Идет загрузка документа (10 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об основах государственной антикоррупционной политики в Украине (Антикоррупционная стратегия) на 2014 - 2017 годы

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 14.07.2014 № 4284а
Дата рассмотрения: 14.07.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
 до проекту Закону України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційну стратегію) на 2014 - 2017 роки"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Проблема корупції є однією із найбільш гострих на сучасному етапі розвитку України. Саме корупція була однією із головних причин масових протестів в нашій державі наприкінці 2013 р. - на початку 2014 р. Відсутність політичної волі щодо ефективної боротьби з корупцією призвело до значного погіршення ситуації з корупцією, деградації низки державних інститутів, толерування цього феномену значною кількістю громадян. Національна антикорупційна стратегія на 2011 - 2015 роки, затверджена Указом Президента України від 21 жовтня 2011 р. N 1001, на думку експертів Європейського Союзу, не відповідає міжнародним стандартам та не є ефективним інструментом антикорупційної політики, зокрема, через відсутність чітко визначених та узгоджених пріоритетів, цілей, завдань та заходів щодо реалізації заходів із боротьби з корупцією, механізмів координації та моніторингу імплементації.

Іншими словами, в Україні відсутня ефективна стратегія протидії корупції, яка б враховувала гостроту проблеми та актуальну ситуацію. У зв'язку з цим, є необхідним ухвалення нових засад державної антикорупційної політики, які визначатимуть першочергові заходи із запобігання та протидії корупції, що повинні створити основу для подальшої реформи у цій сфері.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту Закону України "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційну стратегію) на 2014 - 2017 роки" (далі - проект Закону) є визначення комплексу першочергових заходів, спрямованих на зменшення рівня корупції в Україні та формування базису для подальших антикорупційних реформ.

У зв'язку з цим проектом Закону передбачається:

- схвалити Антикорупційну стратегію;

- визначити порядок та суб'єктів здійснення моніторингу, координації її імплементації, а також критерії оцінювання її виконання;

- доручити Уряду протягом трьох місяців затвердити державну програму у якій визначити конкретні заходи, строки їх виконання та відповідальні органи.

Проект Антикорупційної стратегії спрямований на досягнення таких результатів:

1) створення в Україні системи прийняття рішень щодо антикорупційної політики на основі аналізу достовірних даних про корупцію, моніторингу виконання цих рішень та їх впливу на стан справ з корупцією незалежним спеціально уповноваженим органом з питань антикорупційної політики у партнерстві із громадянським суспільством, а також формування суспільної підтримки у подоланні корупції;

2) створення системи доброчесної та професійної публічної служби відповідно до міжнародних стандартів та кращого світового досвіду;

3) запровадження ефективних антикорупційних програм у центральних органах виконавчої влади, а також у державних, казенних, комунальних підприємствах та господарських товариствах, у яких державна або комунальна частка акцій перевищує 50 відсотків, забезпечення для суспільства прозорості їх діяльності;

4) усунення ризиків корупції та впровадження прозорої системи проведення державних закупівель;

5) подолання корупції у судочинстві;

6) усунення корупційних передумов ведення бізнесу, формування сприятливого для відмови від корупційних практик бізнес-клімату та нетолерантного ставлення бізнесу до корупції;

7) створення системи інструментів, які би дозволяли ефективно виявляти та розслідувати корупційні злочини, конфісковувати майно, яке було предметом злочинної діяльності або одержане як її наслідок, притягувати до відповідальності осіб, причетних до вчинення корупційних злочинів тощо.

Оцінка ефективності Антикорупційної стратегії здійснюватиметься на основі щорічних досліджень стану корупції в Україні та визначення рівня імплементації міжнародних стандартів у сфері антикорупційної політики.

За результатами здійснення досліджень стану корупції, індикаторами успішної реалізації Стратегії будуть збільшення частки населення, яка негативно ставиться до корупційних проявів, зменшення частки населення, яка мала власний досвід корупційної поведінки, зростання кількості громадян, готових повідомляти про факти корупційних проявів, а так само громадян, які заявили про факти корупції, що мали щодо них місце, до компетентних органів.

Визначення рівня імплементації міжнародних стандартів оцінюватиметься виходячи із виконання рекомендацій для України, наданих Групою держав проти корупції (GRECO), а також рекомендацій наданих в рамках моніторингу Стамбульського плану дій для країн Антикорупційної мережі країн Організації економічної співпраці та розвитку, імплементація Плану дій з лібералізації візового режиму з ЄС, покращення значення Індексу сприйняття корупції за результатами досліджень "Transparency International".

Оцінка стану виконання Стратегії здійснюватиметься щороку за результатами парламентських слухань у Верховній Раді України. З цією метою спеціально уповноваженим органом з питань антикорупційної політики готуватиметься проект щорічної національна доповідь щодо реалізації засад антикорупційної політики, до якої включатиметься звіт щодо стану виконання Стратегії і який подаватиметься до Верховної Ради України до 1 травня року, наступного за звітним.

Кабінет Міністрів України з метою виконання заходів, передбачених Антикорупційною стратегією, затверджуватиме державну програму, яка переглядатиметься щорічно з урахуванням результатів реалізації визначених заходів, висновків та рекомендацій парламентських слухань щодо національного звіту про стан справ з корупцією.

3. Правові аспекти

Проект Закону відповідає Конституції України, узгоджується з іншими актами такої самої юридичної сили, зокрема, Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", не належить до сфери правового регулювання Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, пріоритетних сфер адаптації законодавства України до acquis communautaire, не потребує проведення гендерно-правової експертизи.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття та реалізація проекту Закону потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України, які будуть відображені у державній програмі щодо виконання заходів, передбачених Антикорупційною стратегією, схваленою Кабінетом Міністрів України.

5. Регіональний аспект

Проект Закону не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць та функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку.

6. Запобігання дискримінації

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які містять ознаки дискримінації.

7. Запобігання корупції

У проекті Закону відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект Закону потребує проведення консультацій із громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект Закону не стосується соціально-трудової сфери.

10. Оцінка регуляторного впливу

Проект Закону не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Успішна реалізація Антикорупційної стратегії дасть змогу знизити рівень корупції в Україні, підвищити рівень довіри населення до влади, збільшити рівень іноземних інвестицій в економіку держави, а також створити основу для подальшої антикорупційної реформи.

 

Перший заступник Міністра 

І. Ємельянова

Опрос