Идет загрузка документа (9 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно усовершенствования обложения сельскохозяйственных товаропроизводителей налогом на добавленную стоимость)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 28.02.2014 № 4317
Дата рассмотрения: 28.02.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо вдосконалення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників податком на додану вартість)

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Галузь тваринництва є пріоритетним напрямком у сільському господарстві, тому вона потребує значної уваги.

В галузі продовжується подальше зниження поголів'я корів, особливо молочного напрямку. За 2012 рік поголів'я знизилось на 27,9 тис. голів, за 2013 рік - на 9,4 тис. голів. Зниження чисельності поголів'я відбувається як у сільгосппідприємствах, так і в господарствах населення. Відповідно падають обсяги продажу молока на промислову переробку. Незважаючи на зростання закупівельних ціни на молоко у 2012 році від сільгосппідприємств на 11 %; у господарствах населення - на 13 відсотків та у 2013 році від сільгосппідприємств - на 20 відсотків, від господарств населення - на 16 відсотків, вартість молока закупленого у сільгоспвиробників не покриває витрати на його виробництво. Причиною є високі ціни на корми, які зросли за останній рік на 60 - 150 відсотків, зростання цін на пально-мастильні матеріали, бензин, міндобрива.

Зростання закупівельних цін безперечно відображається на цінах на готову молочну продукцію. Купівельна спроможність населення скоротилась на 20 - 25 відсотків. Попит на продукцію на зовнішньому ринку знизився до 50 %. Внутрішній ринок наповнюється імпортованою продукцією, виробництво якої демпінгується та здійснюється за низькими закупівельними цінами на молоко. Збільшились поставки продукції в перерахунку на молоко з Республіки Білорусь - на 15 %; Німеччини - в 2 рази, Польщі - на 20 % та інших країн Західної Європи.

Для захисту власного виробника Білоруський Радмін своєю постановою від 22 січня 2014 року N 53 встановив дотацію за 1 тонну реалізованого молока (без ПДВ) в розмірі 340 тисяч рублів (285,6 грн/тонну) Бюджетна дотація повинна компенсувати витрати виробникам молока, тоді, рівень закупівельних цін дасть можливість виробникам кінцевої продукції випустити товар, який відобразить цінову конкурентоспроможність з імпортом, що надходить в Білорусь. Діє Програма розвитку молочної галузі на 2010 - 2015 роки, згідно якої перед молочною галуззю Білорусі стоїть завдання збільшити чисельність поголів'я корів в 2015 році до 1,6 млн. голів, (на 21 % більше порівняно з 2010 роком). Поставки молочної сировини переробним підприємствам зростуть до 9 млн.т (на 74,7 %). Завдяки реалізації програми планується знизити сезонність виробництва молока та його поставок на переробні підприємства. Коливання між мінімальним і максимальним місячним виробництвом у 2015 році повинні скласти не більше 20 %.

В Україні сезонні коливання становлять від 80 до 100 %.

Уряд Російської Федерації у 2013 році для підтримки власного виробника в рамках держпрограми розвитку АПК на 2013 - 2020 роки ввів новий вид підтримки аграріїв - субсидії на один літр реалізованого товарного молока. На ці цілі з федерального бюджету планується виділяти 10 - 12,5 млрд руб. щорічно.

В Україні, починаючи з 1998 року і до 31 грудня 2010 року, єдиною державною підтримкою для сільгосптоваровиробників молока була дотація, яку сільгосппідприємства отримували щомісячно. Дотація формувалася за рахунок повернення ПДВ від реалізації готової молочної продукції і в дохідній частині Державного бюджету не відображалася. Кошти акумулювалися на спеціальному рахунку кожного підприємства, цільове використання їх постійно контролювалося податковими органами.

Згідно з Податковим кодексом змінений механізм і зменшений розмір компенсації на 1 гривню зданого молока на промпереробку. Починаючи з 1 січня 2015 року сільгосптоваровиробники молока взагалі втрачають будь-яку підтримку на виробництво і поставку молока на промпереробку.

Потребує внесення змін до Податкового кодексу України. Зокрема, з 1 січня 2015 року до 1 січня 2018 року ПДВ переробні підприємства, які зареєстровані платниками податку на додану вартість, при здійсненні ними операцій з постачання власної виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м'яса, м'ясо продуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м'ясо-кісткового борошна), виготовленої із поставлених молока, або м'яса в живій вазі сільськогосподарськими підприємствами, іншими юридичними та фізичними особами спрямовують на спеціальний рахунок у розмірі 100 відсотків для виплати компенсації сільгосптоваровиробникам молока, або м'яса в живій вазі.

Розрахункова сума компенсації складе 1,8 млрд. гривень.

2. Цілі та завдання законопроекту

Мета цього Закону: недопущення подальшого скорочення поголів'я корів, зниження продажу сільгосппродукції на промпереробку, стрімкого падіння закупівельних цін на молоко та м'ясо, особливо для господарств населення, для яких ці кошти є основним джерелом існування.

Оскільки розмір дотації не включатиметься до собівартості готової продукції, то компенсація виконуватиме подвійну соціальну функцію: підтримуватиме закупівельну ціну та, одночасно, стримуватиме ріст цін на готову продукцію.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Проектом пропонується:

У період з 1 січня 2015 року до 1 січня 2018 року податок на додану вартість юридичними особами, які зареєстровані платниками податку на додану вартість, при здійсненні ними операцій з постачання власної виробленої продукції (молока, молочної сировини, молочних продуктів, м'яса, м'ясо продуктів, іншої продукції переробки тварин (шкур, субпродуктів, м'ясо-кісткового борошна), виготовленої із поставлених молока, або м'яса в живій вазі сільськогосподарськими підприємствами, визначеними розділом V Кодексу, іншими юридичними і фізичними особами - підприємцями, які самостійно вирощують, розводять, вигодовують продукцію тваринництва, визначену розділом V Кодексу (далі переробні підприємства), справляється з урахуванням таких особливостей: (далі за текстом)

Підпункт 6) після абзацу четвертого доповнити новим абзацом такого змісту: "з 1 січня 2015 року - на спеціальний рахунок у розмірі 100 відсотків".

У зв'язку з цим, у пункті 6) абзаци п'ятий і шостий вважати абзацами шостим і сьомим.

Закон набирає чинності з наступного дня за днем його опублікування.

4. Стан нормативно-правової бази в цій сфері правового регулювання

У цій сфері правового регулювання основним нормативно-правовим актом є Податковий кодекс України, Закон України "Про державну підтримку сільського господарства в Україні".

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших Законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація цього проекту Закону не вимагатиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

Впровадження заходів підтримки сільгоспвиробників молока дозволить зупинити зниження поголів'я молочних корів, збільшити виробництво молока, яке спрямовується на промпереробку, стабілізувати ціни на сировину та готову продукцію, відшкодувати частину фінансових витрат, пов'язаних з утримання молочних корів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття проекту Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення оподаткування сільськогосподарських товаровиробників податком на додану вартість" дасть можливість забезпечити зайнятість населення на селі, завантажити наявні виробничі потужності молокопереробних підприємств, створити умови для належного функціонування і розвитку молочного тваринництва.

 

Народні депутати України 

К. Т. Ващук
І. Г. Кириленко

Опрос