Идет загрузка документа (6 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно сокращения срока рассмотрения депутатских обращений)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 15.07.2014 № 4287а
Дата рассмотрения: 15.07.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо скорочення терміну розгляду депутатських звернень)"

1. Обґрунтування необхідності ухвалення проекту Закону України

Серед передбачених законодавством організаційно-правових форм здійснення парламентського контролю за діяльністю органів державної влади, підприємств, установ і організацій в Україні провідне місце посідає право народного депутата України на депутатське звернення до них.

Народні депутати України, депутати місцевих рад як народні обранці зобов'язані постійно підтримувати зв'язки з виборцями, вивчати громадську думку, потреби і запити населення, а в разі необхідності, вносити пропозиції та вживати в межах своїх повноважень заходи щодо їх врахування в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

Народні депутати України та депутати місцевих рад розглядають усі одержані пропозиції, заяви та скарги виборців. Для вирішення порушених у зверненнях питань, наділяються низкою повноважень: направлення депутатського звернення, депутатського запиту, право невідкладного прийому з питань депутатської діяльності керівниками та іншими посадовими особами розташованих на території України органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, незалежно від їх підпорядкування і форм власності.

У зв'язку з великою кількістю звернень громадян України до депутатів, постає нагальна необхідність швидкого реагування. Задля цього потрібно отримувати з різних інстанцій інформацію, яка допоможе у вирішенні питань та своєчасно усунути існуючі проблеми заявників. Тому зменшення строків розгляду депутатських звернень є передумовою швидкого вирішення побутових, соціальних та інших питань, які надходять депутатам для термінового вирішення по суті.

З огляду на події, які відбуваються в Україні сьогодні, існує нагальна потреба скорочення термінів розгляду депутатських звернень. Це дозволить своєчасно реагувати та належним чином здійснювати депутатами покладені на них законодавством повноваження.

2. Загальна характеристика та основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується скоротити термін розгляду депутатських звернень внаслідок внесення змін до деяких законодавчих актів.

У статті 16 Закону України "Про статус народного депутата України" (Відомості Верховної Ради України, ВВР, 2001, N 42, ст. 212) такі зміни:

цифри і слова "10 днів", замінити цифрами і словами "5 днів";

цифри і слова "30 днів" замінити цифрами і словами "20 днів";

доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"У випадку направлення народним депутатом звернення, що стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з моменту одержання звернення".

У статті 13 Закону України "Про статус депутатів місцевих рад" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 40, ст. 290) такі зміни:

слова "десятиденний строк" замінити словами "п'ятиденний строк";

слова "місячний строк" замінити словами "двадцятиденний строк";

доповнити новим абзацом другим такого змісту:

"У випадку направлення депутатом місцевої ради звернення, що стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з моменту одержання звернення".

3. Місце законопроекту в системі законодавства

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють зазначені питання, є Конституція України, Закон України "Про звернення громадян", Закон України "Про статус народного депутата України", Закон України "Про статус депутатів місцевих рад".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень законопроекту під час його практичного застосування після його прийняття не впливатиме на видаткову частину державного або місцевих бюджетів.

5. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків застосування законопроекту після його прийняття

Ухвалення Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо скорочення терміну розгляду депутатських звернень)" дозволить своєчасно реагувати на звернення громадян, та належним чином здійснювати депутатами покладені на них законодавством повноваження.

 

Народний депутат України 

О. І. Гелевей

Опрос