Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О выборах Президента Украины

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.02.2014 № 4296
Дата рассмотрения: 27.02.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про вибори Президента України"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Чинний Закон "Про вибори Президента України" був прийнятий у 1999 році, з 2004 року діяв у новій редакції і зазнав істотних змін у 2009 році. Останні зміни були розцінені як вітчизняними фахівцями, так і міжнародними експертними організаціями - Венеціанською комісією, Бюро з демократичних інституцій і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ як істотний крок назад у розвитку вітчизняного виборчого законодавства. Протягом останніх п'яти років українське виборче законодавство стало предметом багатьох дискусій, зокрема щодо невідповідності низки його положень міжнародним виборчим стандартам. Це, зокрема, стосується підстав реалізації права бути обраним Президентом України, територіальної організації виборів, способу формування та обсягу повноважень виборчих комісій, інформаційного забезпечення виборів, а також низки положень, які стають додатковими засобами забезпечення демократичного, вільного і чесного характеру виборів. Слід зазначити, що чинний Закон "Про вибори Президента України" істотно відстає навіть від чинної редакції Закону "Про вибори народних депутатів України", яка теж зазнала істотної критики з боку міжнародних експертних організацій.

Досягнення цих цілей, забезпечення відповідності законодавства про вибори Президента України міжнародним та європейським виборчим стандартам особливо актуальне у сучасних суспільно-політичних умовах в Україні. Адже приведення виборчого законодавства у відповідність до загальноприйнятих стандартів було одним з основних критеріїв відповідності України умовам, які дають можливість підписання Договору про асоціацію України та Європейського Союзу.

Таким чином, в умовах початку виборчого процесу позачергових виборів Президента України, призначених на 25 травня цього року, прийняття Закону "Про вибори Президента України" у новій редакції, здатній надати законодавчі засоби для забезпечення демократичних, вільних та чесних виборів Президента України, є особливо актуальним.

2. Цілі і завдання прийняття

Основним завданням законопроекту є створення цілісної правової основи для підготовки і проведення виборів Президента України на основі гарантування виборчих прав громадян, формування законодавчих інструментів для забезпечення демократичного, вільного і чесного характеру виборів глави Української держави, що сприятиме остаточному виходу України із глибокої політичної кризи.

3. Загальна характеристика і основні положення законопроекту

Законопроект розроблено на основі проекту Виборчого кодексу України (реєстр. N 4234-1), рекомендацій Венеціанської комісії та БДІПЛ/ОБСЄ.

1. Усунуто неконституційні обмеження права бути обраним Президентом України, пов'язані із позбавленням (всупереч Конституції України) права бути обраним осіб, які зазнали кримінального переслідування.

2. Територіальна організація виборів Президента України приведена у відповідність із системою постійних виборчих округів та виборчих дільниць, сформованих відповідно до Закону "Про вибори народних депутатів України".

3. Відновлено повноваження виборчих комісій, які дають можливість цим органам забезпечити повне й однакове застосування законодавства про вибори Президента України на всій території України.

4. Передбачено зменшення до одної кількості кандидатур до складу окружних та дільничних виборчих комісій, яких можуть подавати кандидати на пост Президента України.

5. Удосконалено регулювання процедури діяльності виборчих комісій з урахуванням проведення одночасно з виборами Президента України низки позачергових місцевих виборів.

6. Удосконалено регулювання складання та уточнення списків виборців з метою гарантування максимально повної реалізації права голосу громадянами України. Відновлено регулювання процедури тимчасової зміни місця голосування виборців без зміни виборчої адреси, захищене від зловживань.

7. Запропоновано зменшення дискримінаційного розміру виборчої застави у 2,5 рази; передбачено повернення виборчої застави кандидатам, які отримали на свою підтримку не менш як 10 відсотків голосів виборців.

8. Вперше створюються правові засади безпосередньої участі виборців у передвиборній агітації; запропоновано розширення можливостей проводити передвиборні масові заходи (збори, мітинги, демонстрації, пікети) без попереднього повідомлення місцевих органів влади, а також вільне розміщення інформаційно-агітаційних наметів.

9. Здійснено уніфікацію регулювання інформаційного забезпечення та передвиборної агітації відповідно до такого регулювання, що здійснюється Законом "Про вибори народних депутатів України"; розширено можливості діяльності засобів масової інформації у виборчому процесі, зокрема, шляхом організації теледебатів.

10. З метою зниження витрат Державного бюджету України пропонується не проводити передвиборну агітацію у друкованих засобах масової інформації за кошти Державного бюджету.

11. Розширюються можливості для спостереження за виборами. Зокрема, запроваджується інститут офіційних спостерігачів від громадських організацій, які мають бути повноправними суб'єктами виборчого процесу (у чинному Законі "Про вибори Президента України" такий інститут відсутній).

12. Запроваджується низка законодавчих положень, які виступають у ролі "запобіжників" проти можливих правопорушень та зловживань. Так, пропонується:

1) забезпечити чіткий контроль і облік виборчих бюлетенів як документів суворої звітності;

2) встановити чітку процедуру набуття можливості виборцем голосувати за місцем свого перебування та процедури такого голосування, яка дозволяє не допустити зловживань цією можливістю;

3) забезпечується чітка процедура підрахунку голосів на виборчій дільниці, яка передбачає фіксування усіх встановлених кількісних величин у протоколі про підрахунок голосів на виборчій дільниці; тим самим практично унеможливлюється (за умови належного контролю з боку членів комісії та спостерігачів) фальсифікація результатів голосування на рівні виборчих дільниць;

4) вперше пропонується встановити чітку регламентацію дій окружних виборчих комісій щодо прийняття протоколів дільничних виборчих комісій, повторного підрахунку голосів на виборчій дільниці, складання протоколу окружної виборчої комісії про підсумки голосування у межах територіального виборчого округу; це дозволяє усунути ті проблеми, які спричинили масові конфлікти на рівні окружних виборчих комісій аж до неможливості встановити підсумки голосування в окремих округах;

5) відновлені повноваження Центральної та окружних виборчих комісій щодо розгляду скарг на порушення виборчого законодавства.

4. Стан нормативно-правової бази у цій сфері правового регулювання

Відносини у цій сфері регулюються Законом України "Про вибори Президента України" від 1999 року в редакції 2004 року з істотними змінами, внесеними 2009 року. Прикінцевими положеннями законопроекту передбачається втрата чинності вказаним Законом з часу набуття чинності цим Законом.

Законопроект пов'язаний та узгоджений також із Законом України "Про Державний реєстр виборців", "Про вибори народних депутатів України".

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття цього Закону матиме наслідком деяке зменшення видатків з Державного бюджету на проведення виборів народних депутатів України, які повинні бути передбачені відповідним Законом про Державний бюджет України на рік проведення виборів.

6. Прогноз соціальних наслідків

Прийняття цього Закону забезпечить проведення виборів Президента України на більш якісній правовій основі, що сприятиме більш повній реалізації виборчих прав громадян, дотриманню основних засад демократичних виборів, закріпленню демократичних змін в Україні.

 

Народний депутат України

В. В. Карпунцов

Опрос