Идет загрузка документа (7 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" (относительно общественных слушаний)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 22.07.2014 № 4330а
Дата рассмотрения: 22.07.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (щодо громадських слухань)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

На сучасному етапі державотворення в Україні однією з форм безпосереднього здійснення влади територіальною громадою можуть стати громадські слухання, що є формою діалогу влади з населенням, яка забезпечує можливість населенню брати участь в управлінні місцевими справами, а також направляє функціонування органів місцевого самоврядування на реалізацію інтересів та потреб громадян України.

Прийняття цього законопроекту обумовлено необхідністю забезпечити необхідні умови для належного врахування громадської думки при прийнятті найважливіших місцевих рішень, закріплення на законодавчому рівні переліку питань з яких мають обов'язково відбуватись громадські слухання, а також врегулювання порядку їх проведення.

2. Цілі і завдання прийняття законопроекту

Проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (щодо громадських слухань)" розроблено з метою підвищення рівня правового захисту прав, реалізації свобод і законних інтересів членів територіальної громади через їх безпосередню участь та участь їх об'єднань в управлінні місцевими справами, а також для забезпечення узгодженості її інтересів з діяльністю органів місцевого самоврядування у вирішенні найважливіших питань місцевого значення.

Завданнями законопроекту є підвищення рівня інформованості членів територіальної громади щодо того, що зробили, роблять або збираються зробити органи публічної влади, підприємства, установи та організації всіх форм власності, їх посадові особи; забезпечення зворотного зв'язку у вигляді громадської оцінки діяльності органів публічної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, їх посадових осіб; сприяння формуванню соціальної обґрунтованості рішень органів місцевого самоврядування на стадіях підготовки, прийняття та впровадження, попередження їх негативних соціальних наслідків; зближення різних поглядів, групових інтересів членів територіальної громади, вирішення і попередження завдяки цьому суспільних конфліктів; налагодження взаємодії між владою і суспільством та більш ефективне вирішення завдяки цьому пріоритетних соціальних та інших проблем; забезпечення гласності, проведення громадських слухань у формі, доступною та зручною для всіх громадян і врахування думок різних груп громадськості, експертів, державних замовників, інших суб'єктів, що беруть участь в обговоренні запропонованих або вже прийнятих рішень; встановлення ясних та прозорих процедури і термінів процесуального оформлення ходу всіх етапів і підсумків громадських слухань тощо.

3.Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проектом пропонується внести зміни до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", а саме віднести до предмета громадських слухань проекти статуту територіальної громади та змін до нього, нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов'язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб'єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання; проектів містобудівної документації на місцевому рівні; планів природоохоронних і ресурсозберігаючих заходів, що фінансуються за рахунок місцевого бюджету; проектів будівництва, розширення та зняття з експлуатації ядерних установок; спорудження та виведення з експлуатації підприємств з видобутку і переробки уранових руд та об'єктів, призначених для поводження з відходами; питання, пов'язані з впливом зазначених установок, підприємств та об'єктів на довкілля та здоров'я людей.

Новелою законопроекту є врегулювання порядку проведення громадських слухань з визначенням обов'язків органів місцевого самоврядування, окресленням кола суб'єктів та форм подання пропозицій, у тому числі за допомогою електронної пошти та офіційного веб-сайту відповідного органу місцевого самоврядування; порядку їх фіксації, розгляду та звітування про їх врахування під час прийняття рішення органом місцевого самоврядування.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

Основу нормативно-правової бази в даній сфері становлять Конституція України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" та інші акти законодавства, що містять положення про участь громадян у прийнятті рішень на місцевому рівні.

Для реалізації положень запропонованого законопроекту немає потреби вносити зміни до інших законодавчих актів, окрім змін, передбачених у цьому проекті.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття проекту Закону не потребуватиме додаткових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Проект Закону сприятиме розвитку адміністративно-територіальних одиниць, дасть можливість громаді на місцевому рівні впливати на діяльність органів місцевого самоврядування, а також приймати рішення щодо функціонування важливих або небезпечних об'єктів. Посилить участь громади в місцевому самоврядуванні.

 

Народний депутат України 

В. В. Петьовка

Опрос