Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в статью 8 Закона Украины "Об общественных объединениях" относительно коллективного членства

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.02.2014 № 4309
Дата рассмотрения: 27.02.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про громадські об'єднання" щодо колективного членства"

1. Обгрунтування необхідності прийняття законопроекту

Проект Закону України "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про громадські об'єднання" щодо колективного членства" розроблено у зв'язку з необхідністю належної реалізації громадянами права на свободу об'єднання, передбаченого Конституцією України (стаття 36) та міжнародними договорами України, зокрема, Конвенцією про захист основоположних свобод і прав людини (стаття 11) в частині забезпечення можливості участі в діяльності громадських об'єднань фізичних осіб, як колективних членів.

Аналіз практики застосування Закону України "Про громадські об'єднання" засвідчив, що на сьогодні більшість громадських організацій опинилися "поза законом", а привести свої статути у відповідність до нього є неможливим.

Так, відповідно до частин першої, другої статті 7 Закону України "Про громадські об'єднання" засновниками громадської організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років, а молодіжної та дитячої громадської організації - 14 років. Засновниками громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи. Стаття 8 цього Закону визначає, що членами (учасниками) громадської організації, крім молодіжної та дитячої, можуть бути особи, визначені частиною першою статті 7 цього Закону, які досягли 14 років. Членами (учасниками) громадської спілки можуть бути юридичні особи приватного права, у тому числі громадські об'єднання зі статусом юридичної особи, фізичні особи, які досягли 18 років та не визнані судом недієздатними.

Отже, Закон України "Про громадські об'єднання" чітко визначає, що членами (учасниками) громадської організації можуть бути виключно фізичні особи, а громадської спілки - юридичні особи приватного права і фізичні особи.

Закон не містить поняття колективного членства, що має наслідком обмеження участі колективів підприємств, установ, організацій, у тому числі колективів громадських організацій без статусу юридичної особи, в діяльності інших громадських об'єднань для спільного здійснення та захисту гарантованих Конституцією та міжнародними договорами України прав і свобод.

Найбільш яскравим прикладом можна привести діяльність будь-яких спортивних федерацій, оскільки організаційна структура майже всіх таких громадських організацій формується виключно на колективному членстві. При цьому, це не обов'язково юридичні особи. Мова іде про різноманітні гуртки, секції, клуби, які діють в спортивних установах або самостійно, а також на підприємствах, в установах і організаціях. Також залишено без уваги громадські організації без статусу юридичних осіб, серед яких є багато спортивного спрямування і колективи яких на сьогодні є членами спортивних федерацій.

При спробах реєстрації змін до статутів органи реєстрації не дозволяють наявність у статутах поняття колективного членства, обгрунтовуючи відсутністю такого поняття у Законі України "Про громадські об'єднання".

Таким чином держава фактично наклала заборону на участь в діяльності громадських об'єднань фізичних осіб, як колективних членів, якщо такі колективні члени не мають статусу юридичної особи, що прямо суперечить Конституції України (стаття 36) та міжнародним договорам України, зокрема, Конвенції про захист основоположних свобод і прав людини (стаття 11).

Крім того, відповідно до пункту 4 прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про громадські об'єднання" статути (положення) громадських організацій, спілок громадських організацій мають бути приведені у відповідність із цим Законом протягом п'яти років з дня введення його в дію. Разом з цим, відсутність в новому законодавстві поняття колективного членства значно ускладнює, а інколи призводить до неможливості приведення статутів (положень) діючих громадських організацій, які були легалізовані відповідно до Закону України "Про об'єднання громадян", що втратив чинність, у відповідність до Закону України "Про громадські об'єднання", оскільки переважна більшість таких організацій у своїй структурі мають колективні члени, а структура багатьох з них взагалі формується виключно на колективному членстві.

2. Цілі і завдання законопроекту

Метою проекту Закону України "Про внесення змін до статті 8 Закону України "Про громадські об'єднання" щодо колективного членства" є удосконалення законодавства України про об'єднання громадян шляхом усунення обмеження участі колективних членів у діяльності громадських об'єднань.

Завданням законопроекту є створення ефективної інституційної основи для належної реалізації громадянами їх конституційних прав і свобод.

3. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується доповнити статтю 8 Закону України "Про громадські об'єднання" новою частиною третьою такого змісту: "3. У діяльності громадських об'єднань у випадках, передбачених їх статутами, можуть брати участь колективні члени.".

Законопроект ніяким чином не змінює концепції Закону України "Про громадські об'єднання", а лише деталізує форму участі фізичних осіб в діяльності громадських об'єднань.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Нормативно-правову базу у сфері правового регулювання діяльності громадських об'єднань складають Конституція України, Цивільний кодекс України, закони України "Про громадські об'єднання", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та інші нормативно-правові акти.

Реалізація положень законопроекту не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обгрунтування

Реалізація положень законопроекту під час його практичного застосування після його прийняття та набрання чинності не впливатиме на видаткову та доходну частини державного або місцевих бюджетів.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття Закону

Результатом впровадження зазначеного законопроекту буде створення належних умов для реалізації конституційного права на свободу об'єднання, а також імплементація міжнародно-правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері захисту основних прав людини, розвиток громадянського суспільства.

 

Народний депутат України

А. В. Павелко

Опрос