Идет загрузка документа (12 kByte)
Главный правовой
портал Украины
Главный правовой
портал Украины
Остаться Попробовать

О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно принятия заявлений, сообщений и другой информации об уголовном правонарушении и начале досудебного расследования

Пояснительная записка к проекту закона Украины от 25.02.2014 № 4263
Дата рассмотрения: 24.02.2014 Карта проходжения проекта

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту Закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо прийняття заяв, повідомлень та іншої інформації про кримінальне правопорушення та початку досудового розслідування"

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Відповідно до положення пункту 17 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України слідчий уповноважений у межах компетенції провадити досудове розслідування кримінальних правопорушень. Процес досудового розслідування кримінальних правопорушень розпочинається з моменту внесення відомостей, отриманих з поданих заяв, повідомлень про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, до Єдиного реєстру досудових розслідувань (частина перша статті 214).

Термін занесення відомостей про вчинене кримінальне правопорушення або обставин, що можуть свідчити про вчинене кримінальне правопорушення, до Єдиного реєстру досудових розслідувань не повинен перевищувати 24 годин після отримання відповідної заяви, повідомлення або самостійного виявлення.

Якщо згідно з частинами четвертою та п'ятою статті 97 КПК України 1960 р. слідчий мав змогу перевірити заяву чи повідомлення до порушення кримінальної справи шляхом відібрання пояснень від окремих громадян чи посадових осіб, витребування необхідних документів або проведення оперативно-розшукової діяльності у десятиденний термін, то відповідно до положень частини третьої статті 214 КПК України 2012 р. проведення слідчих (розшукових) або негласних слідчих (розшукових) дій (окрім випадків виявлення ознак кримінального правопорушення на морському чи річковому судні, що перебуває за межами України, внесення відомостей про які до Єдиного реєстру досудових розслідувань здійснюється при першій можливості) до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань або без такого внесення не допускається і тягне відповідальність, встановлену законом.

Разом з тим, до внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у невідкладних випадках може бути проведений огляд місця події. Внесення відомостей про його проведення здійснюється негайно після завершення огляду. Між тим, не завжди інформація, викладена у заяві (повідомленні) про кримінальне правопорушення, містить у собі відомості про дійсно вчинене кримінальне правопорушення (можливі випадки надавання заявником завідомо неправдивого повідомлення або помилкового сприйняття події, що сталася, як кримінального правопорушення).

Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, не мають права відмовити в їх прийнятті та реєстрації, відповідно до положень частини четвертої статті 214 КПК України. Згідно з пунктом 1 частини першої статті 303 КПК України, заявником на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Окрім того виникає питання, чи в змозі буде слідчий за 24-годинний термін провести перевірочні дії, прийняти правильне рішення та внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під час добового чергування, коли слідчий повинен виконати велику кількість роботи, пов'язаної із цією перевіркою?

Натомість, до роботи слідчого додається велика за обсягом кількість заяв та повідомлень, що потребують розгляду, проведення перевірочних дій та прийняття рішення. Відсутність "фільтру" заяв та повідомлень, що надходять, негативно впливає на якість і кількість реально виконаної роботи (за той час і сили, що слідчий витратить на розгляд безпідставної заяви чи повідомлення про вчинений злочин, він міг би провести слідчі (розшукові) та негласні слідчі (розшукові) дії задля доведення факту вчинення злочину у кримінальному провадженні, що містить такі ознаки).

Вважаємо, що кримінально-процесуальна діяльність відповідних органів починається не з моменту початку досудового розслідування - внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (частина друга статті 214 КПК), а з моменту отримання відомостей про вчинене кримінальне правопорушення (з заяви, повідомлення, безпосереднього виявлення правоохоронними органами ознак кримінального правопорушення, тощо). Тому що, між заявником, потерпілим та співробітниками правоохоронних органів, що ведуть боротьбу зі злочинністю, на підставі відповідних законодавчих актів (наприклад: закони України "про міліцію", "Про Службу безпеки"), виникають відповідні кримінально-процесуальні правовідносини.

Чинним Кримінальним процесуальним кодексом України не визначений порядок прийняття, реєстрації та розгляду заяв, повідомлень та іншої інформації про вчинення кримінального правопорушення, не зазначені вимоги, що пред'являються до заяв, повідомлень чи іншої інформації про злочин. Така діяльність більш детально регламентована в Положенні про Єдиний реєстр досудових розслідувань (далі - Положення про ЄРДР), яке не є законодавчим актом. Для усунення цієї прогалини і пропонується відповідний проект Закону.

2. Цілі й завдання прийняття акта

Проект Закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо прийняття заяв, повідомлень та іншої інформації про кримінальне правопорушення та початку досудового розслідування" розроблено з метою вдосконалення кримінального процесуального Закону.

3. Загальна характеристика й основні положення проекту акта

Проектом передбачено доповнити Кримінальний процесуальний кодекс України десятьма новими статтями (2131 - 21310), викласти в новій редакції частину першу статті 214 КПК України та доповнити відповідними словами частину другу статті 214 КПК України.

Зокрема, у статтях 2131 - 21310 пропонується визначити порядок прийняття та реєстрації заяв, повідомлень та іншої інформації про кримінальне правопорушення; зазначаються вимоги, що пред'являються до заяв громадян, до повідомлень службових осіб, установ, підприємств, організацій; дається визначення поняття "з'явлення із зізнанням" та зазначаються права особи, що яка з'явилась із таким зізнанням; визначаються підстави та порядок відмови від внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань та порядок оскарження постанови про відмову від внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

У зв'язку із доповненням КПК України новими статтями приводиться у відповідність до них стаття 214 КПК України. Зокрема, встановлюється відповідальність слідчого, прокурора чи іншої особи органу досудового розслідування за відмову внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформації про кримінальне правопорушення.

4. Стан нормативно-правової бази в даній сфері правового регулювання

Основними нормативно-правовими актами, які регулюють зазначене питання, є:

Конституція України,

Кримінальний процесуальний кодекс України.

Реалізація положень поданого законопроекту після його прийняття не потребує внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація зазначеного законопроекту не потребує додаткових витрат державного бюджету України.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акта

Прийняття Закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо прийняття заяв, повідомлень та іншої інформації про кримінальне правопорушення та початку досудового розслідування" призведе до вдосконалення правового регулювання порядку здійснення кримінального провадження, посилення охорони прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть в ньому участь.

 

Народні депутати України

М. Паламарчук
С. Сас

Опрос