Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве"

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 26.02.2014 № 4289
Дата рассмотрения: 26.02.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ"

1. Обґрунтування необхідності прийняття закону

Відповідно до статті 20 Конституції України місто Київ є столицею України, спеціальний статус якого, згідно Статті 133 Конституції України, визначається законами України. Статті 118 і 140 Конституції України встановлюють, що особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування в м. Києві визначаються окремим законом.

Чинний Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ", прийнятий у 1999 р., не відповідає потребам забезпечення належного врядування в м. Києві та його стійкого розвитку.

Закон України "Про столицю України - місто-герой Київ" є правовим підґрунтям для зосередження нормотворчих, виконавчих та контролюючих функцій фактично в одній владній інституції. Особливості здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування в місті Києві, передбачені відповідним Законом, побудовані на концентрації державної влади і місцевого самоврядування (його виконавчих функцій) в одному органі - Київській міській державній адміністрації, і в руках однієї посадової особи - Київського міського голови, який одночасно є головою Київської міської державної адміністрації. Така ситуація спричиняє розмитість меж повноважень і сфер відповідальності місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, а також їх посадових осіб. Наслідком цього є гальмування соціально-економічних процесів розвитку Києва як столиці України, політична криза, яка негативно відображається на житті територіальної громади міста Києва. Правовий механізм, закріплений у Законі України "Про столицю України - місто-герой Київ", суперечить концепції поділу влади, закладеній в Конституції України, а також принципам побудови відносин між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями, визначеним в Основному Законі України, Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні", Законі України "Про місцеві державні адміністрації".

Під час дії Закону практика показала, що в місті Києві, як столиці України, виникло порушення балансу законодавчої і виконавчої влади. Практично виконавча влада при деяких умовах може ігнорувати рішення міської влади та працювати в окремому режимі.

З огляду на необхідність розподілу виконавчих та представницьких функцій і повноважень органів місцевого самоврядування, недосконалість правового механізму здійснення виконавчої влади та місцевого самоврядування в місті Києві, існування проблеми поєднання державних і самоврядних функцій місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, недемократичність порядку обрання Заступника міського голови - секретаря Київради існує нагальна потреба в прийнятті даного Закону, який відокремить виконавчі та представницькі повноваження органів місцевого самоврядування, окресливши межі відповідальності відповідних органів, забезпечить оновлення законодавчого регулювання особливостей організації і здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в Києві як столиці України, демократизації політичних процесів.

Останні події в м. Києві ("Еліта-центр", забудівля Русанівських садів, зоопарк, Бессарабський ринок, розпродаж земель в м. Києві) підтверджують необхідність прийняття закону, який би розділив повноваження та відтворив баланс між Київською міською радою та Київською міською державною адміністрацією. А це, в свою чергу, надасть можливість для ефективного управління об'єктами комунальної власності територіальної громади м. Києва, та здійснення столичних функцій міста та інше.

Також необхідність прийняття даного акту зумовлено тим, що в чинному Законі України "Про столицю України - місто-герой Київ" не визначено положення стосовно порядку утворення і ліквідації (реорганізації) районів у місті Києві, а також не визначений орган, до компетенції якого це віднесено.

2. Мета та завдання прийняття Закону

Метою прийняття Закону України про внесення змін до деяких Законів щодо вдосконалення місцевого самоврядування в місті Києві є:

- створення правового механізму розподілу представницьких та виконавчих повноважень органів місцевого самоврядування;

- правове визначення спеціального статусу міста Києва як столиці України та особливостей здійснення місцевого самоврядування та виконавчої влади в місті;

- розмежування функцій і повноважень Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації.

Завданнями прийняття Закону України про внесення змін до деяких Законів щодо вдосконалення місцевого самоврядування в місті Києві є:

- відокремити сфери відповідальності місцевих органів виконавчої влади від сфер відповідальності органів місцевого самоврядування;

- прийняття норм, які забезпечать визначити повноважні органи та чіткий механізм вирішення питання адміністративно-територіального устрою щодо утворення і ліквідації районів у місті Києві.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Закон спрямований на забезпечення належного врядування в м. Києві - управління використанням ресурсів міста з метою його стійкого розвитку, в інтересах громади та з урахуванням загальнонаціональних інтересів.

Проектом Закону передбачається реорганізація системи міської влади на засадах чіткого організаційного розподілу повноважень між представницьким і виконавчим органами місцевого самоврядування, міським головою, органами державної виконавчої влади через:

- усунення практики виконання повноважень виконавчих органів місцевого самоврядування місцевими державними адміністраціями та суміщення повноважень голови Київської міської державної адміністрації впади і Київського міського голови;

- зосередження виконавчих функцій в єдиному виконавчому органі міського самоврядування міста Києва, який очолює Київський міський голова.

Проектом Закону пропонується одночасне існування двох посад: голови районної в місті Києві ради (стаття 142) та голови виконавчого комітету районної в місті Києві ради (стаття 143), які обираються відповідною радою на строк повноважень ради.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

Нормативно-правовими актами у даній сфері правового регулювання є Конституція України та закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", "Про місцеві державні адміністрації", "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", Європейська Хартія місцевого самоврядування.

Прийняття даного законопроекту не потребує внесення змін до інших законів.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень цього законопроекту не потребує додаткових фінансових витрат з Державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття Закону України про внесення змін до деяких Законів щодо вдосконалення місцевого самоврядування в місті Києві забезпечить належне функціонування представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування, узгодження державних та місцевих інтересів, розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, розмежування сфер відповідальності органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, що сприятиме зменшенню безвідповідальності та бездіяльності останніх.

В цілому Закон сприятиме забезпеченню ефективного здійснення представницькими та виконавчими органами місцевого самоврядування своїх повноважень на користь жителів територіальної громади міста, забезпечить сталий соціально-економічного розвиток столиці України - міста Києва.

В цілому Закон сприятиме більш ефективній реалізації Києвом його функцій як столиці України, історичного, наукового, культурно-освітнього, ділового центру, підвищенню якості життя його жителів.

 

Народні депутати України:

В. Г. Полочанінов

А. В. Павелко

Опрос