Идет загрузка документа (11 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно усовершенствования отдельных положений социальной политики)

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 09.07.2014 № 4269а
Дата рассмотрения: 08.07.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих положень соціальної політики)"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Законопроект розроблено з метою врегулювання проблемних питань пов'язаних з соціальним захистом родин, до складу яких входять інваліди з дитинства I групи підгрупи А, та продовженням виплати допомоги до досягнення дитиною трирічного віку, особам, у яких закінчився строк виплати допомоги при народженні першої дитини.

Відповідно до статті 182 Кодексу законів про працю України та статті 19 Закону України "Про відпустки" жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років чи дитину-інваліда, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

Після досягнення дитиною-інвалідом повноліття працююча мати, зрозуміло, втрачає право на вищевказану додаткову оплачувану відпустку.

У разі наявності в матері дітей без інвалідності це є цілком логічним (діти підросли, не потребують догляду та самі можуть дати собі раду).

Проте деяким дітям-інвалідам із досягненням ними 18 років установлюється інвалідність з дитинства I групи підгрупи А.

Інваліди з дитинства I групи підгрупи А мають виключно високу міру втрати здоров'я, надзвичайну залежність від постійного стороннього догляду, допомоги або диспансерного нагляду інших осіб і фактично не здатні до самообслуговування (у більшості випадків лежачі або ті, які практично самі не пересуваються).

Саме працюючим батькам таких інвалідів з дитинства I групи підгрупи А пропонується на законодавчому рівні надати право на отримання щорічно додаткової оплачуваної відпустки тривалістю 10 календарних днів.

Згідно зі статтею 25 Закону України "Про відпустки" матері або іншим особам, зазначеним у частині третій статті 18 та частині першій статті 19 цього Закону, у разі, якщо дитина потребує домашнього догляду тривалістю, визначеною у медичному висновку, надається за бажанням в обов'язковому порядку відпустка без збереження заробітної плати, але не більш як до досягнення дитиною шестирічного віку, а в разі, якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), - не більш як до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку.

При цьому слід врахувати, що дитина-інвалід підгрупи А має вищу міру втрати здоров'я, ніж дитина, яка хвора на цукровий діабет I типу.

Однак зараз батьки, які мають дітей-інвалідів підгрупи А шести та більше років, не мають права на відпустку без збереження заробітної плати тривалістю до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку.

З огляду на вищевикладене пропонується поширити пільгу щодо надання за бажанням батьків, які мають дітей-інвалідів підгрупи А шести та більше років, в обов'язковому порядку відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною вісімнадцятирічного віку.

Законом України "Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні" встановлено єдиний розмір допомоги при народженні дитини та передбачено виплату допомоги при народженні дитини протягом 36 місяців і зарахування до трудового стажу часу догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

З метою дотримання принципів соціальної справедливості щодо осіб, які отримують допомогу при народженні першої дитини протягом 24 місяців, необхідно врегулювати питання виплати їм допомоги до досягнення дитиною трирічного віку.

2. Мета і шляхи її досягнення

Законопроект розроблено з метою поліпшення соціального захисту родин, до складу яких входять діти-інваліди підгрупи А та інваліди J групи підгрупи А, шляхом врегулювання питання надання одному з працюючих батьків або законному представнику:

- щорічної додаткової оплачуваної відпустки тривалістю 10 календарних днів для догляду за інвалідом з дитинства J групи підгрупи А;

- відпустки без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною-інвалідом підгрупи А, якій виповнилося шість та більше років, вісімнадцятирічного віку.

Пунктом третім цього законопроекту пропонується врегулювати питання продовження виплати допомоги на дитину до досягнення нею трирічного віку особам, яким призначена допомога при народженні першої дитини та виплата її проводиться протягом 24 місяців.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діє Конституція України, Кодекс законів про працю України, закони України "Про відпустки", "Про реабілітацію інвалідів в Україні", "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям".

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація пунктів першого, другого та четвертого законопроекту не потребує виділення окремо додаткових витрат ні з державного, ні з місцевого бюджетів. Відповідні кошти мають запланувати в себе роботодавці у межах тих видатків, що виділяються на утримання підприємств, установ та організацій.

Для того щоб роботодавці змогли передбачити кошти на відповідну пільгу, введення у дію закону пропонується здійснити з 1 січня 2015 року.

Станом на 1 січня 2014 року нараховується 35369 інвалідів з дитинства I групи підгрупи А та 18962 діти-інваліди підгрупи А.

Реалізація пункту третього законопроекту здійснюватиметься за рахунок і в межах видатків, передбачених у Державному бюджеті України на 2014 рік. Зазначені зміни стосуватимуться 126 тис. осіб, в яких народилися перші діти, та потребуватимуть близько 100 млн грн, які передбачені у Державному бюджеті України.

5. Позиція заінтересованих органів

Проект акта погоджено без зауважень Міністерством економічного розвитку і торгівлі України, Міністерством фінансів України. Зауваження надані Міністерством юстиції України, враховані частково.

6. Регіональний аспект

Законопроект не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

61. Запобігання дискримінації.

Законопроект не містить ознак дискримінації.

7. Запобігання корупції

Законопроект не містить ризиків вчинення корупційних правопорушень.

8. Громадське обговорення

Проект акта не потребує проведення консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Законопроект погоджено без зауважень уповноваженими представниками від всеукраїнських профспілок, їх об'єднань та всеукраїнських об'єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

Законопроект не є регуляторним актом.

11. Прогноз результатів

Прийняття законопроекту дасть можливість поліпшити соціальний захист родин, до складу яких входять діти-інваліди підгрупи А та інваліди з дитинства I групи підгрупи А і дотриматися принципів соціальної справедливості щодо осіб, які отримують допомогу при народженні першої дитини протягом 24 місяців.

 

Міністр соціальної політики України 

Л. Денісова

Опрос