Идет загрузка документа (15 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

Об упаковке и отходах упаковки

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 08.07.2014 № 4266а
Дата рассмотрения: 08.07.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про упаковку та відходи упаковки"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Проект Закону України "Про упаковку та відходи упаковки" розроблено з метою забезпечення екологічної безпеки, запобігання негативному впливу відходів упаковки на здоров'я людини і навколишнє природне середовище та адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, визначених Законом України "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу", оскільки, відповідно до Директиви Європейського Парламенту та Ради 94/62/ЄС від 20.12.94 про упаковку та відходи упаковки (ОВ L 365/10, 31.12.94) із змінами від 11.02.2004 (ОВ L 47/26, 18.2.2004) відмінність національних заходів щодо упаковки та відходів упаковки слід погодити, з одного боку, для запобігання будь-якому їхньому впливу на довкілля або зменшення такого впливу, забезпечуючи, таким чином, високий рівень захисту довкілля, та, з іншого боку, забезпечення функціонування внутрішнього ринку та уникнення перешкод для торгівлі та порушення й обмеження конкуренції стратегії Спільноти.

Ситуація, що склалася в Україні у сфері поводження з відходами виробництва і споживання, є критичною та однією з основних загроз екологічній безпеці країни.

Згідно з офіційними даними, в Україні щорічно утворюється близько 250 млн. тонн, у тому числі 13 млн. тонн твердих побутових відходів (ТПВ), усього накопичено понад 35 млрд. тонн відходів, у тому числі 250 млн. тонн ТПВ.

З одного боку відходи це джерело негативного впливу на навколишнє середовище та здоров'я людини, з іншого - джерело постійно відновлюваних матеріально-сировинних ресурсів, яких так потребує переробна промисловість України.

В Україні стрімко зростає не тільки кількість, а й різновид ТПВ, у складі яких значну частину становить використана упаковка. Облік утворення, переробки та утилізації відходів упаковки як вторинної сировини на державному рівні не проводиться. Не реалізується європейська модель принципу "забруднювач платить": суб'єкти господарювання не несуть відповідальності за подальшу утилізацію використаної упаковки, в якій знаходилася продукція цих підприємств. Не деталізовано положення щодо обігу упаковки. Натомість весь тягар вироблення рішень з цих питань і фінансове забезпечення заходів щодо роздільного збирання відходів упаковки перекладено на місця та їх бюджети.

Сучасну систему роздільного збирання, заготівлі та утилізації відходів упаковки як вторинної сировини дискредитовано зловживаннями підприємств і організацій, які укладають фіктивні угоди, породжуючи тіньовий обіг коштів. Щорічно в Україні втрачаються значні обсяги вторинної сировини у вигляді відходів паперу і картону від 1,5 до 1,6 млн. тонн, скла - 1,0 млн. тонн, полімерів - 0,6 млн. тонн та ін.

Відходи упаковки як сировинний потенціал можуть замінювати первинні ресурси і відігравати важливу роль в економіці, сприяючи ресурсозбереженню і забезпеченню сировинної незалежності держави, створюючи додатковий експортний потенціал та ін. Вони можуть використовуватись для виробництва широкої номенклатури промислової продукції, будівельних матеріалів та ін. З цього погляду доцільним є максимально широке та економічно ефективне їх використання, забезпечення належного збирання та заготівлі використаної упаковки як вторинної сировини.

Підставою для розроблення проекту Закону України "Про упаковку та відходи упаковки" є необхідність встановлення правових основ для створення в Україні системи роздільного збирання, комплексної переробки та утилізації відходів упаковки, збільшення обсягів їх використання як вторинної сировини, створення умов для добросовісної конкуренції між суб'єктами господарювання в цій сфері, впровадження європейського досвіду функціонування такої системи і гармонізації законодавства України із законодавством Європейського Союзу у сфері поводження з упаковкою та її відходами.

Враховуючи нинішній стан у сфері поводження з упаковкою та відходами упаковки і розроблений цей проект Закону.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою проекту акта є встановлення правових основ і гармонізація законодавства України з законодавством Європейського Союзу у сфері поводження з упаковкою та її відходами з метою створення в Україні системи роздільного збирання, комплексної переробки та утилізації відходів упаковки, збільшення обсягів їх використання як вторинної сировини, створення умов для добросовісної конкуренції між суб'єктами господарювання у цій сфері, впровадження європейського досвіду функціонування такої системи.

Законопроект встановлює:

обов'язки для суб'єктів господарювання, що виробляють, імпортують, здійснюють оптову чи роздрібну торгівлю товарів в упаковці щодо зменшення впливу відходів упаковки на довкілля;

планові показники з утилізації відходів упаковки у відсотках до загальної маси упаковки, яку використовують зобов'язані суб'єкти;

рівні умови для всіх підприємств, що будуть працювати на ринку вторинної сировини;

вимоги до упаковки, її відходів;

умови для збільшення обсягу використання відходів як вторинної сировини

види правопорушень норм цього Закону та міри санкцій за ці правопорушення.

