Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно урегулирования законодательства в сфере применения предупредительных мер к лицу, касательно которого предусматривается применение принудительных мер медицинского характера или решался вопрос об их применении)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 22.07.2014 № 4335а
Дата рассмотрения: 22.07.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо врегулювання законодавства у сфері застосування запобіжних заходів до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Новим Кримінальним процесуальним кодексом (КПК) України, що набрав чинності 13.04.2012 року, впроваджено низку новел. Зокрема, відповідно до ст. 508 КПК України, до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, можуть бути застосовані судом такі запобіжні заходи: 1) передання на піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім'ї з обов'язковим лікарським наглядом; 2) поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку. Практика застосування даної законодавчої новели продемонструвала наявність ряду проблем під час її реалізація. В основному пов'язано з відсутністю нормативно-правового акта щодо порядку застосування запобіжних заходів у вигляді поміщення особи до психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку. За своєю суттю, передбачені статтею 508 КПК України запобіжні заходи є видом психіатричної допомоги. У той же час у Розділі II Закону України "Про психіатричну допомогу" такий вид психіатричної допомоги не передбачений.

З вищевикладеного слідує, що у зв'язку з прийняттям нового КПК України для належного врегулювання питання стосовно застосування запобіжних заходів до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування необхідно внесення відповідних змін до Закону України "Про психіатричну допомогу".

2. Цілі та завдання законопроекту

Метою запропонованого законопроекту є врегулювання законодавства у сфері застосування запобіжних заходів до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Проектом Закону пропонується внести такі зміни:

у Законі України "Основи законодавства про охорону здоров'я" такі зміни:

у пункті "й" частини першої статті 6 Закону після слів "застосування до нього заходів примусового лікування" доповнити новими словами такого змісту:

"примусових заходів медичного характеру, або запобіжного заходу до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування";

у частині другій статті 9 Закону після слів "які вчинили суспільно небезпечні діяння" доповнити словами "запобіжного заходу до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування".

Закон України "Про психіатричну допомогу" доповнити новою статтею 191 в такій редакції:

"Стаття 191. Запобіжні заходи до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування

Запобіжні заходи до особи, стосовно якої передбачається застосування, припинення примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, припинення можуть бути застосовані, припинені за рішенням суду у випадках та в порядку, передбаченим Кримінальним процесуальним кодексом України такі запобіжні заходи:

1) передання на піклування опікунам, близьким родичам чи членам сім'ї з обов'язковим лікарським наглядом;

2) поміщення до психіатричного закладу в умовах, що включають її небезпечну поведінку.

Забезпечення належних умов, що виключають небезпечну поведінку особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування покладається на органи внутрішніх справ.

Забороняється застосовувати запобіжний захід у виді поміщення до психіатричного закладу в умовах, що виключають її небезпечну поведінку в психіатричних лікарнях призначених для застосування за рішенням суду примусових заходів медичного характеру".

4. Місце законопроекту в системі законодавства

Сфера правового регулювання проекту Закону України визначається такими нормативно-правовими актами:

Конституція України, Закон України "Основи законодавства про охорону здоров'я", Закон України "Про психіатричну допомогу", Кримінальний процесуальний кодекс України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього законопроекту не потребує додаткових витрат з Державного бюджету та місцевих бюджетів України.

6. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

Внесення відповідних змін сприятиме належному врегулюванню питання застосування запобіжних заходів до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру або вирішувалося питання про їх застосування.

 

Народний депутат України 

О. І. Гелевей

Опрос