Идет загрузка документа (13 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "Об объединениях совладельцев многоквартирного дома" (относительно усовершенствования организационно-правовых основ деятельности ОСМД)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 22.07.2014 № 4341а
Дата рассмотрения: 22.07.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Розвиток об'єднань власників багатоквартирного будинку (ОСББ) в Україні потребує постійного вдосконалення відповідного законодавства з огляду на практику діяльності ОСББ. Законопроектом передбачається вирішення кількох правових, організаційних та майнових проблем, які постають при реалізації положень чинного законодавства про ОСББ та їх асоціації.

2. Цілі і завдання законопроекту

Законопроект має на меті:

- удосконалити визначення асоціації ОСББ та деталізувати положення законодавства щодо їх створення та діяльності, що дозволить реалізовувати право на створення асоціацій ОСББ на практиці;

- стимулювати створення ОСББ, які здійснюють управління кількома житловими комплексами;

- гарантувати право ОСББ самостійно визначати розміри платежів та внесків на утримання житлового комплексу та інші надавані послуги;

- прирівняти отримання послуг ОСББ від комунальних та інших підприємств (в частині розміру тарифу) до послуг, що надаються населенню, що забезпечить рівність прав громадян, що є власниками квартир в будинках, де створені ОСББ, та в будинках, де ОСББ не створені;

- зрівняти в обов'язках перед ОСББ його членів та інших власників, які не є членами ОСББ, що дозволить проводити ОСББ єдину політику в межах житлового комплексу;

- уточнити повноваження органів ОСББ;

- уможливлення передачі управління житловим комплексом фізичній особі;

- уточнити джерела фінансування діяльності ОСББ щодо ремонту і утримання будинків за рахунок державного та місцевих бюджетів;

- зобов'язання власників квартир перераховувати кошти за водо-, тепло-, газо-, електропостачання, гарячого водопостачання та споживання інших послуг безпосередньо на рахунки підприємств, організацій, які надають ці послуги, за відповідними тарифами для кожного виду послуг;

- встановлення необхідності узгодження з ОСББ проведення будівельних робіт власниками квартир на нежитлових приміщень;

- встановлення можливості проведення загальних зборів об'єднання шляхом опитування членів об'єднання.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" складається з двох глав.

Положеннями першої глави вноситься низка змін до Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку".

Друга глава встановлює порядок набрання чинності цим Законом.

До основних положень законопроекту належать наступні.

1. Блок змін стосується інституту асоціації власників жилих будинків.

Так, уточнюється поняття "асоціація власників жилих будинків" шляхом визначення її мети - постійна координація діяльності ОСББ на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення спільних потреб учасників асоціації. Це відповідає визначенню асоціації на Господарським кодексом України та уніфікує вітчизняне законодавство, надає розуміння ролі асоціацій у діяльності ОСББ.

Встановлюється, що за рішенням загальних зборів об'єднань з метою постійної координації їх діяльності, представництва їх спільних інтересів, задоволення спільних потреб, виконання окремих функцій з управління спільним майном та надання послуг членам об'єднань та іншим власникам приміщень на основі об'єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів створюється асоціація, яка не має права втручатися у діяльність об'єднань-учасників асоціації. До складу асоціації можуть входити об'єднання та власники садиб, що використовують спільно інженерні мережі (споруди), котельні, насосні комплекси, двори тощо.

Отже, встановлюються чіткі критерії об'єднанням як учасникам асоціації для її створення. Крім того, передбачається і порядок їх створення: після прийняття загальними зборами об'єднань, що увійдуть до складу асоціації, рішення про створення такої асоціації з визначенням її назви та місцезнаходження, мети її створення, статутних органів асоціації та представників об'єднання в цих органах, правліннями об'єднань-учасників асоціації приймається рішення про утворення асоціації та затверджується її статут.

Крім того, встановлюється, що ОСББ може включати кілька житлових комплексів, прибудинкові території яких межують між собою. Це дозволить єдиним адміністративним та обслуговуючим персоналом управляти житловими комплексами, які знаходяться у безпосередній близькості, що гарантує здешевлення надання послуг для населення.

2. Частина змін, що вносяться, стосуються тарифної політики відносно ОСББ. Так, встановлено, що ОСББ отримує послуги з газо-, водо-, електропостачання від підприємств, що надають відповідні послуги, за тарифами, передбаченими для населення, а також у разі порушення умов отримання відповідних послуг сплачують штрафи у розмірах, встановлених для населення. Це дозволить зрівняти у правах власників квартир у будинках, де створені ОСББ, та власників квартир у будинках, де ОСББ не створені.

