Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Закон Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" относительно уточнения порядка формирования состава Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 26.02.2014 № 4282
Дата рассмотрения: 26.02.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" щодо уточнення порядку формування складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення"

1. Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

Діюче сьогодні законодавство в сфері електронних засобів масової інформації є багато в чому морально застарілим, та не враховує багатьох важливих питань функціонування сучасних медіа. Зокрема, це стосується порядку формування складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, в тому числі умов звільнення її членів у випадку оголошення недовіри та обрання нових членів під час політичних криз та суб'єктів формування, які самоусунулись.

Відповідно до статті 1 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" Національна рада є конституційним, постійно діючим колегіальним органом, метою діяльності якого є нагляд за дотриманням законів України у сфері телерадіомовлення, а також здійснення регуляторних повноважень, передбачених цими законами.

Визначивши Національну раду постійно діючим колегіальним органом законодавець тим самим закріпив одну з визначальних засад її діяльності - безперервне виконання Національну раду покладених на неї функцій із здійснення нагляду за дотриманням учасниками телерадіоринку законів України у сфері телерадіомовлення. Її реалізація досягається, не в останню чергу, за рахунок встановлення чітких механізмів обрання нових членів Національної ради у разі дострокового припинення повноважень.

Проте, на даний момент не врегульованим залишається питання припинення повноважень членів Національної ради в результаті висловлення їм недовіри.

Так, відповідно до частини п'ятої статті 16 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", за результатами розгляду звіту Національної ради Верховна Рада України може висловити недовіру Національній раді. Якщо недовіру висловив і Президент України, це має наслідком відставку всього складу Національної ради.

Таким чином, неприйняття обома суб'єктами формування Національної ради звіту про її діяльність за минулий рік тягне за собою безумовний наслідок - відставку всього складу названого регуляторного органу.

Разом з тим, встановивши умови відставки Національної ради, чинний закон одночасно залишив без належного регулювання питання подальшого формування складу цього постійно діючого регуляторного органу в період самоусунення Президента України. Враховуючи те, що чинна Конституція України не дозволяє Голові Верховної Ради України під час виконання ним обов'язків Президента України призначати членів Національної ради, дане питання має бути вирішене Верховною Радою України шляхом прийняття відповідного закону відповідно до пунктів 11, 21 частини першої статті 92 Конституції України.

Необхідність врегулювання цього питання випливає і з того, що здійснення ефективного нагляду за ринком телерадіомовлення, включаючи забезпечення дотримання стандартів свободи слова та вільного поширення інформації, становить один із базових об'єктів національної безпеки. Безперервне виконання Національною радою визначених законом функцій органу ліцензування із встановленими строками для розгляду заяв про видачу, переоформлення і продовження ліцензій має є досить очевидним завданням, яке має вирішити держава відносно учасників ринку.

Тому законопроектом пропонується вирішити питання призначення впродовж перехідних періодів тимчасово виконуючих обов'язки членів Національної ради, які діятимуть до обрання повноцінного складу цього органу. Також пропонується скоротити строки формування Національної ради, оскільки відсутність державного регулятора телерадіоринку може призвести до негативних наслідків як для мовників та провайдерів програмної послуги, так і для звичайних громадян.

2. Цілі і завдання державного регулювання, які реалізуються прийняттям законопроекту

Даний законопроект спрямований на уточнення порядку формування складу Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення впродовж перехідного періоду, що дозволить встановити механізми реалізації встановленої законами України засади безперервного функціонування Національної ради.

3. Основні положення законопроекту

Законопроектом пропонується:

- визначити процедуру призначення членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення за квотою Президента України впродовж періодів виконання його повноважень Головою Верховної Ради України;

- уточнити порядок реалізації вимоги статті 16 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" щодо відставки Національної ради;

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання, та місце законопроекту в системі законодавства

В даній сфері правового регулювання діють такі акти:

1) Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікована Законом України від 17 липня 1997 року N 475/97-ВР;

2) Закон України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" від 23 вересня 1997 року N 538/97-ВР;

5. Обґрунтування очікуваних соціально-економічних наслідків прийняття законопроекту

Прийняття законопроекту сприятиме вирішенню питання безперервної діяльності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення та оперативного відновлення її роботи і формування її персонального складу у разі відправлення у відставку Національної ради.

6. Обґрунтування очікуваних правових наслідків прийняття законопроекту

Прийнявши законопроект буде забезпечений безперервний державний нагляд та регулювання ринку телерадіомовлення, в тому числі в питаннях дотримання строків розгляду заяв ліцензіатів на видачу, переоформлення та продовження ліцензій на мовлення та ліцензій провайдерів програмної послуг.

7. Фінансово-економічне обґрунтування

Прийняття Закону не потребує додаткових та інших витрат з Державного бюджету України.

 

Народний депутат України

М. Л. Княжицький

Опрос