Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности судей за нарушение ими, при осуществлении правосудия, положений Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод и протоколов к ней

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 06.03.2014 № 4372
Дата рассмотрения: 06.03.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності суддів за порушення ними, при здійсненні правосуддя, положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону.

Нормами чинного законодавства України, як матеріального так й процесуального призначення, передбачено застосування при здійсненні правосуддя правил міжнародних договорів, визнаних частиною національного законодавства, у пріоритетному порядку. Але у практиці національного судочинства існують непоодинокі судові рішення, ухвалені не тільки без урахування положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї, а й із посиланням на юридичні правила, що іноді успадковані ще з "радянського періоду" історії країни і побудовані на принципах переваги інтересів держави над правами і свободами громадянина. Названі процеси набули масового характеру і в більшості випадках стають підставами для Європейського суду з прав людини визнавати оспорюванні судові рішення такими, що порушують норми Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї.

З вказаних причин не зменшується чисельність громадян України, які звертаються до міжнародного суду у Страсбурзі, що призводить до знищення авторитету судової системи України та щорічного непередбачуваного навантаження на Державний бюджет у вигляді виплат на користь громадян, порушення чиїх прав та інтересів визнається ЄСПЛ.

2. Цілі і завдання прийняття проекту Закону.

Прийняття законопроекту спрямовано на подальше укріплення принципів верховенства права та захисту свободи особистості за рахунок введення для суддів індивідуальної відповідальності імперативного характеру за судові рішення, які порушують основоположні права та свободи людини. В свою чергу, невідворотність такої відповідальності слугуватиме укріпленню неупередженості та справедливості правосуддя і значному зменшенню масиву звернень громадян України до Європейського суду з прав людини.

Норми, які пропонуються для прийняття, крім того, покликані урівноважити пільги та привілеї особливого статусу судді з його особистої відповідальністю за прийнятті рішення.

До того ж, даний проект узгоджується з міжнародними стандартами незалежності суддів, викладених у Європейській хартії про закон "Про статус суддів" та положеннями Плану дій Ради Європи для України 2008 - 2011.

3. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання.

Нормативно-правове регулювання у зазначеній сфері здійснюється відповідно до Конституції України, законів України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини", "Про Вищу раду юстиції", "Про судоустрій і статус суддів".

Прийняття Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності суддів за порушення ними, при здійсненні правосуддя, положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї" не потребує внесення змін до інших законодавчих актів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону.

Реалізація проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дисциплінарної відповідальності суддів з підстав порушення ними, при здійсненні правосуддя, норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї" не потребує додаткових витрат з державного та місцевих бюджетів.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону.

Прийняття запропонованих змін забезпечить громадянам України дотримання їх конституційних гарантій, реалізацію права на судовий захист своїх прав і свобод.

Внаслідок реалізації прийнятих норм очікується скорочення бюджетних витрат за рахунок скорочення матеріальних зобов'язань держави Україна на користь осіб, чиї права та інтереси визнані порушеними Європейським судом з прав людини

 

Народний депутат України

В. Королюк

Опрос