Идет загрузка документа (8 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления государственного надзора (контроля) за обращением генетически модифицированных организмов

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 11.07.2014 № 4278а
Дата рассмотрения: 11.07.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо здійснення державного нагляду (контролю) за обігом генетично модифікованих організмів"

1. Обґрунтування необхідності прийняття проекту

Законом України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів" (далі - Закон) врегульовано відносини між органами виконавчої влади, виробниками, продавцями (постачальниками), розробниками, дослідниками, науковцями та споживачами генетично модифікованих організмів та продукції, виробленої за технологіями, що передбачають їх розробку, створення, випробування, дослідження, транспортування, імпорт, експорт, розміщення на ринку, вивільнення у навколишнє середовище та використання в Україні (із забезпеченням біологічної і генетичної безпеки.

Згідно статті 13 Закону генетично модифіковані організми, що використовуються у відкритій системі, повинні відповідати вимогам біологічної та генетичної безпеки за умови дотримання передбаченої технології використання. Обов'язковою умовою використання ГМО у відкритій системі є наявність методів і методик їх ідентифікації, розроблених за міжнародними стандартами та затверджених в установленому порядку в Україні. В той же час Закон забороняє вивільнення в навколишнє природне середовище ГМО до їх державної реєстрації, крім вивільнення в навколишнє природне при проведенні державної апробації (випробовувань).

На сьогодні в Україні офіційно немає жодного продукту з ГМО. Вирощування в Україні генно-модифікованих рослин у відкритому ґрунті заборонено, як і вживати продукти із їх вмістом.

Соя, ріпак, кукурудза, бавовна, картопля, цукровий буряк - це лише незначна частина генно-модифікованих рослин, які є у світі. В Європі досить стримано ставиться до їх вирощування, у ЄС сіють Bt-кукурудзу, а для споживання дозволено 35 модифікацій рослин та їх продуктів. В Україні ж - жодної.

Ряд країн ЄС досягли через міжнародний суд права заборонити виробництво ГМ-продукції на своїй території. Для прикладу: у світі сільгоспугіддя з ГМО зайнято 170 млн га, и лише 0,15 % припадають на ЄС.

У січні 2013 року Європейська комісія вирішила призупинити процес дозволу на вирощування генетично модифікованих організмів в рамках ЄС до закінчення його повноважень в 2014 році.

За даними Всеукраїнської екологічної ліги, в Україні трансгенної сої майже 80 %.

Тобто норми Закону в Україні не виконують.

Також статтею 11-2 Закону визначені повноваження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі щодо здійснення контролю за додержанням заходів біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях агропромислового комплексу незалежно від їх підпорядкування і форми власності.

Забезпечення дотримання суб'єктами господарювання вимог Закону без встановлення відповідальності є неможливим. В свою чергу відсутність відповідальності за порушення вимог Закону спричиняє в країні рух сільськогосподарської продукції вироблених із застосуванням генетично модифікованих організмів без їх державної реєстрації. Відповідно негативний вплив зазначеної продукції на населення та навколишнє середовище невідоме.

При виявленні порушень Закону уповноважені законодавством органи за наслідками здійснення заходів державного нагляду (контролю) не можуть вплинути на їх усунення.

У зв'язку з цим проектом Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо здійснення державного нагляду (контролю) на ринку зерна, а також за обігом генетично модифікованих організмів" (далі - проект Закону) передбачається удосконалити положення Закону в частині здійснення контролю за дотриманням правил біологічної і генетичної безпеки щодо сільськогосподарських рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у відкритих системах, а також встановити адміністративну відповідальність за порушення вимог Закону (виробництво та обіг сільськогосподарських рослин, насіння з ГМО без їх реєстрації) і механізм утилізації такої продукції.

Запропоновані проектом Закону розміри штрафних санкцій встановлюються в економічно обгрунтованих розмірах, що забезпечить виконання вимог Закону щодо реєстрації ГМО.

Так наприклад, суб'єктами господарювання в порушення вимог Закону, без проведення державної реєстрації ГМО, ввозиться насіння із вмістом ГМО. Слід зауважити, що на 1 га використовується 1 посівна одиниця імпортованого насіння кукурудзи (мішок 20 кг - орієнтовно 50 - 60 од. насінин), вартість якого орієнтовно складає 2880 грн. При цьому врожайність з 1 га такого насіння становить 6 тонн. Відповідно валовий прибуток такого суб'єкта з 1 га орієнтовно 17280 грн. Відповідно вартість 1 тонни завезеного ГМО сортів сої становить 7500 грн (7,5 грн. за 1 кг), при нормі висіву на 1 га - 110 кг. При цьому врожайність з 1 га такого насіння становить 3 тонн. Валовий прибуток з 1 га орієнтовно 22500 грн.

У випадку коли здійснюються посіви площею близько 100 га та більше, прибуток суб'єктів господарювання перевищує розміри штрафних санкцій за порушення вимог Закону, що в свою чергу дозволяє суб'єктам порушувати й надалі вимоги Закону, оскільки розміри отриманих прибутків в сотні разів перевищують розміри штрафних санкцій.

2. Цілі та завдання прийняття проекту

Метою проекту є удосконалення чинного законодавства щодо поводження з ГМО і встановлення відповідальності за його порушення.

3. Правові аспекти

В даній сфері правового регулювання діють:

Кодекс України про адміністративні правопорушення, Закони України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів", "Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація даного законопроекту не потребує фінансових витрат з Державного бюджету України.

Передбачаються надходження до Державного бюджету України коштів у разі порушення вимог Законодавства щодо поводження з ГМО.

5. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту

Прийняття законопроекту дозволить попередити негативний вплив генетично модифікованих організмів на здоров'я людини або довкілля, та забезпечити здійснення контролю за якістю та безпечністю зерна і продуктів його переробки.

 

Народний депутат України 

О. Б. Мирний

Опрос