Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О временном разрешении органам местного самоуправления, местным администрациям на открытие счетов в коммерческих банках Украины и временном разрешении на переход органов местного самоуправления, местных администраций с обслуживания в Государственной казначейской службе Украины на обслуживание в коммерческие банки Украины

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 22.07.2014 № 4347а
Дата рассмотрения: 22.07.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про тимчасовий дозвіл органам місцевого самоврядування, місцевим адміністраціям на відкриття рахунків у комерційних банках України та тимчасовий дозвіл на перехід органів місцевого самоврядування, місцевих адміністрацій з обслуговування у Державній казначейській службі України на обслуговування в комерційні банки України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про тимчасовий дозвіл органам місцевого самоврядування, місцевим адміністраціям на відкриття рахунків у комерційних банках України та тимчасовий дозвіл на перехід органів місцевого самоврядування, місцевих адміністрацій з обслуговування у Державній казначейській службі України на обслуговування в комерційні банки України" (надалі - законопроект) спрямований на своєчасне виконання бюджетних та інших зобов'язань органів місцевого самоврядування (обласних, районних, міських, селищних, сільських рад та їх виконавчих комітетів), місцевих (обласних, районних) адміністрацій.

Правовідносини відкриття та обслуговування рахунків органів місцевого самоврядування, місцевих адміністрацій, визначені Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про банки та банківську діяльність".

Вказані нормативні акти визначають вичерпний перелік та процедуру обслуговування грошових коштів, які складають основу місцевих бюджетів.

Однак, системне блокуванням рахунків, які відкрито органами місцевого самоврядування України в Державній казначейській службі України, призводить до несвоєчасного проведення, а в багатьох випадках не проведення органами Державної казначейської служби України, платежів які здійснюються органами місцевого самоврядування (обласними, районними, міськими, селищними, сільськими радами та їх виконавчими комітетами), місцевими (обласними, районними) адміністраціями.

2. Цілі і завдання прийняття акта

Метою і завданнями прийняття цього законопроекту є недопущення збільшення соціальної напруги у суспільстві, здійснення своєчасних розрахунків з постачальниками відповідних послуг та виконавцями робіт, належною та своєчасною виплатою заробітної плати, які здійснюються органами місцевого самоврядування та місцевими адміністраціями.

3. Загальна характеристика і основні положення проекту акта

Законопроектом пропонується прийняти рішення щодо надання тимчасового (до 01.01.2015 року) дозволу на відкриття рахунків у комерційних банках України та тимчасового (до 01.01.2015 року) дозволу на перехід органів місцевого самоврядування, місцевих адміністрацій з обслуговування у Державній казначейській службі України на обслуговування в комерційні банки України".

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Питання, що відносяться до предмету правового регулювання законопроекту, регламентуються Бюджетним кодексом України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законом України "Про банки та банківську діяльність".

Реалізація положень поданого законопроекту, після його прийняття потребує змін до інших законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього проекту Закону не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних, правових та інших наслідків прийняття акта

Прийняття законопроекту створить додаткові гарантії своєчасного виконання бюджетних та інших зобов'язань органів місцевого самоврядування (обласних, районних, міських, селищних, сільських рад та їх виконавчих комітетів), місцевих (обласних, районних) адміністрацій.

 

Народний депутат України 

О. Л. Шевченко

Опрос