Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Страже

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 28.02.2014 № 4327
Дата рассмотрения: 27.02.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про Варту"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

Необхідність прийняття даного законопроекту зумовлена, в першу чергу, тим, що в Україні на початку 2014 року, органи міліції майже втратили народну довіру, а також можливість забезпечувати безпеку громадян України. Функції з підтримки правопорядку виконують органи самоорганізації населення, які достойно несуть службу, але не мають жодного законодавчого забезпечення своєї діяльності.

Способом негайного вирішення проблем підтримки законності і правопорядку в Україні є створення місцевої міліції, тобто Варти з числа загонів самоорганізації населення, які де-факто виконують завдання покладені на міліцію.

Варто зазначити, що питання створення Варти (місцевої міліції, підпорядкованої місцевій громаді) вже стоїть давно перед Державою, але до цього часу так і не було законодавчо врегульовано. В умовах сьогодення необхідність створення Варти стало одним із негайних питань, тому що це єдиний спосіб врегулювати діяльність органів самоорганізації населення, які утворились з метою підтримки законності, правопорядку і безпеки громадян. Варта як місцева міліція, зможе повноцінно продовжувати свою діяльність в майбутньому, допомагаючи міліції підтримувати правопорядок в країні.

Даний Закон слід розглядати також як перший крок до реформування всієї правоохоронної системи України, за найкращими стандартами світу, з врахуванням ментальної і національної специфіки.

2. Завдання прийняття проекту Закону

Головним завданням Варти стане саме забезпечення охорони громадського порядку.

Законом врегулюється питання діяльності органів самоорганізації населення, набувши статусу вартових, вони зможуть здійснювати завдання по охороні громадського порядку у законний спосіб. Законом створюється відповідне правове поле.

Законом вирішується питання створення правоохоронного органу, підпорядкованого саме місцевій громаді, що є одним з етапів реформування всієї правоохоронної системи, відповідає міжнародним стандартам та слідує принципу децентралізації влади.

Слід підкреслити, що забезпечення охорони громадського порядку на відповідній території після прийняття даного законопроекту не набуде імперативного характеру для органів місцевого самоврядування, а надасть їм саме право утворення Варти, в тому числі і з огляду на фінансові можливості конкретного органу місцевого самоврядування.

Також авторами законопроекту вирішено основне обмеження, яке до сьогодні унеможливлювало створення такого органу, адже завдання і функції Варти є схожими з міліцейськими, а чинне законодавство обмежує дублювання тих самих завдань і функцій різними органами. Отже було вирішено закріпити допоміжну участь органам міліції у здійсненні їх завдань та функцій, з розширенням даного формулювання, що така допомога може здійснюватись без участі працівника міліції.

Термін "місцева міліція", або "місцева поліція" не використовується умисно, оскільки терміни "міліція" і "поліція" не відповідають реальному статусу майбутньої Варти та її функціям і ґрунтуються на понятті про озброєний мілітаризований орган, що виконує певні каральні, примусові та обмежувальні функції, наприклад, забезпечення дотримання обмежень, пов'язаних із запровадженням комендантської години під час надзвичайного та воєнного стану. Тому, в результаті реорганізації та утворення "Варти", можна буде не лише позбутися неточності у визначенні, а й сприяти кращому психологічному сприйняттю громадськістю цього органу, передусім, як частини суспільства, а як охоронця життя і безпеки громадян, а не державних інтересів. До того ж така назва є історичною для України, адже Варта вже існувала в 1918 і виконувала схожі функції.

Саме ці цілі й завдання й будуть виконані прийняттям запропонованого проекту Закону України.

3. Загальна характеристика проекту Закону

Законопроектом пропонується визначити принципи та правові основи організації і діяльності Варти, врегулювати правовий та соціальний статус і відповідальність вартових.

Законопроект розроблено відповідно до Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України "Про міліцію", Закону України "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону", Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування", Кодексу України про адміністративні правопорушення.

При написанні даного законопроекту авторами було використано міжнародний досвід з зазначеного питання - створення міліції органу місцевого самоврядування. Зокрема в основі законопроекту став досвід Польщі, з законом "про муніципальну варту", що успішно діє у сусідній країні з 1997 року. Також авторами було уважно вивчено законопроекти, що вже вносилися до Верховної Ради України по зазначеній тематиці, і не були прийняті, зокрема: "Про міліцію місцевого самоврядування" (N 6104 від 19.06.2001), "Про внесення змін до деяких законів України з питань утворення місцевої міліції" (N 8217 від 25.10.2001), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо утворення місцевої міліції" (N 1279 від 01.07.2002), "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо місцевої міліції" (N 3356 від 09.04.2003), "Про міліцію місцевого самоврядування" (N 2364 від 31.10.2002), "Про місцеву поліцію" (4199 від 13.03.2009). Ретельно враховано зауваження, які виникають у висновках Головного науково-експертного управління та у висновках комітетів Верховної Ради України.

Автори законопроекту максимально наблизили текст до сучасних викликів і завдань, що стоять перед Державою у забезпеченні правопорядку. Враховано історичний досвід та особливості менталітету.

Законопроектом передбачається саме можливість створення Варти, за рішенням територіальної громади. Впорядковані всі процедури виникнення, діяльності і ліквідації Варти, її правовий статус. Врегульовано питання Статуту Варти і Положення про Варту. Вирішено всі питання, необхідні при виконанні вартовими своїх завдань, їх права, обов'язки, повноваження, відповідальність, а також їх правовий стан. Вартовим надано право документування окремих видів адміністративних правопорушень, запропоновано відповідні зміни до діючого законодавства України. Врегульовано питання кадрового і фінансового забезпечення діяльності Варти, а також питання соціального захисту, захисту особи вартового, також створено основу для розробки і прийняття Міністерством освіти України програм навчання для підвищення кваліфікації вартових.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

У даній сфері суспільних відносин діють закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про міліцію", "Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону".

Реалізація положень зазначеного законопроекту потребує незначних змін до окремих статей законів:

- Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до N 51, ст. 1122);

- Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001 N 33, ст. 175).

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Проект Закону України не потребує додаткових асигнувань із Державного бюджету України. Варта фінансується з місцевого бюджету. Кожна рада приймає рішення про створення Варти, з огляду на можливість її фінансування.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Пропоновані кроки не лише врегулюють питання законності при забезпеченні громадянами правопорядку, адже вони зможуть набути статусу вартових, а також зніме навантаження цією функцією з міліції, що сприятиме в подальшому реформуванню міліції, зменшення її чисельності.

Оскільки суспільна довіра до міліції знаходиться на низькому рівні, люди вже де-факто створили органи місцевої міліції. Створення Варти, як нового правоохоронного органу, підпорядкованого місцевій громаді, з числа людей, які були задіяні в самоорганізації населення, буде мати велику суспільну підтримку і високий рівень довіри з боку громадян.

Створення Варти сприятиме не лише оптимізації роботи правоохоронної структури країни, а й створенню належних умов для демократичного цивільного контролю за її діяльністю та безпосередньої участі громад у правоохоронній системі держави.

Розглядаючи Варту також як напрям реформування міліції, є особливо актуальним з огляду на впровадження в Україні адміністративно-територіальної реформи, яка, зокрема, передбачає посилення ролі органів місцевої влади та громад у системі державної влади, а також нових перетворень в системі державного управління на які чекають громадяни України, виходячи на мирні акції.

 

Народний депутат України 

В. М. Жеребнюк

Опрос