Идет загрузка документа (5 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О реабилитации лиц во исполнение решений Европейского суда по правам человека

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 27.02.2014 № 4294
Дата рассмотрения: 27.02.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про реабілітацію осіб на виконання рішень Європейського суду з прав людини"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту Закону

11 вересня 1997 року Верховна Рада України ратифікувала Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція). Цей міжнародний договір встановлює низку фундаментальних прав людини: право на свободу вираження поглядів, свободу та особисту недоторканість, справедливий суд тощо. Однак, враховуючи не абсолютність цих прав за своєю природою, Конвенція також передбачає випадки, коли ці права можуть бути обмежені державою і цілі їх обмеження.

З метою недопущення обмеження прав з іншими не передбаченими цілями Конвенція в статті 18 окремо вказує, що обмеження, дозволені щодо зазначених прав і свобод, не застосовуються для інших цілей ніж ті, для яких вони встановлені.

У своїй практиці Європейський суд з прав людини (далі - Європейський суд) неодноразово констатував, що вся структура Конвенції ґрунтується на презумпції добросовісності дій органів державної влади країн-учасниць. Проте, будь-яка державна політика чи окремий захід може мати "прихований мотив". Так, держава може обмежувати особу в правах, декларуючи при цьому легітимні цілі, а насправді переслідуючи ціль примусити її здійснити певні дії або відмовитись від них.

Коли подається скарга за статтею 18 Конвенції, Європейський суд застосовує дуже суворий стандарт доведення. Результатом цього є те, що існує лише декілька справ, в яких було встановлено порушення цього положення Конвенції.

Це свідчить про серйозність порушення і його констатація викриває фактично те, що особа була піддана переслідуванню не для притягнення до відповідальності за інкримінований їй злочин, а з метою чинення морального тиску.

Таким чином, вбачається, що отримавши рішення Європейського суду про порушення статті 18 Конвенції, держава має негайно вжити заходів для поновлення відповідної особи в правах, які прямо чи опосередковано було обмежено в результаті переслідування. Зволікання чи передбачення для цієї категорії осіб довготривалої процедури поновлення в правах фактично прирівнюється до продовження їх переслідування.

Таким чином, оскільки чинне законодавство України не передбачає чіткої та швидкої процедури відновлення таких осіб в правах та їх повну реабілітацію, існує нагальна необхідність прийняття цього проекту, положення якого надасть таку можливість.

2. Стан нормативно-правової бази у сфері правового регулювання

Прийняття даного законопроекту не потребуватиме внесення змін до інших нормативно-правових актів.

3. Фінансово-економічне обґрунтування проекту Закону

Додаткових витрат з Державного бюджету України прийняття даного законопроекту не потребує.

4. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

5. Запобігання корупції

Проект Закону не містить правил і процедур, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

Проект Закону не потребує проведення громадської антикорупційної експертизи.

6. Громадське обговорення

Проект Закону не потребує громадського обговорення.

 

Народні депутати України:

Луценко І. С.

Петренко П. Д.

Бригинець О. М.

Гриневич Л. М.

Шевченко А. В.

Ар'єв В. І.

Кожем'якін А. А.

Стець Ю. Я.

Опрос