Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О Концепции реформы местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.02.2014 № 4313
Дата рассмотрения: 27.02.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про Концепцію реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні"

1. Обгрунтування необхідності прийняття Закону

Від часу ухвалення Конституції України та базових для місцевого самоврядування нормативно-правових актів суспільно-політична, економічна та правова ситуація в Україні суттєво змінилася. Події в регіонах у лютому 2014 року показали, що нинішня система місцевого самоврядування, повноваження цього інституту публічної влади, його матеріально-фінансова основа перестали відповідати сучасним вимогам. Вони потребують серйозних реформувань і змін, аби забезпечити участь кожного мешканця територіальної громади, району, регіону у здійсненні місцевого самоврядування. Варто також привести українське законодавство у сфері місцевого самоврядування у відповідність до норм Європейської хартії місцевого самоврядування і виконати зобов'язання взяті Україною при вступі до Ради Європи.

Саме концепція має визначити правові рамки великої реформи у сфері децентралізації влади в Україні.

2. Цілі та завдання законопроекту

Метою ухвалення Закону є встановлення правових та часових рамок проведення в Україні реформи місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на трьох рівнях адміністративно-територіального устрою України: громада, район, регіон.

Концепцією визначаються головні підходи щодо територіальної основи органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, підходи до розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів адміністративного устрою та органами виконавчої влади.

Норми цього Закону мають бути розкриті у масиві нормативних актів, які мають бути ухвалені на основі цієї концепції у визначені концепцією терміни.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту

Запровадження реформи місцевого самоврядування за цією Концепцією є оптимальним, оскільки при цьому забезпечується:

1) належний та ефективний розподіл повноважень між рівнями органів місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на засадах децентралізації публічного управління та субсидіарності;

2) ефективна та стабільна система функціонування органів місцевого самоврядування, забезпечення прозорості діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, мінімізація умов для корупції;

3) створення умов для безпосередньої участі жителів у вирішенні питань місцевого значення, ефективність впливу громадян на прийняття рішень органами місцевого самоврядування;

4) організаційна та фінансова самостійність територіальних громад та органів місцевого самоврядування, наближення їх можливостей та якості діяльності до європейських стандартів;

5) надання більшості адміністративних послуг органами місцевого самоврядування;

6) формування дієвих місцевих бюджетів;

7) створення умов, що сприятимуть сталому розвитку територіальних громад;

8) створення умов для належного матеріального, фінансового та іншого ресурсного забезпечення виконання завдань та функцій місцевого самоврядування.

Пропонований варіант розв'язання проблемних питань місцевого самоврядування відповідно до положень цієї Концепції не носить регуляторного характеру.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

Процеси відновлення місцевого самоврядування в Україні розпочалися в 1990 році з прийняттям Закону УРСР "Про місцеві ради та місцеве і регіональне самоврядування".

Нинішні ж риси сучасної моделі місцевого самоврядування окреслилися із закріпленням цього інституту в Конституції України 1996 року, прийняттям у 1997 році базового Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ратифікацією Європейської хартії місцевого самоврядування. Невдалими були спроби прийняття нової редакції Закону про місцеве самоврядування у 2001 - 2003 роках; так званого другого етапу конституційної (Закон N 3207-1) та адміністративно-територіальної реформ у 2004 - 2006 роках; нарешті - сучасного конституційного процесу щодо територіальної організації влади.

Найвдалішими спробами напрацювання таких документів кінця 1990-х - початку 2000-х років стали Концепція адміністративної реформи (1998 рік), декілька варіантів Концепції реформи публічної адміністрації. В цих розробках уперше знаходить відображення ідеологія децентралізації державного управління та повноважень центральних органів виконавчої влади, їх деконцентрації, принцип субсидіарності. Проте дотепер згадані розробки чекають утілення в закони.

Серйозним кроком до децентралізації влади стало прийняття в 2001 році Бюджетного кодексу, який здійснив першу спробу систематизації повноважень між різними рівнями влади. Однак бюджетна реформа зупинилась на рівні району, оскільки інфраструктурна, інституційна, ресурсна недостатність рівня села, селища не дозволяє створити умови для ефективного освоєння бюджетних коштів, порівняльності та контролю за їх використанням. Стало очевидним, що без вирішення питання формування просторової основи місцевого самоврядування через проведення адміністративно-територіальну реформу подальше поглиблення бюджетної реформи є безперспективним.

Протягом 2008 - 2009 років урядом було напрацьовано низку проектів нормативних актів у сфері децентралізації, у тому числі затверджено концепції реформи і план заходів з її реалізації, проте уряд Азарова скасував рішення попереднього уряду і незважаючи на те, що пріоритет реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади було визначено у Державній програмі подолання кризи 2010 року, жодного рішення не було ухвалено.

Реформа місцевого самоврядування та територіальної організації влади неможлива без розробки низки нових законів з питань місцевого самоврядування, зокрема, "Про місцеве самоврядування в Україні" (нова редакція), "Про місцеві державні адміністрації" (нова редакція), "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", виборчого законодавства.

5. Фінансово-економічне обгрунтування

Фінансування реформи здійснюватиметься за рахунок державного бюджету та інших джерел, передбачених законодавством.

Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для виконання Концепції, залежатиме від реалізації конкретних її положень, зокрема від підготовки необхідних законопроектів та своєчасності реалізації підготовлених програм.

Передача ряду повноважень із районного рівня на рівень громади супроводжуватиметься змінами в органах управління. Переважна більшість працівників буде працевлаштована в органах управління громад, в першу чергу створених на базі міст районного значення, селищ, а також виконавчих органів районної ланки місцевого самоврядування. Таким чином, очікується дотримання балансу штатів.

На етапі впровадження реформи необхідне проведення широкої просвітницько-агітаційної роботи, яка потребуватиме відповідних коштів. Поєднання просвітницько-агітаційних кампаній щодо цієї реформи та реформи адміністративно-територіального устрою зменшить розміри необхідних бюджетних видатків.

6. Прогноз результатів

Ухваленням стратегічного концептуального документа, спрямованого на вирішення проблем розвитку місцевого самоврядування можна підійти до напрямку вирішення зазначеної проблеми.

Після реалізації реформи Україна отримає логічну ієрархічну систему адміністративно-територіального устрою на кожному рівня якої діятимуть ефективні та відповідальні органи місцевого самоврядування. Звільниться енергія мас, яка необхідна для розвитку громад, районів, регіонів.

 

Народні депутати України:

В. Г. Полочанінов

А. В. Павелко

Опрос