3. Правові аспекти

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Господарський кодекс України, закони України "Про відходи", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про житлово-комунальні послуги" та інші нормативно-правові акти України.

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація положень проекту акта не потребує фінансування з державного бюджету. Повноваження державних органів будуть здійснюватись у рамках існуючого фінансування.

5. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень, у зв'язку з чим громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

6. Оцінка регуляторного впливу

Удосконалення системи збирання, переробки та утилізації відходів упаковки як вторинної сировини якісно покращить умови реалізації головної мети законодавства України про відходи - їх мінімізації для запобігання втратам матеріально-енергетичних ресурсів та негативних впливів на довкілля і здоров'я людей з одночасним покращенням конкурентоспроможності вітчизняного виробництва і послуг за умов вступу України до зони вільної торгівлі з ЄС та спонукатиме виробників відходів і органи місцевої влади до послідовної реалізації необхідних для цього інноваційно-інвестиційних заходів. Водночас це безпосередньо сприятиме реалізації в Україні низки основних положень директив ЄС, зокрема щодо планування поводження з відходами і запровадження інтегрованого попередження і контролю забруднень, та стимулюватиме залучення до вітчизняного виробництва і сфери послуг кращих доступних технологій.

Зазначеним регуляторним актом:

встановлюються планові показники з утилізації відходів упаковки у відсотках до загальної маси упаковки, яку виробляють або використовують підприємства;

встановлюються обов'язки суб'єктів господарювання, які здійснюють поводження з упаковкою, щодо зменшення впливу на довкілля відходів упаковки;

визначаються основні механізми виконання цих обов'язків з наданням суб'єктам господарювання можливості обирати серед них для себе більш економічно та організаційно прийнятні;

встановлюються організаційно-правові засади створення та діяльності безприбуткових об'єднань, які організовують роздільний збір та утилізацію відходів упаковки;

стимулюється конкуренція на ринку послуг зі збирання та утилізації відходів упаковки.

Прийняття запропонованого законопроекту сприятиме створенню умов для функціонування ефективної системи збирання, перероблення та утилізації відходів упаковки на зразок успішно працюючих систем у країнах ЄС, що забезпечить збільшення обсягів використання вторинної сировини, недопущення монополізації ринку послуг з організації збирання та утилізації використаної упаковки, створення умов для добросовісної конкуренції між суб'єктами господарювання в цій сфері.

 

Витрати

Вигоди

Інтереси держави

Не передбачаються

Реалізація вимог державної політики у сфері поводження з відходами упаковки. Створення системи збирання та утилізації відходів упаковки як вторинної сировини та залучення їх до господарського обліку. Удосконалення фінансово-економічного механізму в цьому напрямку та посилення відповідальності суб'єктів господарювання за дотриманням законодавства у сфері поводження з відходами.

Інтереси суб'єктів господарювання

Зменшення штрафних санкцій, пов'язаних з порушенням природоохоронного законодавства.

Після запровадження цієї системи суб'єкт господарювання зможе самостійно забезпечити виконання завдань з утилізації, встановлених цим Законом, або передавати зобов'язання разом із правом власності на упаковку, або укладати угоду на передачу своїх зобов'язань щодо прийому та утилізації відходів упаковки відповідно до цього Закону із уповноваженою компанією з утилізації. Дозволяє на рівні окремого підприємства контролювати власні витрати на вирішення проблеми зменшення негативного впливу відходів упаковки на довкілля та прорахувати, як найбільш вигідно розпоряджатись потоками відходів.

Інтереси громадськості

Зменшуються

Зменшення витрат на фінансування роздільного збору, у зв'язку із компенсацією цих витрат виробниками товарів в упаковці, зменшення витрат на вивезення і розміщення на полігонах ТПВ.

7. Прогноз результатів

Реалізація положень законопроекту дозволить:

встановити правові основи для створення в Україні системи роздільного збирання, комплексної переробки та утилізації відходів;

збільшити обсяги використання відходів упаковки як вторинної сировини для переробної промисловості України;

зменшити вплив відходів упаковки на довкілля;

мінімізувати витрати суспільства на здійснення природоохоронних заходів поводження з відходами упаковки.

поступове залучення населення до вирішення проблеми мінімізації впливу відходів упаковки на довкілля;

Прийняття законопроекту є частиною процесу адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу у сфері поводження з відходами упаковки, що дасть змогу забезпечити високий рівень захисту здоров'я та інтересів споживачів, а також прозорі умови ведення господарської діяльності у сфері надання послуг із роздільного збирання та утилізації відходів упаковки.

 

Народні депутати України

Ляпіна К. М. (N посв. 437)

 

Мирний О. Б. (N посв. 218)

 

Продан О. П. (N посв. 138)

 

Шаповалов Ю. А. (N посв. 369)

 

Дерев'янко Ю. Б. (N посв. 312)

Опрос