії (порядок проведення її засідань, механізм отримання матеріалів, необхідних для проведення перевірки суддів тощо), заходи, які застосовуються за результатами проведення перевірки суддів.

Розділом II проекту "Прикінцеві та перехідні положення" передбачено, що з моменту набрання чинності цим Законом, повноваження членів Вищої ради юстиції та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України припиняються. Вища рада юстиції та Вища кваліфікаційна комісія суддів України формуються відповідно до діючого законодавства.

Крім того цим розділом пропонується внести зміни до законів України "Про судоустрій і статус суддів", "Про Вищу раду юстиції".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовою базою у цій сфері правового регулювання є Конституція України, Закони України "Про судоустрій і статус суддів", "Про Вищу раду юстиції".

Прийняття проекту Закону не потребуватиме внесення змін та доповнень до законодавчих актів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не потребуватиме внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України у 2014 році", а його реалізація не потребуватиме збільшення видатків державного бюджету.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Прийняття проекту Закону та реалізація його положень дозволить відновити довіру до судової влади в Україні, здійснити справжню, а не формальну люстрацію суддівського корпусу, запобігши проявам корупції в системі судової влади.

 

Народні депутати України

О. Тягнибок

О. Бондарчук

О. Гелевей

О. Осуховський

Опрос