Також встановлюється, що за наявності технічної можливості проведення поквартирного обліку споживання водо-, тепло-, газо-, електропостачання, гарячого водопостачання та інших послуг власники жилих і нежилих приміщень мають (а не можуть, як раніше) перераховувати кошти безпосередньо на рахунки підприємств, організацій, які надають ці послуги, за відповідними тарифами для кожного виду послуг у порядку, встановленому законом. Така зміна дозволить ОСББ уникати ситуацій, коли ОСББ вимушено виступати агентом по стягненню заборгованостей з власників перед постачальниками, а саме ОСББ буде наперед із коштів, призначених на утримання будинку, сплачувати послуги постачальників.

Крім того, законопроектом гарантується самостійність ОСББ у питанні визначення розмірів внесків та платежів. Так, встановлюється, що порядок затвердження розмірів платежів та внесків має бути визначений статутом ОСББ, а саме ОСББ має право відповідно до законодавства та статуту встановлювати без попереднього погодження та подальшого затвердження органами державної влади та місцевого самоврядування розміри платежів, зборів і внесків членів об'єднання, а також відрахувань до резервного і ремонтного фондів. Це зменшить тиск на ОСББ збоку державних органів та органів місцевого самоврядування у фінансових питаннях, дозволить самим власникам на загальних зборах ОСББ визначати достатній рівень свого фінансування.

3. Зміни також передбачають уточнення повноважень органів ОСББ та організаційних форм їх діяльності.

Встановлюється, що брати участь у загальних зборах можуть представники членів об'єднання за довіреністю. Підпис члена об'єднання на довіреності посвідчує нотаріус або голова правління об'єднання чи його заступник. Це полегшує досягнення кворуму на загальних зборах та дозволяє оперативніше вирішувати нагальні питання діяльності ОСББ.

Зміни передбачають, що рішення загальних зборів, прийняте відповідно до статуту, є обов'язковим для всіх членів об'єднання, інших власників приміщень, орендарів, суборендарів, інших користувачів приміщеннями житлового комплексу, що перебуває на балансі об'єднання, а не тільки для членів ОСББ, які до прийняття цих змін мають можливість уникати участі у вирішенні питань управління спільним майном співвласників.

При цьому закріплюється право члена ОСББ вимагати від правління копій рішень загальних зборів, які мають бути надані під розписку або направлене поштою (рекомендованим листом) протягом 10 календарних днів з моменту отримання відповідного письмового запиту.

Також законопроектом до виключної компетенції загальних зборів членів ОСББ додатково відноситься: надання згоди правлінню на заснування товариств або участь у товариствах, визначення розмірів внесків та платежів членами ОСББ та інших власників приміщень, розташованих у межах одного житлового комплексу, які не є членами об'єднання.

При цьому визначено, що рішення загальними зборами ОСББ можуть прийматися шляхом опитування, яке проводиться за ініціативою правління або не менше як трьох членів об'єднання, які письмо попереджають правління ОСББ перед проведенням опитування про намір провести опитування та суть питань, щодо яких буде проведено опитування. Таке попередження здійснюється під розписку голові правління або шляхом направлення рекомендованого листа. Рішення, прийняте загальними зборами шляхом письмового опитування членів ОСББ, не підлягає затвердженню іншими органами ОСББ, обов'язковому скріпленню печаткою.

Розширено повноваження правління, яке має здійснювати контроль за своєчасною сплатою власниками приміщень внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно з законодавством (а не тільки членами ОСББ), для виконання статутних завдань здійснювати необхідну господарську та іншу діяльність в порядку, визначеному законом; надавати узгодження власникам приміщень на здійснення перепланування, перебудови власних приміщень та місць загального користування.

4. Законопроектом передбачено, що членство в об'єднанні розпочинається не тільки на підставі поданої письмової заяви власника, а також ще з моменту участі у загальних зборах ОСББ. Це є демократичним та небюрократичним нововведенням.

Однак, проект встановлює, що для власників приміщень, розташованих у межах одного житлового комплексу, які не є членами об'єднання, рішення ОСББ є обов'язковими до виконання. При цьому, власники приміщень у житловому комплексі, незалежно від того, чи є вони членами об'єднання, мають такі самі обов'язки, як і члени ОСББ.

5. Також законопроект передбачає, що у разі необхідності проведення будівельних робіт заінтересована сторона отримує відповідні дозволи згідно з законодавством після отримання дозволу від відповідних органів ОСББ. Таке положення забезпечить унеможливлення свавільного без узгодження інших співвласників майна зміни його статусу.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Відносини у сфері правого регулювання законопроекту на сьогодні регулюються Законом України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку".

Прийняття проекту не тягне за собою змін в інших законодавчих актах.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" оптимізує правові відносини, пов'язані з реалізацією співвласниками багатоквартирного будинку своїх прав та законних інтересів, а ОСББ перетворить на більш дієвий та ефективно організований механізм захисту таких прав громадян.

 

Народний депутат України 

В. В. Петьовка

Опрос