Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О применении амнистии в Украине" (относительно уточнения порядка применения амнистии в случае вступления в силу закона об амнистии до окончания досудебного расследование и во время судебного рассмотрения)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.03.2014 № 4373
Дата рассмотрения: 06.03.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про застосування амністії в Україні" (щодо уточнення порядку застосування амністії у разі набрання чинності законом про амністію до закінчення досудового розслідування та під час судового розгляду)

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Закон України "Про застосування амністії в Україні" в редакції від 2 червня 2011 року, який набрав чинності 1 січня 2012 року, суттєво змінив підходи до застосування цього інституту.

Нова редакція Закону України "Про застосування амністії в Україні" не містить норми, подібної до ст. 9 Закону України "Про амністію в 2011 році", де говориться, що застосування амністії не допускається, якщо обвинувачений, підсудний або засуджений заперечує проти цього.

Тому, постає питання: чи може суд застосовувати амністію, якщо підсудний проти цього заперечує. Звичайно, що відповідь може бути тільки негативною. Погоджуючись на застосування амністії, підсудний тим самим визнає себе винним, і в цьому випадку у нього відсутні підстави для ствердження в апеляційній або касаційній інстанціях своєї невинуватості.

Отже, якщо підсудний заперечує проти застосування амністії і вважає себе невинуватим, суд повинен дослідити матеріали справи і у випадку, якщо він дійде висновку про винуватість особи, винести обвинувальний вирок з призначенням покарання. Це не позбавляє засудженого права у майбутньому погодитися на застосування амністії.

Як відомо, новий КПК України, прийнятий 13 квітня 2012 року, не містить жодної норми, яка б регламентувала застосування цього кримінально-правового інституту. У зв'язку з цим суди повинні посилатися лише на КК України та Закон України "Про застосування амністії в Україні". Розслідування має бути закінчене шляхом складання обвинувального акта, а суд повинен буде ухвалити обвинувальний вирок зі звільненням від покарання. Процедура судового розгляду має бути загальною.

Однак, нове кримінальне процесуальне законодавство більшою мірою спрямоване на врегулювання кримінально-правового конфлікту між особою, яка вчинила кримінальне правопорушення, та потерпілим або державою, ніж на встановлення об'єктивної істини. На такий висновок наштовхують нові процесуальні інститути: угоди про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим та угоди між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

У цьому зв'язку вважаємо, що і при застосуванні амністії повинні застосовуватися процедури, аналогічні провадженням на підставі угод. Держава, приймаючи акт амністії, безумовно, спонукає осіб, судовий розгляд щодо яких не закінчений, добровільно визнати себе винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, не оспорювати встановлені досудовим розслідуванням обставини і погодитися з обвинувальним актом в обмін на ухвалення обвинувального вироку без призначення покарання. Як і при провадженні на підставі угод про визнання винуватості, ініціатива щодо застосування амністії може виходити як від сторони обвинувачення, так і від сторони захисту. При цьому, як ініціатор у даному випадку може виступити і суд.

Безпосередній реалізації інституту провадження на підставі угоди про визнання винуватості при застосуванні амністії за новим КПК заважає, по-перше, те, що амністію не можна розглядати як угоду між державою і конкретним обвинуваченим, оскільки дія акта амністії, прийнятого законодавчим органом держави, поширюється на цілі категорії справ і невизначене коло осіб, які при цьому не можуть висувати жодних вимог; по-друге, укладання угоди про визнання винуватості є правом прокурора, а при застосуванні амністії прокурор зобов'язаний погодитися з волею обвинуваченого; по-третє, відповідно до ч. 4 ст. 469 нового КПК укладення угоди про визнання винуватості не допускається, якщо у кримінальному провадженні бере участь потерпілий.

Варто звернути увагу й на те, що у новій редакції Закону України "Про застосування амністії в Україні" передбачено, що амністія не може бути застосована до осіб, які не відшкодували завдані ними збитки або не усунули заподіяну злочином шкоду. Таким чином, амністія стає можливою лише у тому випадку, коли потерпілий не має претензій до обвинуваченого.

Окрім того, окремої деталізації врегулювання потребують випадки застосування амністії коли закон про амністію набрав чинності до закінчення досудового розслідування, та під час судового розгляду.

2. Цілі та завдання прийняття акта

Проект Закону підготовлено з метою уточнення порядку застосування амністії, а саме за клопотанням підозрюваного чи обвинуваченого, у випадку набрання чинності законом про амністію до закінчення досудового розслідування, та - під час судового розгляду.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту нормативно-правового акта

Проектом Закону пропонується доповнити Закон України "Про застосування амністії в Україні" новою статтею 31 в якій уточнюється порядок застосування амністії з урахуванням того, що закон про амністію може набрати чинності до закінчення досудового розслідування, або ж під час судового розгляду.

4. Нормативно-правова база у даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України, Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Закон України "Про застосування амністії в Україні".

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття законопроекту сприятиме врахуванню інтересів підозрюваного, обвинуваченого у випадку застосування амністії, уникненню низки питань, які будуть виникати у правозастосовній практиці у випадках набрання чинності законом про амністію до закінчення досудового розслідування та під час судового розгляду.

 

Народні депутати України:

Деревляний В. Т. (посв. N 106)

Шлемко Д. В. (посв. N 100)

Опрос