Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно усовершенствования налогообложения операций с ценными бумагами и деривативами)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.03.2014 № 4376
Дата рассмотрения: 06.03.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо удосконалення оподаткування операцій з цінними паперами та деривативами)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту.

Проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо удосконалення оподаткування операцій з цінними паперами та деривативами)" (далі - законопроект) розроблено у зв'язку з нагальною необхідністю усунути ряд фіскальних норм, які не мають під собою належного економічного обґрунтування та створюють додаткові податкові перешкоди для розвитку на території України фондового ринку.

Зокрема, з незрозумілих причин законодавцем передбачено в підпункті 153.8.3 пункту 153.8 статті 153 Податкового кодексу України (далі - ПК України) строк давності на перенесення від'ємного фінансового результату по операціям з цінними паперами, які не перебувають в обігу на фондовому ринку. При цьому, в даному випадку не приймається той факт, що, наприклад, неемісійні цінні папери (зокрема, векселі) за своєю правовою природою взагалі не можуть перебувати в обігу на організованому фондовому ринку. Це ставить операції з неемісійними цінними паперами в дискримінаційне положення по відношенню до операцій з емісійними цінними паперами. Також достатньо неоднозначними положення абзацу другого пункту 153.9 статті 153 ПК України, відповідно до яких норми пункту 153.8 статті 153 цього Кодексу не поширюються на операції із внесення платником податку коштів або майна до статутного капіталу юридичної особи - резидента або нерезидента в обмін на емітовані ним корпоративні права, за умови повернення платнику податку коштів або майна (майнових прав), попередньо внесених ним до статутного капіталу емітента корпоративних прав, у разі виходу такого платника податку з числа засновників (учасників) такого емітента чи ліквідації такого емітента.

Необхідно зазначити про неправильність обраного законодавцем підходу щодо оподаткування операцій з інвестиційними активами, який зараз міститься в чинній редакції пп. 170.2.9 п. 170.2 ст. 170 ПК України, оскільки вказана правова норма автоматично покладає на професійних торговців цінними паперами (включаючи банки) обов'язок виконання ними функцій податкових агентів з відповідним обов'язком щодо утримання та перерахування до відповідних бюджетів ПДФО за операцією з інвестиційними активами. В свою чергу, ця норма прямо суперечить положенням пп. 170.2.6 п. 170.2 ст. 170 ПК України, відповідно до якого до складу загального річного оподатковуваного доходу платника податку включається саме позитивне значення фінансового результату від здійснення операцій з інвестиційними активами, а не інвестиційний прибуток, що може бути отриманий внаслідок реалізації ідентичного інвестиційного активу. Справа в тім, що при укладенні договорів купівлі-продажу щодо певного інвестиційного активу професійні торговці (банки) будуть вимушені тільки враховувати витрати при придбанні даного інвестиційного активу, що буде достатнім для визначення інвестиційного прибутку (інвестиційного збитку) по конкретній операцій без врахування яких-небудь операцій з іншими інвестиційними активами, які також будуть формувати інвестиційний прибуток (збиток), що в свою чергу буде враховуватись при визначенні загального фінансового результату по операціям з інвестиційними активами по результатам звітного річного податкового періоду. Це ставить фізичних осіб - платників податків в положення, коли вони будуть вимушені сплачувати "авансом" ПДФО без врахування майбутніх інвестиційних прибутків (збитків) по операціям з іншими інвестиційними активами, що будуть укладатись в звітному річному податковому періоді. Вказаний висновок також підтверджується відповідним наказом Міністерства фінансів України "Про затвердження Методики визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні функцій податкового агента", відповідно до якого об'єктом оподаткування для цілей цієї Методики є інвестиційний прибуток, отриманий у розрахунковому періоді платником податку за операціями з інвестиційними активами з використанням послуг торговця цінними паперами.

Також є фіскальними положення пункту 32 підрозділу 4 розділу XX ПК України, відповідно до яких від'ємний фінансовий результат за операціями з цінними паперами, сформований станом на 1 січня 2014 року, не враховується при визначенні фінансового результату за операціями з цінними паперами за результатами звітних (податкових) періодів 2014 року. Це фактично призведе до збільшення бази оподаткування при здійсненні операцій з цінними паперами протягом 2014 року та, відповідно, згортання їх здійснення в даний проміжок часу через економічну недоцільність.

2. Цілі і завдання прийняття акта.

Метою і завданнями прийняття цього законопроекту є необхідність скасувати ряд законодавчих норм, які створюють адміністративні та фіскальні перепони для розвитку фондового ринку в Україні.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акту.

Пропонується внести зміни до підпункту 153.8.3 пункту 153.8 статті 153 ПК України, відповідно до яких від'ємне значення фінансового результату за операціями з цінними паперами, що не перебувають в обігу на фондовій біржі, переноситься у зменшення загального фінансового результату за такими операціями в наступних звітних періодах до повного погашення.

Вносяться зміни, до пункту 170.2 статті 170 ПК України, відповідно до яких професійні учасники фондового ринку будуть виконувати функцію податкових агентів з податку на доходи фізичних осіб по операціям з інвестиційними активами лише на підставі відповідного договору з власником цінних паперів, деривативів, корпоративних прав, випущених в іншій, ніж цінні папери, формі. Це дозволить здійснювати оподаткування не інвестиційних прибутків, а саме позитивний фінансовий результат по операціям з цінними паперами, деривативами та корпоративними правами, випущеними в іншій, ніж цінні папери, формі, як передбачено вимогами підпункту 170.2.6 пункту 170.2 статті 170 ПК України.

Пропонується виключити пункт 32 з підрозділу 4 розділу XX ПК України, відповідно до якого від'ємний фінансовий результат за операціями з цінними паперами, сформований станом на 1 січня 2014 року, не враховується при визначенні фінансового результату за операціями з цінними паперами за результатами звітних (податкових) періодів 2014 року.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Питання, що відносяться до предмету правового регулювання законопроекту, регламентуються виключно Податковим кодексом України.

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує змін до інших законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування.

Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття акта.

Прийняття законопроекту дозволить скасувати ряд законодавчих норм, які створюють адміністративні та фіскальні перепони для розвитку фондового ринку в Україні.

 

Народний депутат України

О. В. Долженков

Опрос