Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении дополнений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы" (относительно урегулирования вопросов периодичности, сроков выплаты пособия по безработице)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 28.02.2014 № 4331
Дата рассмотрения: 28.02.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення доповнень до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" (щодо врегулювання питань періодичності, строків виплати допомоги по безробіттю)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Зараз на рівні закону питання періодичності, строків виплати допомоги по безробіттю взагалі ніяк не врегульовано (в Законі України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" взагалі немає норм, які би стосувалися строків, періодичності виплати допомоги по безробіттю). Така законодавча прогалина є неприпустимою, оскільки йдеться про права і законні інтереси великої кількості громадян, які опинились у складній життєвий ситуації внаслідок безробіття.

При цьому строки сплати внеску до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (цей внесок зараз входить у структуру єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) встановлені безпосередньо законом (а не підзаконним нормативно-правовим актом). А ось строки виплати з цього ж Фонду допомоги по безробіттю законом не встановлені, що створює несправедливий дисбаланс.

На рівні підзаконних нормативно-правових актів ці питання врегульовано не повністю, а лише частково. А саме, у чинному Порядку надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності (який затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України N 307 від 20.11.2000 р.) йдеться тільки про те, що допомога по безробіттю виплачується два рази на місяць, а за згодою безробітного - один раз на місяць. І що допомога по безробіттю нараховується до дня останнього відвідування центру зайнятості включно (пункт 6.6 Порядку).

Таким чином, навіть на підзаконному рівні встановлена тільки періодичність виплати допомоги по безробіттю, а ось строки виплати, граничні терміни виплати навіть на підзаконному рівні не встановлені.

Внаслідок цього для безробітних немає однозначної достатньо конкретної відповіді на такі питання:

- в які конкретно строки, з урахуванням яких конкретно граничних термінів зареєстрованому безробітному (якому відповідно до чинного законодавства виплачується допомога по безробіттю) має бути здійснена перша, а потім - кожна наступна окрема виплата допомоги по безробіттю;

- за який конкретно проміжок часу має здійснюватись перша, а потім - кожна наступна окрема чергова виплата допомоги по безробіттю; а саме, виключно за проміжок часу між днем передостаннього та днем останнього відвідування центру зайнятості безробітним або ж не виключно за такий проміжок часу (а з поділом періоду між відвідуваннями центру зайнятості на частини, за які окремо і в різні дні може бути виплачена допомога по безробіттю); адже, наприклад, допомога має виплачуватись два рази на місяць, якщо не має згоди безробітного на її виплату один раз на місяць, але водночас допускається, що безробітний протягом 30 днів може відвідати центр зайнятості не два рази, а тільки один раз, оскільки встановлена періодичність відвідування центру зайнятості безробітним - не рідше ніж один раз на 30 календарних днів (а не два рази на місяць) відповідно до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу.

Тобто зараз у багатьох випадках взагалі неможливо зрозуміти, що слід вважати своєчасною виплатою допомоги по безробіттю, а що - затримкою виплати.

Лише питання про граничний термін виплати допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності врегульовано чинним Порядком надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності, більш чітко, ніж питання строків виплати допомоги по безробіттю у інших випадках. А саме, виплата допомоги по безробіттю одноразово для організації підприємницької діяльності здійснюється через установи банків у встановленому порядку протягом 30 календарних днів після надходження від органів Пенсійного фонду України інформації про вчинення реєстраційних дій державним реєстратором щодо факту створення юридичної особи, набуття статусу підприємця фізичною особою (пункт 7.5 згаданого Порядку). Але і в цьому випадку дивує те, що:

а) по-перше, строк, протягом якого має бути виплачено допомогу по безробіттю одноразово, сягає аж 30 днів; такий довгий строк є невиправданим, оскільки таке затягування строків виплати цієї допомоги підприємцям:

- стримує підприємницьку активність тих громадян, які вже відкрили власний бізнес за допомогою центру зайнятості (і чекають після відкриття бізнесу цілий місяць і більше виплати цієї допомоги по безробіттю);

- може бути причиною того, що безробітні громадяни, перебуваючи на обліку у центрі зайнятості, не захочуть відкривати власний бізнес;

б) по-друге, перебіг цього 30-денного строку, протягом якого має бути виплачена така допомога, починається лише після надходження від органів Пенсійного фонду України інформації про вчинення реєстраційних дій державним реєстратором щодо факту створення юридичної особи, набуття статусу підприємця фізичною особою (а не, наприклад, з дня реєстрації юридичної особи чи дня набуття статусу підприємця фізичною особою), що видається не достатньо виправданим.

Прогалини в законі щодо регулювання питання строків, періодичності виплати допомоги по безробіттю призводять до того, що Мінсоцполітики України може змінювати регулювання цих питань на підзаконному рівні абсолютно не прогнозовано, створюючи хаос в цьому питанні і запроваджуючи якісь нові норми, за допомогою яких можна погіршити положення безробітних, утискати, звужувати права безробітних.

Це твердження підтверджується тим, що Мінсоцполітики України 19 березня 2013 р. своїм наказом N 134 затвердило новий Порядок надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності (цей новий Порядок поки ще не набув чинності), до тексту якого не було включено існуючі в попередньому Порядку норми про необхідність платити допомогу по безробіттю два рази на місяць (або хоча б один раз на місяць, якщо на це є згода безробітного). А замість цього в новому Порядку вказано, що допомогу по безробіттю потрібно платити не частіше одного разу на місяць. Тобто Мінсоцполітики України вирішило заборонити платити допомогу два рази на місяць, як це відбувається зараз відповідно до ще чинного Порядку. Але при цьому хоча б один раз на місяць платити допомогу безробітним теж буде необов'язково згідно з цим новим Порядком, якщо він все ж таки набуде чинності в такий редакції. Адже не частіше одного разу на місяць - це взагалі незрозуміло як часто і коли. А саме, це може бути і один раз на місяць, і один раз на два місяці, і один раз на три місяці, і один раз на півроку тощо.

Згаданий новий Порядок ще не набув чинності, оскільки Міністерство юстиції України повернуло Мінсоцполітики України наказ, яким цей новий Порядок був затверджений, без реєстрації на доопрацювання. Щоб не дозволяти Мінсоцполітики України не прогнозовано і як завгодно змінювати регулювання цих важливих питань періодичності, строків виплати допомоги по безробіттю, ці строки, періодичність потрібно чітко визначити законом, прийнявши відповідний законопроект. Тим більше, що зараз навіть на підзаконному рівні строки виплат (у тому числі граничні терміни) не встановлені, а встановлена лише періодичність виплат.

Оскільки єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування сплачується під час кожної виплати заробітної плати, на суми якої нараховується єдиний внесок, оскільки допомога по безробіттю фактично замінює безробітним заробітну плату, доцільно встановити періодичність, строки, граничні терміни виплати допомоги по безробіттю аналогічні строкам, періодичності виплати заробітної плати.

2. Цілі, завдання, загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроект покликаний врегулювати питання періодичності, строків, граничних термінів виплати допомоги по безробіттю. Для цього пропонується внести відповідні доповнення до Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", встановивши, що:

- допомога по безробіттю виплачується два рази на місяць через проміжок часу, що не перевищує шістнадцяти календарних днів, та не пізніше семи днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

- одноразова виплата допомоги по безробіттю для організації безробітним підприємницької діяльності здійснюється протягом 14 днів після дня здійснення державної реєстрації юридичної особи, набуття статусу підприємця фізичною особою.

3. Стан нормативно-правової бази в даній сфері державного регулювання

Питання періодичності, строків, граничних термінів виплати допомоги по безробіттю на рівні закону зараз не врегульовано.

На підзаконному рівні ці питання частково врегульовано Порядком надання допомоги по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними підприємницької діяльності (який затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України N 307 від 20.11.2000 р.).

В разі прийняття законопроекту реалізація його положень не потребуватиме внесення змін до інших законів.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття законопроекту не призведе до зміни показників бюджету.

5. Очікувані соціально-економічні та інші наслідки застосування положень законопроекту після його прийняття

Запровадження змін, передбачених законопроектом, дозволить краще захистити права і законні інтереси безробітних, уникнути зловживань у питанні строків, періодичності, граничних термінів виплати допомоги по безробіттю, сприяти зміцненню довіри громадян до держави та її органів тощо.
 

Народний депутат України 

С. Г. Міщенко

Опрос